Ngân hàng có được từ chối cho rút tiền vì hình chụp CCCD không giống với người vì PTTM?

Chủ đề   RSS   
 • #611342 09/05/2024

  phucpham2205
  Top 150
  Lớp 8

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:31/01/2024
  Tổng số bài viết (590)
  Số điểm: 10369
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 216 lần
  SMod

  Ngân hàng có được từ chối cho rút tiền vì hình chụp CCCD không giống với người vì PTTM?

  Đặt trường hợp hình chụp CCCD không giống với người do đã phẫu thuật thẩm mỹ thì ngân hàng có được từ chối cho rút tiền trong trường hợp này không? Người chủ tài khoản trong trường hợp này cần làm gì?

  Ngân hàng có được từ chối cho rút tiền vì hình chụp CCCD không giống với người vì PTTM?

  Trước tiên, việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán giữa ngân hàng và khách hàng là do các bên tự thỏa thuận với nhau. Tuy nhiên, thỏa thuận này vẫn cần phải đảm bảo được những nội dung tối thiểu theo quy định tại Điều 13a Thông tư 23/2014/TT-NHNN được bổ sung bởi Khoản 4 Điều 1 Thông tư 16/2020/TT-NHNN

  Cụ thể, tại quy định này có đề cập đến phạm vi sử dụng, hạn mức giao dịch qua tài khoản thanh toán và những trường hợp tạm dừng hay từ chối thực hiện lệnh thanh toán của người chủ sở hữu tài khoản.

  Đồng thời, theo quy định tại Khoản 7 Điều 1 Thông tư 02/2019/TT-NHNN được sửa đổi bởi Thông tư 23/2014/TT-NHNN thì CCCD là một trong những yếu tố mà khách hàng đã đăng ký khi lập hồ sơ mở tài khoản ngân hàng.

  Theo đó, tại Điểm b Khoản 1 Điều 6 Văn bản hợp nhất 15/VBHN-NHNN năm 2020 có quy định ngân hàng có quyền được từ chối thực hiện lệnh thanh toán của chủ tài khoản trong trường hợp chủ tài khoản không thực hiện đầy đủ các yêu cầu về thủ tục thanh toán, lệnh thanh toán không hợp lệ, không khớp đúng với các yếu tố đã đăng ký trong hồ sơ mở tài khoản thanh toán hoặc không phù hợp với các thỏa thuận giữa chủ tài khoản với tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.

  Từ những dẫn chiếu quy định nêu trên, có thể thấy, trường hợp giao dịch viên của ngân hàng từ chối việc rút tiền của người chủ tài khoản phẫu thuật thẩm mỹ vì không giống với hình chụp trên CCCD là hoàn toàn có cơ sở.

  Vậy trong trường hợp này, người chủ tài khoản cần làm gì để có thể rút tiền?

  Đối với người chủ tài khoản tại trường hợp này, để được rút tiền thì có thực hiện theo 02 phương án như sau:

  Phương án 01: Chuẩn bị thêm những tài liệu để thỏa thuận với ngân hàng giải quyết, cụ thể:

  - Hộ chiếu

  - Hồ sơ phẫu thuật thẩm mỹ

  - Giấy tờ có chữ ký

  - Giấy tờ có ảnh

  - Đặc điểm nhận dạng

  Phương án 02: Làm thủ tục đổi thẻ CCCD

  Tại Khoản 1 Điều 23 Luật Căn cước công dân 2014 (có hiệu lực thi hành đến hết 30/6/2024) có quy định về những trường hợp được đổi CCCD như sau:

  - Các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 21 Luật Căn cước công dân 2014.

  - Thẻ bị hư hỏng không sử dụng được.

  - Thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên; đặc điểm nhân dạng; d) Xác định lại giới tính, quê quán.

  - Có sai sót về thông tin trên thẻ Căn cước công dân.

  - Khi công dân có yêu cầu.

  Theo đó, người chủ tài khoản trong trường hợp này có thể thực hiện đổi thẻ CCCD để hình ảnh trên đúng với hình ảnh hiện tại sau khi đã phẫu thuật thẩm mỹ.

  Trình tự đổi thẻ CCCD: người chủ tài khoản tại trường hợp này có thể tham khảo trình tự đổi thẻ CCCD như sau:

  Bước 01: Đến cơ quan Công an có thẩm quyền tiếp nhận đề nghị đổi thẻ CCCD nơi công dân thường trú, tạm trú để yêu cầu được cấp thẻ CCCD. 

  Bước 02: Sau khi nhận được yêu cầu, cán bộ Công an nơi tiếp nhận đề nghị đổi thẻ CCCD sẽ tiếp nhận thông tin bằng cách: 

  - Tìm kiếm thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

  - Lựa chọn loại cấp và mô tả đặc điểm nhân dạng; thu nhận vân tay.

  - Chụp ảnh chân dung.

  - In phiếu thu nhận thông tin CCCD, Phiếu thu thập thông tin dân cư (nếu có), Phiếu cập nhật, chỉnh sửa thông tin dân cư (nếu có) cho công dân kiểm tra, ký và ghi rõ họ tên.

  - Thu lệ phí theo quy định và cấp giấy hẹn trả kết quả giải quyết. 

  Bước 03: Cán bộ Công an sẽ thu lại thẻ CCCD bị sai thông tin, sau đó thực hiện tra cứu tàng thư CCCD để xác minh thông tin công dân (nếu có) và xử lý, phê duyệt hồ sơ.

  Bước 04: Công dân đăng ký trả thẻ CCCD đến địa chỉ theo yêu cầu thì cơ quan Công an lập danh sách, phối hợp với đơn vị thực hiện dịch vụ chuyển phát để thực hiện và công dân phải trả phí theo quy định.

   
  654 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận