Ngân hàng muốn đổi tên có phải được NHNN chấp thuận không?

Chủ đề   RSS   
 • #610566 13/04/2024

  phucpham2205
  Top 150
  Lớp 6

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:31/01/2024
  Tổng số bài viết (488)
  Số điểm: 8479
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 175 lần
  SMod

  Ngân hàng muốn đổi tên có phải được NHNN chấp thuận không?

  Ngân hàng muốn đổi tên có cần phải được sự chấp thuận của NHNN không? Hồ sơ đổi tên Ngân hàng gồm những gì? Ngân hàng thay đổi tên không có sự chấp thuận của NHNN bị xử phạt thế nào?

  (1) Ngân hàng muốn đổi tên có phải được NHNN chấp thuận không?

  Căn cứ theo Khoản 1 Điều 37 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 (có hiệu lực thi hành từ 01/07/2024) quy định về những thay đổi phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận như sau:

  “1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản trước khi thực hiện thủ tục thay đổi một trong những nội dung sau đây: 

  a) Tên, địa điểm đặt trụ sở chính của tổ chức tín dụng; tên, địa điểm đặt trụ sở của chi nhánh ngân hàng nước ngoài; 

  …”

  Từ dẫn chiếu quy định nêu trên, có thể thấy, việc thay đổi tên nằm trong số những nội dung mà Ngân hàng phải được sự chấp thuận của NHNN khi có sự thực hiện thay đổi.

  (2) Hồ sơ đề nghị đổi tên Ngân hàng gồm những gì?

  Căn cứ theo quy định tại Điều 5 Thông tư 50/2018/TT-NHNN quy định về hồ sơ đổi tên của Ngân hàng bao gồm những giấy tờ như sau:

  - Văn bản đề nghị, trong đó tối thiểu bao gồm các nội dung sau:

  + Tên hiện tại.

  + Tên dự kiến thay đổi đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan về đặt tên.

  + Lý do thay đổi tên.

  - Nghị quyết hoặc quyết định của Đại hội đồng cổ đông đối với ngân hàng thương mại cổ phần, Nghị quyết hoặc quyết định của Hội đồng thành viên đối với ngân hàng thương mại trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, Quyết định của chủ sở hữu đối với ngân hàng thương mại trách nhiệm hữu hạn một thành viên thông qua việc thay đổi tên của ngân hàng thương mại; Văn bản của ngân hàng mẹ thông qua việc thay đổi tên chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam.

  Theo đó, sau khi chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ như đã nêu trên thì Ngân hàng gửi hồ sơ đề nghị đến NHNN. Tại đây, sẽ có 02 trường hợp như sau:

  - Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ. Ngân hàng Nhà nước sẽ có văn bản yêu cầu ngân hàng bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

  - Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Trong thời hạn 40 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, NHNN sẽ xem xét, có quyết định sửa đổi Giấy phép.  Trường hợp không chấp thuận, NHNN sẽ có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

  (3) Ngân hàng thay đổi tên không có sự chấp thuận của NHNN bị xử phạt thế nào?

  Căn cứ theo Điều 5 Nghị định 88/2019/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 143/2021/NĐ-CP về vi phạm quy định về những thay đổi phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản như sau:

  “2. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với việc thực hiện một trong các hành vi sau đây khi chưa được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản: 

  a) Thay đổi tên của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

  …”

  Tuy nhiên, tại Điểm b Khoản 3 Điều 3 Nghị định 88/2019/NĐ-CP có nêu rõ mức phạt tiền nêu trên là mức phạt áp dụng đối với cá nhân, mức phạt tiền đối với tổ chức có cùng một hành vi vi phạm hành chính bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

  Theo đó, trường hợp ngân hàng thay đổi tên khi chưa được NHNN chấp thuận thì có thể bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tiền từ 100 đến 200 triệu đồng.

  Tuy nhiên, tại đây cũng cần lưu ý, các quy định nêu trên bao gồm: Nghị định 88/2019/NĐ-CP, Nghị định 143/2021/NĐ-CP, Thông tư 50/2018/TT-NHNN được hướng dẫn hoặc được xây dựng dựa trên Luật Các tổ chức tín dụng 2010Luật sửa đổi Luật Các tổ chức tín dụng 2017. Chính vì thế, những quy định nêu trên cũng sẽ đồng thời hết hiệu lực khi Luật Các tổ chức tín dụng 2024 có hiệu lực thi hành từ 01/07/2024.

   
  67 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận