Năm 2024 có được làm giấy tờ xe, đăng ký biển số ở nơi tạm trú không?

Chủ đề   RSS   
 • #611040 27/04/2024

  btrannguyen
  Top 200
  Lớp 6

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:13/03/2024
  Tổng số bài viết (457)
  Số điểm: 7718
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 140 lần


  Năm 2024 có được làm giấy tờ xe, đăng ký biển số ở nơi tạm trú không?

  Theo quy định trước đây thì việc đăng ký biển số xe chỉ được thực hiện tại nơi thường trú. Tuy nhiên, hiện tại đã có quy định chuyển sang sử dụng biển số xe định danh. Vậy, năm 2024 có được làm giấy tờ xe, đăng ký biển số xe ở nơi tạm trú không?

  Biển số xe định danh là gì?

  Theo quy định tại Điều 3 Thông tư 24/2023/TT-BCA:

  - Biển số xe được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe (sau đây gọi là biển số định danh). Biển số định danh là biển số có ký hiệu, seri biển số, kích thước của chữ và số, màu biển số theo quy định.

  - Đối với chủ xe là công dân Việt Nam thì biển số xe được quản lý theo số định danh cá nhân.

  - Đối với chủ xe là người nước ngoài thì biển số xe được quản lý theo số định danh của người nước ngoài do hệ thống định danh và xác thực điện tử xác lập hoặc số thẻ thường trú, số thẻ tạm trú hoặc số chứng minh thư khác do cơ quan có thẩm quyền cấp.

  - Đối với chủ xe là tổ chức thì biển số xe được quản lý theo mã định danh điện tử của tổ chức do hệ thống định danh và xác thực điện tử xác lập; trường hợp chưa có mã định

  Như vậy, hiện nay biển số xe đã được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe, gọi là biển số xe định danh.

  Năm 2024 có được làm giấy tờ xe, đăng ký biển số ở nơi tạm trú không?

  Đăng ký xe bao gồm những hoạt động gì?

  Theo Điều 1 Thông tư 24/2023/TT-BCA quy định:

  Đăng ký xe bao gồm những hoạt động:

  Đăng ký xe lần đầu; đăng ký sang tên, di chuyển xe; cấp đổi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe; cấp lại chứng nhận đăng ký xe, biển số xe; đăng ký xe tạm thời; thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe; đăng ký, cấp biển số xe trúng đấu giá.

  Có được làm giấy tờ xe, đăng ký biển số ở nơi tạm trú không?

  Theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư 24/2023/TT-BCA quy định:

  Chủ xe là tổ chức, cá nhân có trụ sở, nơi cư trú (nơi đăng ký thường trú, tạm trú) tại địa phương nào thì đăng ký xe tại cơ quan đăng ký xe thuộc địa phương đó; trừ trường hợp quy định tại khoản 14 Điều 3 Thông tư 24/2023/TT-BCA

  Tổ chức, cá nhân trúng đấu giá biển số xe ô tô được lựa chọn đăng ký, cấp biển số xe trúng đấu giá tại Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Phòng Cảnh sát giao thông) nơi chủ xe có trụ sở, cư trú hoặc tại Phòng Cảnh sát giao thông quản lý biển số xe trúng đấu giá đó.

  Như vậy, chủ xe có thể lựa chọn đăng ký xe tại địa phương nơi mình đăng ký thường trú hoặc tạm trú. Trừ trường hợp đăng ký xe gắn biển số trúng đấu giá thì không được áp dụng quy định này.

  Xe đăng ký tại nơi tạm trú thì sẽ được mang biển số nơi nào?

  Theo quy Phụ lục 04 ban hành kèm theo Thông tư 24/2023/TT-BCA , hai số đầu tiên trên biển số xe máy, ô tô cấp cho cá nhân, tổ chức trong nước chính là ký hiệu của địa phương đăng ký xe.

  Như vậy, xe được đăng ký tại đâu thì sẽ mang ký hiệu của địa phương đó. Theo đó, khi đăng ký xe tại nơi tạm trú, cơ quan đăng ký xe sẽ cấp biển số định danh theo nơi tạm trú.

  Ví dụ: Quê bạn ở Cà Mau, thường trú ở Cà Mau (Biển số 69) nhưng bạn tạm trú ở Kiên Giang, đăng ký xe ở Kiên Giang thì sẽ được cấp biển số Kiên Giang (Biển số 68).

  Xem đầy đủ Phụ lục 04 Thông tư 24/2023/TT-BCAhttps://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/04/27/phu-luc-04-bien-so-xe.doc

  Thủ tục đăng ký xe lần đầu tại nơi tạm trú năm 2024

  Thủ tục đăng ký xe được thực hiện theo Thông tư 24/2023/TT-BCA như sau:

  Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

  Hồ sơ đăng ký xe lần đầu gồm:

  - Giấy khai đăng ký xe:

  + Chủ xe đăng nhập cổng dịch vụ công và có trách nhiệm kê khai đầy đủ các nội dung quy định trong giấy khai đăng ký xe, ký số hoặc ký, ghi rõ họ, tên, đóng dấu (nếu là cơ quan, tổ chức).

  + Sau khi kê khai thành công, chủ xe nhận mã hồ sơ đăng ký xe trực tuyến, lịch hẹn giải quyết hồ sơ do cổng dịch vụ công thông báo qua tin nhắn điện thoại hoặc qua địa chỉ thư điện tử để làm thủ tục đăng ký xe; 

  Cung cấp mã hồ sơ đăng ký xe cho cơ quan đăng ký xe để làm thủ tục đăng ký xe theo quy định; trường hợp không thực hiện được trên cổng dịch vụ công thì chủ xe kê khai giấy khai đăng ký xe trực tiếp tại cơ quan đăng ký xe.

  - Giấy tờ của chủ xe:

  Quy định về giấy tờ của chủ xe đối với cá nhân là người Việt Nam, người nước ngoài, tổ chức thực hiện theo Điều 10 Thông tư 24/2023/TT-BCA.

  - Giấy tờ của xe:

  Bao gồm:

  + Chứng từ nguồn gốc xe

  + Chứng từ chuyển quyền sở hữu xe

  + Chứng từ lệ phí trước bạ xe

  Bước 2: Nộp hồ sơ

  Tổ chức, cá nhân đăng ký xe chuẩn bị các hồ sơ trên, đưa xe đến cơ quan đăng ký xe và nộp hồ sơ.

  Bước 3: Cấp biển số xe

  Sau khi cán bộ đăng ký xe kiểm tra hồ sơ xe, thực tế xe bảo đảm hợp lệ thì tiến hành cấp biển số định danh như sau:

  - Cấp biển số mới cho chủ xe chưa được cấp biển số định danh hoặc đã có nhưng đang đăng ký cho xe khác.

  - Cấp lại theo số biển số định danh cho chủ xe có biển số định danh đang bị thu hồi.

  Bước 4: Nhận giấy hẹn trả kết quả, nộp lệ phí đăng ký xe.

   Nhận giấy hẹn trả kết quả, nộp lệ phí đăng ký xe và nhận biển số xe; trường hợp chủ xe có nhu cầu nhận trả kết quả đăng ký xe qua dịch vụ bưu chính công ích thì đăng ký với đơn vị dịch vụ bưu chính công ích.

  Bước 5: Nhận giấy đăng ký xe.

  Nhận chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại cơ quan đăng ký xe hoặc từ đơn vị dịch vụ bưu chính công ích.

  Như vậy, năm 2024 người đăng ký xe sẽ đăng ký cấp biển số định danh theo số định danh. Giấy tờ, biển số định danh có thể được đăng ký tại cả nơi thường trú hoặc tạm trú tùy theo nhu cầu của người đăng ký.

   
  565 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận