Năm 2023, sửa đổi thủ tục cấp, cấp lại thẻ BHYT

Chủ đề   RSS   
 • #597240 22/01/2023

  xuanuyenle
  Top 75
  Cao Đẳng

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (797)
  Số điểm: 32217
  Cảm ơn: 35
  Được cảm ơn 691 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Năm 2023, sửa đổi thủ tục cấp, cấp lại thẻ BHYT

  Ngày 12/01/2023, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định 62/QĐ-BYT về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bảo hiểm y tế.

  Cụ thể, Quyết định 62/QĐ-BYT sửa đổi 03 thủ tục hành chính cấp Trung ương gồm:

  - Cấp thẻ bảo hiểm y tế lần đầu;

  - Cấp lại thẻ bảo hiểm y tế;

  - Đổi thẻ bảo hiểm y tế.

  Thủ tục cấp thẻ BHYT

  Trình tự thực hiện thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế được thực hiện như sau:

  Bước 1: Đối với người tham gia bảo hiểm y tế lần đầu ghi Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm y tế và danh sách thành viên hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế (đối với người tham gia theo hộ gia đình).

  - Bước 2: Người tham gia nộp hồ sơ cho cơ quan bảo hiểm xã hội và chờ ký (vào ô người nộp hồ sơ) trong Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cấp lại thẻ bảo hiểm y tế.

  - Bước 3: Cán bộ bộ phận một cửa cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh, huyện kiểm tra, nhận Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm y tế; ghi Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cấp thẻ bảo hiểm y tế.

  Trong 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, tổ chức bảo hiểm y tế phải chuyển thẻ bảo hiểm y tế cho cơ quan, tổ chức quản lý đối tượng hoặc cho người tham gia bảo hiểm y tế.

  Thành phần hồ sơ

  Thành phần hồ sơ cấp thẻ bảo hiểm y tế, bao gồm:

  1. Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHYT (của tổ chức, cá nhân đối với người tham gia BHYT) do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành và Danh sách đối tượng tham gia BHYT của tổ chức, cá nhân lập theo Mẫu số 2 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 146/2018/NĐ-CP.

  2. Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHYT của người tham gia BHYT theo hộ gia đình và Danh sách thành viên hộ gia đình tham gia BHYT lập theo Mẫu số 3 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 146/2018/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 104/2022/NĐ-CP.

  Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

  Thủ tục cấp lại thẻ BHYT

  Trình tự thực hiện thủ tục cấp lại thẻ BHYT

  Bước 1: Người tham gia BHYT cần cấp lại thẻ BHYT đến cơ quan BHXH tỉnh, luyện; ghi Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHYT (do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành); nộp bộ phận một cửa cơ quan BHXH tỉnh, huyện; chờ ký (vào ô người nộp hồ sơ) trong Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cấp lại thẻ BHYT theo Mẫu số 4 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 146/2018/NĐ-CP, đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 104/2022/NĐ-CP.

  Bước 2: Cơ quan BHXH

  - Cán bộ bộ phận một cửa cơ quan BHXH tỉnh, huyện kiểm tra, nhận Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHYT; ghi Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cấp lại thẻ BHYT theo Mẫu số 4 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 146/2018/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 104/2022/NĐ-CP và ký (vào ô người tiếp nhận hồ sơ và đưa Mẫu 4 tới người tham gia BHYT ký vào ô người nộp hồ sơ).

  - Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ cấp lại thẻ BHYT. Tổ chức BHYT phải cấp lại thẻ BHYT cho người tham gia BHYT.

  Nộp trực tiếp qua đường bưu điện.

  Thành phần hồ sơ

  Thành phần hồ sơ cấp lại thẻ bảo hiểm y tế, bao gồm:

  - Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHYT do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành;

  - Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cấp lại thẻ BHYT theo Mẫu số 4 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 146/2018/NĐ-CP, đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 104/2022/NĐ-CP.

  Số lượng hồ sơ: 01 bộ

  Xem chi tiết tại Quyết định 06/QĐ-BYT có hiệu lực từ ngày 12/01/2023.

   
  80 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #598313   31/01/2023

  Năm 2023, sửa đổi thủ tục cấp, cấp lại thẻ BHYT

  Cảm ơn thông tin bài viết bạn đã cung cấp rất hữu ích. Thẻ bảo hiểm y tế là một trong những cơ sở để người dân được hưởng chế độ hỗ trợ của nhà nước về các phúc lợi liên quan đến lĩnh vực y tế. Người dân cũng nên tìm hiểu quy định của pháp luật liên quan đến các thủ tục cấp cũng như cấp lại thẻ bảo hiểm y tế để đảm bảo quyền lợi cho bản thân mình. 

   
  Báo quản trị |