Ngăn chặn giao dịch chuyển quyền sử dụng đất?

Chủ đề   RSS   
 • #552437 22/07/2020

  Ngăn chặn giao dịch chuyển quyền sử dụng đất?

  Ông Nguyễn Văn A được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh KG cấp giấy chứng nhận CL 831*** ngày 23/01/2018, tháng 3/2019 ông A chuyển nhượng QSDĐ cho ông B, 8/2019 ông B chuyển nhượng lại thửa đất cho ông C. Tháng 6/2020 ông C công chứng hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ thửa đất này cho ông D, hồ sơ đã được nộp vào Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện PQ, thì ông E nộp đơn ngăn chặn việc dịch chuyển tài sản với lý do "vào năm 2018 ông A đã uỷ quyền cho ông G toàn quyền quản lý, sử dụng, định đoạt đối với QSDĐ thửa đất này và tháng 12/2019 ông G đã chuyển nhượng cho ông E một phần thửa đất (việc chuyển nhượng không được công chứng hay chứng thực của cơ quan có thẩm quyền)". Tháng 7/2020, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh KG có văn bản gửi Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện PQ, yêu cầu "cho dừng các hoạt động giao dịch, chuyển nhượng đối với thửa đất nêu trên và phúc đáp bằng văn bản để cơ quan điều tra công an tỉnh KG đưa vào hồ sơ làm căn cứ".

  Hỏi: Việc ngăn cản ông C thực hiện quyền đối với tài sản là QSDĐ như trên của ông E  và cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh KG có văn bản yêu cầu Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện PQ "cho dừng các hoạt động giao dịch, chuyển nhượng đối với thửa đất nêu trên và phúc đáp bằng văn bản để cơ quan điều tra công an tỉnh KG đưa vào hồ sơ làm căn cứ" có phù hợp hay không?

   
  2097 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn sondungphuquoc vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (23/07/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận