Năm 2024, hạ sĩ quan, binh sĩ sẽ được hưởng chế độ trợ cấp xuất ngũ một lần như thế nào?

Chủ đề   RSS   
 • #611772 21/05/2024

  btrannguyen
  Top 150
  Lớp 8

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:13/03/2024
  Tổng số bài viết (637)
  Số điểm: 10808
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 200 lần


  Năm 2024, hạ sĩ quan, binh sĩ sẽ được hưởng chế độ trợ cấp xuất ngũ một lần như thế nào?

  Chế độ trợ cấp xuất ngũ một lần của hạ sĩ an, binh sĩ được quy định tại Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BQP. Cụ thể chế độ sẽ được trình bày trong bài viết sau.

  Năm 2024, hạ sĩ quan, binh sĩ sẽ được hưởng chế độ trợ cấp xuất ngũ một lần như thế nào?

  Theo khoản 2 Điều 7 Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BQP quy định về trợ cấp xuất ngũ một lần đối với hạ sĩ quan, binh sĩ như sau:

  - Ngoài chế độ BHXH được hưởng theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 7 Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BQP, hạ sĩ quan, binh sĩ khi xuất ngũ được trợ cấp xuất ngũ một lần, cứ mỗi năm phục vụ trong Quân đội (đủ 12 tháng) được trợ cấp bằng 02 tháng tiền lương cơ sở theo quy định của Chính phủ tại thời điểm xuất ngũ. Cụ thể:

  Trợ cấp xuất ngũ một lần = Số năm phục vụ tại ngũ x 02 tháng tiền lương cơ sở

  Trường hợp có tháng lẻ tính như sau:

  + Dưới 01 tháng không được hưởng trợ cấp xuất ngũ;

  + Từ đủ 01 tháng đến đủ 06 tháng được hưởng trợ cấp bằng 01 tháng tiền lương cơ sở;

  + Từ trên 06 tháng đến 12 tháng được hưởng trợ cấp bằng 02 tháng tiền lương cơ sở.

  - Trường hợp hạ sĩ quan, binh sĩ được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho xuất ngũ trước thời hạn quy định tại khoản 2 Điều 43 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015; được công nhận hoàn thành nghĩa vụ quân sự thì được hưởng chế độ trợ cấp xuất ngũ một lần theo quy định tại điểm a Khoản này.

  Trong đó, khoản 2 Điều 43 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 quy định về các trường hợp xuất ngũ trước thời hạn bao gồm:

  - Hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ có thể được xuất ngũ trước thời hạn khi được Hội đồng Giám định Y khoa Quân sự kết luận không đủ sức khỏe để tiếp tục phục vụ tại ngũ; 

  - Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; 

  - Trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được UBND cấp xã xác nhận; 

  - Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%; 

  - Con của liệt sĩ, con của thương binh hạng một; một anh hoặc một em trai của liệt sĩ; 

  - Một con của thương binh hạng hai; 

  - Một con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; 

  - Một con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên

  Như vậy, năm 2024 khi hạ sĩ quan, binh sĩ được công nhận hoàn thành nghĩa vụ quân sự thì ngoài chế độ BHXH sẽ được hưởng chế độ trợ cấp xuất ngũ một lần với mức mỗi 1 năm phục vụ sẽ được nhận 2 tháng lương cơ sở.

  Ngoài ra, nếu hạ sĩ quan, binh sĩ kéo dài thời gian phục vụ tại ngũ theo quy định thì cũng sẽ được tính trợ cấp thêm.

  Trợ cấp thêm do kéo dài thời gian phục vụ tại ngũ được tính thế nào?

  Theo khoản 2 Điều 7 Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BQP quy định, trợ cấp thêm do kéo dài thời gian phục vụ tại ngũ: Hạ sĩ quan, binh sĩ có thời gian phục vụ tại ngũ kéo dài theo quy định, khi xuất ngũ được trợ cấp thêm như sau:

  - Thời gian phục vụ tại ngũ từ tháng thứ 25 đến dưới 30 tháng được trợ cấp thêm 01 tháng phụ cấp quân hàm hiện hưởng;

  - Thời gian phục vụ tại ngũ đủ 30 tháng được trợ cấp thêm 02 tháng phụ cấp quân hàm hiện hưởng.

  Ví dụ: Đồng chí Nguyễn Văn Anh, nhập ngũ tháng 5 năm 2014, xuất ngũ tháng 8 năm 2016. Trợ cấp xuất ngũ một lần của đồng chí Nguyễn Văn Anh được hưởng như sau:

  - Tổng thời gian phục vụ tại ngũ là 02 năm 04 tháng (28 tháng).

  - Số năm phục vụ tại ngũ (02 năm): 02 năm = 04 tháng tiền lương cơ sở.

  - Số tháng lẻ phục vụ tại ngũ (04 tháng) = 01 tháng tiền lương cơ sở.

  Cộng = 05 tháng tiền lương cơ sở.

  - Trợ cấp thêm do kéo dài thời gian phục vụ tại ngũ: 01 tháng phụ cấp quân hàm hiện hưởng.

  Như vậy, đối với khoảng thời gian kéo dài thời gian phục vụ tại ngũ sẽ vừa được tính để hưởng trợ cấp một lần, vừa được tính trợ cấp thêm.

  Phụ cấp hằng tháng cho binh sĩ đang phục vụ tại ngũ kéo dài thời gian được tính như thế nào?

  Theo Điều 4 Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BQP quy định chế độ phụ cấp thêm do kéo dài thời gian phục vụ tại ngũ như sau:

  - Hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ, được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định kéo dài thời gian phục vụ tại ngũ theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 thì từ tháng thứ 25 trở đi, hằng tháng được hưởng thêm 250% phụ cấp quân hàm hiện hưởng. Cách tính hưởng như sau:

  Phụ cấp được hưởng từ tháng thứ 25 trở đi = Phụ cấp quân hàm hiện hưởng + Phụ cấp kéo dài thời gian phục vụ

  Trong đó: Phụ cấp kéo dài thời gian phục vụ = Phụ cấp quân hàm hiện hưởng x 250%

  - Chế độ phụ cấp thêm không áp dụng đối với hạ sĩ quan, binh sĩ đang chờ chuyển chế độ quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng; chờ đi học, dự thi tuyển sinh; đang học ở các học viện, nhà trường trong, ngoài Quân đội và các trường hợp khác.

  Như vậy, đối với hạ sĩ quan, binh sĩ kéo dài thời gian phục vụ tại ngũ thì trong thời gian kéo dài sẽ được hưởng phụ cấp hằng tháng bằng phụ cấp hiện hưởng cộng thêm 250% phụ cấp hiện hưởng. Sau đó, khi xuất ngũ sẽ tiếp tục được hưởng trợ cấp xuất ngũ một lần theo quy định như trên.

   
  589 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn btrannguyen vì bài viết hữu ích
  admin (15/07/2024)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận