Năm 2023 cán bộ hưu trí làm chủ tịch hội cựu chiến binh cấp xã có được hưởng phụ cấp chức vụ không?

Chủ đề   RSS   
 • #605113 30/08/2023

  jellannm
  Top 50
  Female
  Lớp 8

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/03/2019
  Tổng số bài viết (1322)
  Số điểm: 10401
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 193 lần


  Năm 2023 cán bộ hưu trí làm chủ tịch hội cựu chiến binh cấp xã có được hưởng phụ cấp chức vụ không?

  Người đã nghỉ hưu và tham gia chức danh Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã. Theo cách xếp lương mới theo Nghị định 33/2023/NĐ-CP thì có được hưởng phụ cấp chức vụ theo quy định tại nghị định không?

  Năm 2023 cán bộ hưu trí làm Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cấp xã có được hưởng phụ cấp chức vụ không?

  Trước ngày 01/08/2023 (trước thời điểm Nghị định 33/2023/NĐ-CP có hiệu lực) thì chế độ phụ cấp chức vụ đối với cán bộ cấp xã áp dụng theo quy định tại  Điều 7 Nghị định 92/2009/NĐ-CP quy định về  về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, cụ thể:

  Cán bộ cấp xã quy định tại điểm b khoản 1 Điều 5 Nghị định này được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo so với mức lương tối thiểu chung như sau:

  - Bí thư đảng ủy: 0,30;

  - Phó Bí thư đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân: 0,25;

  - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân: 0,20;

  - Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ, Chủ tịch Hội Nông dân, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh: 0,15.

  Theo quy định trên thì cán bộ thuộc đối tượng tại  điểm b khoản 1 Điều 5 Nghị định 92/2009/NĐ-CP làm Chủ tịch Hội Cựu chiến bình thì mới được hưởng phụ cấp chức vụ là 0,15.

  Mà người đang hưởng chế độ hưu trí lại thuộc trường hợp tại điểm c khoản 1 Điều 5 Nghị định 92/2009/NĐ-CP do đó trước 01/08/2023, người đang hưởng lương hưu làm Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cấp xã không được hưởng phụ cấp chức vụ.

  Từ ngày 01/08/2023, Nghị định 33/2023/NĐ-CP quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố có hiệu lực thì chế độ của cán bộ hưu trí làm Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cấp xã như sau:

  Căn cứ Khoản 4 Điều 38 Nghị định 33/2023/NĐ-CP quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố quy định:

  Cán bộ cấp xã là người đang hưởng chế độ hưu trí hoặc trợ cấp mất sức lao động, ngoài lương hưu hoặc trợ cấp mất sức lao động hàng tháng hiện hưởng được xếp, hưởng lương và các chế độ phụ cấp theo chức vụ hiện đảm nhiệm quy định tại Nghị định này và không phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

  Theo quy định trên thì trường hợp cán bộ đang hưởng chế độ hưu trí thì vẫn được được xếp, hưởng lương và các chế độ phụ cấp theo chức vụ hiện đảm nhiệm.

  Mức phụ cấp chức vụ xác định theo Điều 19 Nghị định 33/2023/NĐ-CP quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố hướng dẫn về phụ cấp chức vụ lãnh đạo cấp xã như sau:

  Cán bộ cấp xã tốt nghiệp trình độ đào tạo theo tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ quy định tại Nghị định này được thực hiện xếp lương như công chức hành chính có cùng trình độ đào tạo quy định tại bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước ban hành kèm theo Nghị định của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang thì được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo so với mức lương cơ sở như sau:

  - Bí thư Đảng ủy: 0,30.

  - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân: 0,25.

  - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân: 0,20.

  - Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ, Chủ tịch Hội Nông dân, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh: 0,15.

  Như vậy, cán bộ hưu trí làm Chủ tịch Hội Cựu chiến binh có trình độ đào tạo đáp ứng yêu cầu tại Nghị định 33/2023/NĐ-CP, được xếp lương như công chức hành chính có trình độ tương đương thì sẽ được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo 0,15.

  Hi vọng thông tin trên hữu ích đối với bạn!

   

   

   
  1188 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận