Ngân Hàng Công Thương Việt Nam kiện Ông Trần Văn Long

Chủ đề   RSS   
 • #263404 23/05/2013

  phamthanhhuu
  Top 25
  Male
  Dân Luật bậc 1


  Tham gia:20/07/2012
  Tổng số bài viết (3536)
  Số điểm: 109378
  Cảm ơn: 401
  Được cảm ơn 4352 lần


  Ngân Hàng Công Thương Việt Nam kiện Ông Trần Văn Long

  Số hiệu

  ****/2007/DSKD-ST

  Tiêu đề

  Ngân Hàng Công Thương Việt Nam kiện Ông Trần Văn Long

  Ngày ban hành

  23/03/2007

  Cấp xét sử

  Sơ thẩm

  Lĩnh vực

  Dân sự

   

  Ngày 23 tháng 3 năm 2007, tại trụ sở Toà án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, theo “ Quyết định đưa vụ án ra xét xử” số 3 ngày 1 tháng 3 năm 2007 mở phiên toà công khai, xét xử vụ án dân sự kinh doanh – thương mại sơ thẩm, tranh chấp “ Hợp đồng tín dụng”, giữa 

  Nguyên đơn: NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

  Địa chỉ: 1447-1449 đường 3-2, Phường 16, quận 11, Tp.HCM

  Do ông Phạm Huy Hùng - Tổng giám đốc ủy quyền cho ông Lê Đình Minh phó giám đốc Chi nhánh 11 ký đơn khởi kiện; ông Nguyễn Mạnh Hùng, bà Đặng Hòang Yến đại diện tham gia vụ án.

  Bị đơn : ÔNG TRẦN VĂN LONG, sinh năm 1936,

  Đại diện: Bà Trần Ngọc Bích, theo ủy quyền.

  Địa chỉ : 377/71 ( số cũ 337/82C) Cách Mạng Tháng Tám, phường 12, quận 10, Tp. HCM

  Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:

  1. Bà Trần Ngọc Bích sinh năm 1955,

  2. Ông Trần Duy Hải sinh năm 1960,

  3. Ông Trần Duy Nam sinh năm 1963,

  4. Bà Trần Ngọc Tú sinh năm 1965,

  Cùng ủy quyền cho bà Trần Ngọc Bích đại diện.

  Cùng địa chỉ: 377/71( số cũ 337/82C) Cách Mạng Tháng Tám, phường 12, quận 10, Tp. HCM

  NHẬN THẤY

  Nguyên đơn – Ngân Hàng Công Thương Việt Nam ( Ngân hàng Công thương) do ông Nguyễn Mạnh Hùng và bà Đặng Hòang Yến đại diện trình bày yêu cầu và cung cấp các chứng cứ sau.

  Ngân hàng Công thương - Chi nhánh 11 và ông Trần Văn Long ngày 30.8.2005, ký hợp đồng tín dụng số: 05120127/HĐTD.PT để cho ông Long được vay Ngân hàng 120 triệu đồng, thời hạn 12 tháng từ ngày 31.8.2005 đến 31.6.2006, lãi suất trong hạn 0,95%/ tháng, lãi suất quá hạn là 1,425%/ tháng;

  Và ký Hợp đồng thế chấp QSDĐ, tài sản gắn liền với đất số: 04120129/ PGD.PT, được Phòng công chứng số 4 chứng nhận số 024770, ngày 25.8.2004, thế chấp quyền sử dụng đất và căn nhà 377/71( số cũ 337/82C) Cách Mạng Tháng Tám, phường 12, quận 10 để đảm bảo nghĩa vụ trả nợ theo hợp đồng tín dụng số 04120129 ngày 24.8.2004 nợ gốc và số dư bảo lãnh là 120 triệu đồng.

  Sau khi thanh tóan hợp đồng tín dụng số 04120129, các bên ký lại hợp đồng thế chấp QSDĐ và tài sản gắn liền với đất số 05120127/PGD.PT, ngày 30.8.2005;Và đăng ký tài sản thế chấp tại UBND phường 12, quận 10, ngày 30.8.2005 đảm bảo cho các hợp đồng vay đã ký với Ngân hàng và cam đoan phù hợp với Hợp đồng thế chấp số 05120127 ngày 30.8.2005.

  Ngày 31.8.2005, ông Long nhận đủ số tiền vay Ngân hàng là 100 triệu đồng, đến ngày 31.8.2006 là thời hạn thanh tóan, ông Long không trả vốn cho Ngân hàng. Ông Long đã trả đủ số tiền lãi trong hạn đến 31.8.2006, và tiền lãi quá hạn đến hết ngày 26.11.2006.

  Ngân hàng Công thương kiện ông Trần Văn Long yêu cầu:

  Trả vốn: 100.000.000 đồng; và lãi quá hạn từ ngày 27.11.2006. Tạm tính tới ngày 22.3. 2007 là: 5.510.000 đồng, tổng cộng là: 105.510.000 đồng.

  Cụ thể là:

  - Thời hạn trả vốn 100.000.000 đồng tới hết ngày 31.3.2008;

  - Tiền lãi hàng tháng phải trả theo mức lãi suất quá hạn (1,425%/tháng) tới khi trả hết vốn chậm nhất là hết ngày 31.3.2008.

  Đến hết thời hạn trên, nếu ông Long còn nợ, Ngân hàng được quyền yêu cầu phát mãi tài sản thế chấp là căn nhà 377/71(số cũ 337/82C) Cách Mạng Tháng Tám, phường 12, quận 10 để thi hành án.

  Bị đơn – ông Trần Văn Long và các người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là thừa kế của bà Đỗ Thị Tuyết (vợ ông Long đã chết) cùng do bà Trần Ngọc Bích đại diện theo ủy quyền, tại buổi hòa giải lần 2 ngày 1.3. 2007 đã trình bày yêu cầu và cung cấp các chứng cứ sau.

  Xác nhận ông Trần Văn Long, và bà Đỗ Thị Tuyết đã ký các hợp đồng tín dụng và thế chấp tài sản số 05120127, ngày 30.8.2005 với Ngân hàng có nội dung đã trình bày ở trên.

  Ông Trần Văn Long đã nhận vốn vay Ngân hàng 100 triệu đồng và đã trả tiền lãi hàng tháng đến 31.8.2006 và lãi theo mức lãi suất quá hạn đến hết ngày 26.11.2006. Do ông Long có hòan cảnh kinh tế khó khăn nên không có khả năng trả tiếp vốn, lãi cho Ngân hàng.

  Nay yêu cầu: Chỉ phải trả Ngân hàng vốn 100.000.000 đồng; không phải trả lãi hàng tháng cho Ngân hàng, còn thời hạn trả vốn được đến 31.3.2010.

  Đến hết hạn 31.3.2010, nếu chưa trả hết vốn và lãi cho Ngân hàng, đồng ý để Ngân hàng phát mãi căn nhà 377/71( số cũ 337/82C) Cách Mạng Tháng Tám, phường 12, quận 10, để trả nợ Ngân hàng theo quy định của pháp luật.

  Ngòai ra, không có yêu cầu, hay bổ xung chứng cứ tài liệu gì khác.

  Hội đồng xét xử hòa giải không thành. Ngân hàng không đồng ý yêu cầu của ông Long.

  - Sau khi thẩm tra các yêu cầu của đương sự và xem xét chứng cứ tại phiên tòa;

  - Sau khi HĐXX thảo luận và nghị án

  XÉT THẤY

  Ngày 31.8.2006, ông Long không trả vốn cho Ngân hàng là đã vi phạm Hợp đồng tín dụng. Ngày 15.12.2006, Ngân hàng Công thương kiện ông Trần Văn Long vi phạm hợp đồng tín dụng là trong thời hạn quy định của pháp luật.

  Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giải quyết yêu cầu của Ngân hàng Công thương kiện ông Trần Văn Long cư trú tại 377/71( số cũ 337/82C) Cách Mạng Tháng Tám, phường 12, quận 10, vi phạm Hợp đồng tín dụng, ông Long vay Ngân hàng để kinh doanh vận chuyển là đúng thẩm quyền; và giải quyết sơ thẩm theo thủ tục giải quyết vụ án dân sự, quan hệ kinh doanh - thương mại là đúng pháp luật.

  Xét Hợp đồng tín dụng số 05120127/HĐTD.PT, lập ngày 30.8.2005 giữa Ngân hàng Công thương Chi nhánh 11 với ông Trần Văn Long và Hợp đồng thế chấp nhà và QSDĐ số 377/71(số cũ 337/82C) Cách Mạng Tháng Tám, phường 12, quận 10, với ông Long, bà Tuyết số 05120127/PGD.PT lập ngày 30.8.2005; và đăng ký tại UBND phường 12, quận 10 có nội dung, hình thức phù hợp với quy định tại các Điều 318, Điều 323, Điều 342, Điều 343 của Bộ Luật dân sự năm 2005 (BLDS), là giao dịch dân sự hợp pháp, có hiệu lực pháp luật.

  Ngày 31.8.2005, ông Long nhận đủ 100.000.000 đồng, và đã trả lãi hàng tháng đến hết ngày 30.8.2006; trả lãi quá hạn đến hết ngày 26.11.2006.

  Đến ngày 31.8.2006, ông Long không trả vốn vay cho Ngân hàng là vi phạm nghĩa vụ thanh tóan, nên phải trả Ngân hàng tiền lãi theo mức lãi suất nợ quá hạn theo quy định cho tới ngày trả hết vốn là đúng pháp luật.

  Nay Ngân hàng kiện ông Long phải trả vốn: 100 triệu đồng; và lãi cho Ngân hàng theo mức lãi quá hạn (lãi suất 1,425%/ tháng) từ ngày 27.11.2006 tới ngày trả hết vốn; thời hạn phải trả hết vốn, lãi là ngày 31.3.2008 là đúng pháp luật.

  Bà Bích đại diện cho ông Long, tại biên bản hòa giải không thành đồng ý với yêu cầu của Ngân hàng là trả số tiền vốn là 100 triệu, và lãi theo lãi suất quá hạn; nhưng yêu cầu thời hạn trả vốn, lãi được đến hết ngày 25.9.2009; và tại phiên tòa yêu cầu không phải trả lãi, thời hạn trả là 31.3.2010. Nhưng Ngân hàng không chấp nhận yêu cầu chỉ phải trả vốn, thời hạn trả là ngày 31.3.2010 của ông Long , nên HĐXX không có căn cứ chấp nhận.

  Theo quy định xử lý tài sản thế chấp, đảm bảo nghĩa vụ trả nợ tại Điều 355 và Điều 336 - BLDS, đến ngày phải trả vốn, lãi cho Ngân hàng, mà ông Long chưa trả đủ, thì Ngân hàng có quyền yêu cầu Thi hành án dân sự tiến hành bán đấu giá căn nhà 377/71( số cũ 337/82C) Cách Mạng Tháng Tám, phường 12, quận 10, theo quy định của pháp luật để thi hánh án.

  Về án phí sơ thẩm

  Ông Long phải nộp là: 5.000.000đ + 4% 5.510.000đ = 5.220.000 đồng

  Xét ông Long có đơn xin giảm án phí do hòan cảnh kinh tế khó khăn, có xác nhận của chính quyền địa phương, nên HĐXX chấp nhận giảm ½ mức án phí. Ông Long còn phải nộp là 2.610.000 đồng.

   - Căn cứ nhận định trên

  QUYẾT ĐỊNH

  - Áp dụng Điều 343; Điều 366; Điều 355; Điều 474; Điều 476 của Bộ Luật Dân Sự - năm  2005;

  -Áp dụng Điêù 7, Điều 11 - Nghị định số: 70/CP, ngày 12/6/1997 của chính phủ qui định về lệ phí, án phí tòa án..

  Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM;

  Buộc ông Trần Văn Long phải trả vốn cho Ngân hàng Công thương Việt Nam là 100.000.000 đồng (một trăm triệu đồng) trong thời hạn hết ngày 31.3.2008.

  Hàng tháng ông Trần Văn Long vẫn phải trả lãi cho Nhân hàng. Tiền lãi phải trả được tính từ ngày 27.11.2006, theo mức lãi suất nợ quá hạn là 1,425%/ tháng trên số tiền vốn ông Long đang còn nợ ngân hàng.

  Đến hết thời hạn 31.3.2008, ông Long chưa trả hết các khỏan vốn, lãi cho Ngân hàng Công Thương Việt Nam, Ngân hàng có quyền yêu cầu Thi hành án dân sự phát mãi căn nhà 377/71(số cũ 337/82C) Cách Mạng Tháng Tám, phường 12, quận 10, theo quy định của pháp luật để thi hánh án.

  Án phí dân sự sơ thẩm ông Trần Văn Long phải nộp là 2.610.000 đồng.

  Hòan lại tạm ứng án phí cho Ngân hàng Công Thương Việt Nam đã nộp theo biên lai số 03987, ngày 12.1.2007 tại Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh là 2.527.550 đồng.

  Án xử sơ thẩm, các đương sự được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

   

  Cập nhật bởi phamthanhhuu ngày 23/05/2013 09:45:19 SA
   
  6710 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn phamthanhhuu vì bài viết hữu ích
  vanthuong11 (07/05/2015)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận