Năm 2024, người khuyết tật đặc biệt nặng được ưu tiên khám, chữa bệnh

Chủ đề   RSS   
 • #601933 20/04/2023

  Năm 2024, người khuyết tật đặc biệt nặng được ưu tiên khám, chữa bệnh

  Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2024 đã bổ sung sửa đổi một số điều, trong đó có sự thay đổi đáng chú ý về đối tượng ưu tiên khám, chữa bệnh.

  uu-tien-kham-chua-benh

  Năm 2024, người khuyết tật đặc biệt nặng được ưu tiên khám, chữa bệnh

  Căn cứ khoản 2 Điều 3 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 quy định về nguyên tắc trong khám, chữa bệnh có nêu các đối tượng ưu tiên khám, chữa bệnh gồm:

  - Người bệnh trong tình trạng cấp cứu.

  - Trẻ em dưới 06 tuổi.

  - Phụ nữ có thai.

  - Người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng.

  - Người từ đủ 75 tuổi trở lên.

  - Người có công với cách mạng.

  Lưu ý: Các đối tượng này phải phù hợp với đặc thù của cơ sở khám, chữa bệnh.

  So sánh với quy định hiện hành tại khoản 2 Điều 3 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2009, Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 đã bổ sung thêm đối tượng được ưu tiên khám, chữa bệnh là người khuyết tật đặc biệt nặng. 

  Như vậy, kể từ 01/01/2024, Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 có hiệu lực sẽ cho phép người khuyết tật đặc biệt nặng được ưu tiên khám, chữa bệnh.

  Thêm nhiều quyền cho người bệnh

  Một trong những điểm mới tại Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 là quyền lợi của người bệnh càng được bổ sung, hoàn thiện hơn. Trong đó, Luật mới đã bổ sung, sửa đổi theo hướng hoàn thiện, đầy đủ hơn một số quyền mà Luật cũ chưa quy định:

  - Được hướng dẫn cách tự chăm sóc, theo dõi, phòng ngừa tai biến.

  - Được tôn trọng về tôn giáo, tình trạng sức khoẻ, điều kiện kinh tế (quy định cũ là không bị phân biệt giàu nghèo).

  - Được giữ bí mật thông tin trong hồ sơ bệnh án và thông tin khác về đời tư đã cung cấp trong quá trình khám, chữa bệnh (quy định cũ chỉ nói về thông tin tình trạng sức khoẻ, đời tư ghi trong hồ sơ bệnh án).

  - Không bị ngược đãi, lạm dụng thể chất, lạm dụng tình dục trong quá trình khám chữa bệnh.

  - Được đọc, xem, sao chụp, ghi chép hồ sơ bệnh án.

  - Được kiến nghị về các tồn tại, bất cập, khó khăn, vướng mắc… trong quá trình khám chữa bệnh.

  - Được bồi thường khi có tai biến y khoa trừ trường hợp y, bác sĩ không có sai sót chuyên môn kỹ thuật được Hội đồng chuyên môn xác định.

  - Khi nhận thuốc kê đơn, người bệnh sẽ nhận được đơn thuốc không có thực phẩm chức năng.

  Bổ sung quy định về thân nhân người bệnh

  So với Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2009, Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 đã bổ sung quy định về thân nhân của người bệnh gồm:

  - Vợ hoặc chồng; cha mẹ đẻ, cha mẹ nuôi, cha mẹ vợ, cha mẹ chồng; con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể của người bệnh hoặc thành viên khác trong gia đình theo quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình;

  - Người đại diện của người bệnh;

  - Người trực tiếp chăm sóc cho người bệnh trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhưng không phải là người hành nghề.

  Đồng thời, các trường hợp về người bệnh không có thân nhân cũng được Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 quy định chi tiết, cụ thể hơn so với Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2009, gồm:

  - Người bệnh đang cấp cứu không có giấy tờ tuỳ thân, không có thân nhân đi cùng, không có thông tin liên lạc với thân nhân (quy định cũ chỉ quy định là người bệnh đang cấp cứu).

  - Người bệnh đã/chưa xác định được danh tính, không thể/khó khăn nhận thức, làm chủ hành vi tại thời điểm vào viện, không có giấy tờ, không có thân nhân đi cùng, không có thông tin liên lạc của thân nhân (quy định cũ đang nêu là người bị bệnh tâm thần).

  - Trẻ em dưới 06 tháng tuổi bị bỏ rơi tại cơ sở khám chữa bệnh (quy định cũ là trẻ sơ sinh bị bỏ rơi tại cơ sở khám chữa bệnh).

  Đặc biệt, Luật mới đã bỏ quy định về việc không xác định được địa chỉ cư trú mà thay vào đó là không có thông tin để liên lạc với thân nhân.

  Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2024.

   
  386 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận