Năm 2025 người bị loạn thị vẫn phải nhập ngũ NVQS theo tiêu chí mới

Chủ đề   RSS   
 • #607412 09/12/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2004 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Năm 2025 người bị loạn thị vẫn phải nhập ngũ NVQS theo tiêu chí mới

  Ngày 06/12/2023 Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư 105/2023/TT-BQP quy định tiêu chuẩn sức khỏe, khám sức khỏe cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng.
   
  Theo đó, tiêu chuẩn mới được Bộ Quốc phòng thay đổi được áp dụng từ năm 2024 đối với đối tượng khám NVQS là công dân bị loạn thị như sau:
   
   
  (1) Tiêu chuẩn tuyển chọn công dân mắc tật loạn thị từ năm 2025
   
  Bộ Quốc phòng ban hành tiêu chuẩn sức khỏe đối với công dân được áp dụng từ năm 2024 dựa trên quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư 105/2023/TT-BQP như sau:
   
  Tiêu chuẩn sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự:
   
  - Đạt sức khỏe loại 1, loại 2, loại 3 theo quy định tại Điều 5, Điều 6 Thông tư 105/2023/TT-BQP;
   
  - Không gọi nhập ngũ đối với công dân nghiện các chất ma túy, tiền chất ma túy được quy định tại Nghị định 57/2022/NĐ-CP quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất.
   
  Trong đó:
   
  - Tiêu chuẩn phân loại theo thể lực thực hiện theo quy định, tại Mục I Phụ lục I.
   
  - Tiêu chuẩn phân loại theo bệnh tật và các vấn đề sức khỏe thực hiện theo quy định tại Mục II Phụ lục I.
   
  Riêng tiêu chuẩn phân loại về mắt, cụ thể là loạn thị thì có sự thay đổi như sau:
   
  - Đối với loạn thị do sinh lý hoặc <1D sẽ xếp loại 2 (tương ứng với điểm 2 - chỉ tình trạng sức khỏe tốt)
   
  - Đối với loạn thị lớn hơn hoặc bằng 1D sẽ xếp loại 3 (tương ứng với điểm 3 - chỉ tình trạng sức khỏe khá)
   
  - Loạn thị đã phẫu thuật, hết loạn thị sẽ cho điểm theo mục 1.1 phần 1 Mục II Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 105/2023/TT-BQP và tăng lên 1 điểm.
   
  Hiện nay, Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP quy định các loại loạn thị đều xếp loại sức khỏe loại 6 tương đương tình trạng sức khỏe rất kém. Khi đó, công dân sẽ không đủ điều kiện đi nghĩa vụ quân sự vì quy định chỉ tuyển chọn những công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3.
   
  Theo quy định mới, nếu công dân mắc loạn thị xếp loại 2 và loại 3 nêu trên vẫn đảm bảo tiêu chuẩn sức khỏe đi NVQS vào đầu năm 2025.
   
  (2) Phương pháp phân loại sức khỏe NVQS
   
  - Phương pháp cho điểm
   
  Mỗi chỉ tiêu, sau khi khám được cho điểm chẵn từ 1 - 6 vào cột “Điểm”, cụ thể:
   
  + Điểm 1: Chỉ tình trạng sức khỏe rất tốt;
   
  + Điểm 2: Chỉ tình trạng sức khỏe tốt;
   
  + Điểm 3: Chỉ tình trạng sức khỏe khá;
   
  + Điểm 4: Chỉ tình trạng sức khỏe trung bình;
   
  + Điểm 5: Chỉ tình trạng sức khỏe kém;
   
  + Điểm 6: Chỉ tình trạng sức khỏe rất kém.
   
  - Phương pháp phân loại sức khỏe
   
  Căn cứ số điểm cho các chỉ tiêu khi khám để phân loại sức khỏe, cụ thể như sau:
   
  + Loại 1: Tất cả các chỉ tiêu đều đạt điểm 1;
   
  + Loại 2: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 2;
   
  + Loại 3: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 3;
   
  + Loại 4: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 4;
   
  + Loại 5: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 5;
   
  + Loại 6: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 6.
   
  (3) Tiêu chuẩn phân loại các bệnh về thị lực, cận thị, viễn thị, loạn thị
   
  Cụ thể, tại Mục II Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 105/2023/TT-BQP quy định tiêu chuẩn phân loại các bệnh về thị lực, cận thị, viễn thị, loạn thị từ ngày 01/01/2024 như sau:
   
  Xem thêm Thông tư 105/2023/TT-BQP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2024 thay thế Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP.
   
   

  TT

  Bệnh tật

  Điểm

  1

  Thị lực:

   

  1.1

  Thị lực (không kính):

   

   

  Thị lực mắt phải

  Tổng thị lực 2 mắt

   

   

  10/10

  19/10

  1

   

  10/10

  18/10

  2

   

  9/10

  17/10

  3

   

  8/10

  16/10

  4

   

  6,7/10

  13/10 - 15/10

  5

   

  1, 2, 3, 4, 5/10

  6/10 - 12/10

  6

  1.2

  Thị lực sau chỉnh kính

  Cho điểm theo mục 1.1 và tăng lên 1 điểm

  2

  Cận thị:

   

   

  - Cận thị dưới - 3D

  Cho điểm theo mục 1.2

   

  - Cận thị từ - 3D đến dưới - 4D

  4

   

  - Cận thị từ - 4D đến dưới - 5D

  5

   

  - Cận thị từ - 5D trở lên

  6

   

  - Cận thị đã phẫu thuật

  Cho điểm theo mục 1.1 và tăng lên 1 điểm

  3

  Viễn thị:

   

   

  - Viễn thị dưới + 1,5D

  Cho điểm theo mục 1.1

   

  - Viễn thị từ + 1,5D đến dưới + 3D

  4

   

  - Viễn thị từ + 3D đến dưới + 4D

  5

   

  - Viễn thị từ + 4D đến dưới + 5D

  6

   

  - Viễn thị đã phẫu thuật

  Cho điểm theo mục 1.1 và tăng lên 1 điểm

  4

  Loạn thị:

   

   

  Sinh lý hoặc < 1D

  2

   

  ≥ 1D

  3

   

  Loạn thị đã phẫu thuật, hết loạn thị

  Cho điểm theo mục 1.1 và tăng lên 1 điểm

   

   
  1829 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  admin (08/01/2024)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #607416   11/12/2023

  Huuthuong10
  Huuthuong10

  Sơ sinh

  Vietnam
  Tham gia:11/12/2023
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 20
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  Năm 2025 người bị loạn thị vẫn phải nhập ngũ NVQS theo tiêu chí mới

   cho mình hỏi mình bị loạn thị 4 độ nhưng thị lực không kính của mình 1/10 thì mình có phải đi nghĩa vụ không. theo mình thấy thì thị lực không kính 1/10 đạt điểm 6

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn Huuthuong10 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (12/12/2023)
 • #607451   13/12/2023

  nguyenhoaibao12061999
  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2004 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Năm 2025 người bị loạn thị vẫn phải nhập ngũ NVQS theo tiêu chí mới

  Theo quy định của Bộ Quốc phòng thì chỉ xem xét tiếp nhận công từ loại 1 tới loại 3. Quy định mới hiện nay người bị loạn thị trên 1 độ xem như loại 3 chứ không còn được quy định là loại 6 như trước. Do đó từ năm 2024 trở khi khám sức khỏe NVQS sẽ lựa chọn luôn cả công dân bị loạn thị. Như vậy trường hợp của bạn vẫn được chọn đi NVQS nếu đáp ứng các yêu cầu khác.

   
  Báo quản trị |  
 • #609452   15/03/2024

  Năm 2025 người bị loạn thị vẫn phải nhập ngũ NVQS theo tiêu chí mới

  Cho mình hỏi hiện trạng mắt trái mình cận 4 độ mắt phải cận 3 độ thì có bị bắt buộc phải tham gia thực hiện Nghĩa vụ Dân quân tự vệ 2024 không ạ

   
  Báo quản trị |