Ngân hàng Nhà nước: 12 biện pháp tăng cường phòng, chống vi phạm trong hoạt động thẻ ngân hàng

Chủ đề   RSS   
 • #566434 11/01/2021

  vankhanhnhu
  Top 200
  Female
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:10/11/2020
  Tổng số bài viết (445)
  Số điểm: 8732
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 536 lần


  Ngân hàng Nhà nước: 12 biện pháp tăng cường phòng, chống vi phạm trong hoạt động thẻ ngân hàng

  Chỉ thị của Ngân hàng Nhà nước trong phòng chồng, ngăn chặn vi phạm pháp luật hoạt động thẻ ngân hàng

  Chỉ thị của Ngân hàng Nhà nước về vi phạm trong hoạt động thẻ ngân hàng

  Ngày 7/1/2021 vừa qua, Ngân hàng Nhà nước vừa có Chỉ thị 02/CT-NHNN chỉ đạo việc tăng cường phòng, chống, ngăn ngừa vi phạm pháp luật trong hoạt động thẻ ngân hàng. Tại văn bản, có 4 nhóm đơn vị được phân công các nhiệm vụ để báo cáo kết quả.

  Cụ thể:

  Đối với các đơn vị thuộc NHNN, cần thực hiện:

  (1) Tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, chế tài xử lý, tăng cường rà soát, nắm bắt thông tin để xây dựng kế hoạch thanh tra, xử lý theo thẩm quyền.

  (2) Tăng cường phối hợp trao đổi thông tin giữa NHNN và các cơ quan bảo vệ pháp luật, có chức năng phòng chống tội phạm, các hành vi VPPL.

  Đối với các tổ chức phát hành thẻ và tổ chức thanh toán thẻ, cần thực hiện:

  (3) Kiểm tra, rà soát, sửa đổi toàn bộ quy trình, thủ tục, quy định về hồ sơ và hợp đồng liên quan đế các tài khoản thanh toán, thẻ ngân hàng theo đúng quy định của pháp luật, thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo, cảnh báo của NHNN.

  (4) Nâng cao hiệu quả quản trị, điều hành và hệ thống kiểm sam kiểm soát nhằm hạn chế rủi ro. Tổ chức, phối hợp với với tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán (TGTT) để ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật.

  (5) Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, cảnh báo khách hàng, các bên liên quan.ư

  (6) Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan bảo vệ pháp luật, cơ quan chức năng có liên quan trong việc xử lý cá hành vi vi phạm pháp luật về hoạt động thẻ ngân hàng.

  Đối với các tổ chức cung ứng dịch vụ TGTT, cần thực hiện:

  (7) Triển khai cung ứng dịch vụ TGTT đã được cấp phép, nghiêm cấm sử dụng, lợi dụng dịch vụ TGTT để hỗ trợ cho việc thực hiện các hành vi sử dụng thẻ ngân hàng không đúng quy đinh pháp luật.

  (8) Kiểm tra, ra soát các quy trình, quy định nội bộ đảm bảo ban hành đủ đủ an toàn bảo mật thông tin khách hàg và tuân thủ quy định pháp luật.

  (9) Nâng cao hiệu quả công tác tự kiểm tra, kiểm soát nội bộ nhằm hạn chế rủi ro, phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật.

  (10) Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức phát hành thẻ, tổ chức thanh toán thẻ và các cơ quan chức năng liên quan trong việc phát hiện và xử lý vi phạm.

  Đối với Văn phòng đại diện các tổ chức thẻ quốc tế, cần thực hiện:

  (11)  Rà soát, đảm bảo việc hợp tác với các tổ chức phát hành thẻ, thanh toán thẻ, chuyển mạch thẻ tại Việt Nam trong cũng ứng dịch vụ thẻ theo đúng quy định của pháp luật.

  (12) Tăng cường công tác trao đổi, chia sẻ thông tin và cảnh báo đến các tổ chức phát hành thẻ, thanh toán thẻ, trung gian thanh toán danh sách những đơn vị chấm nhận thẻ có độ rủi ro cao, thực hiện các giao dịch thanh toán thẻ cho hoạt động không phù hợp.

  Sau khi thực hiện, báo cáo phải được gửi về Vụ thanh toán, trực thuộc  NHNN trước ngày 15/7/2021.

  Xem chi tiết tại file đính kèm dưới đây.

   
  808 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn vankhanhnhu vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (11/01/2021)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận