Năm 2023, biên chế công chức TP. Hà Nội là bao nhiêu?

Chủ đề   RSS   
 • #598505 03/02/2023

  xuanuyenle
  Top 75
  Đại học

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (1036)
  Số điểm: 41116
  Cảm ơn: 42
  Được cảm ơn 916 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Năm 2023, biên chế công chức TP. Hà Nội là bao nhiêu?

  Ngày 08/12/2022, Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội đã ban hành Nghị quyết 27/NQ-HĐND về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp Thành phố Hà Nội năm 2023.

  Nghị quyết 27/NQ-HĐND đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI, kỳ họp thứ mười thông qua ngày 08/12/2022.

  Trong đó, thông qua tổng biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2023 và quyết định giao biên chế cho các cơ quan của thành phố, quận, huyện, thị xã. 

  Cụ thể như sau:

  - Biên chế công chức hành chính và biên chế công chức phường thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị: 10.545 biên chế.

  - Biên chế viên chức tại các đơn vị sự nghiệp, các hội đặc thù phạm vi thành phố và các quận, huyện, thị xã: 113.662 biên chế.

  - Chỉ tiêu hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP tại các cơ quan hành chính: 1.079 chỉ tiêu.

  - Chỉ tiêu hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP tại các đơn vị sự nghiệp công lập, các hội đặc thù phạm vi thành phố và các quận, huyện, thị xã: 10.415 chỉ tiêu.

  - Chỉ tiêu lao động hợp đồng định mức tại các đơn vị sự nghiệp công lập, các hội đặc thù phạm vi thành phố và các quận, huyện, thị xã: 8.293 chỉ tiêu.

  Xem chi tiết tại biểu mẫu 01, 02 

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2023/02/03/27_NQ-HDND_546858.doc

  Ngoài ra, Ủy ban nhân dân thành phố còn được giao tổ chức triển khai giao biên chế hành chính, sự nghiệp theo đúng Nghị quyết cùng với giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội để các cơ quan, đơn vị chủ động thực hiện ngay từ đầu năm.

  Trong năm 2023, nếu có phát sinh (tăng hoặc giảm) so với Nghị quyết về biên chế hành chính, sự nghiệp, Ủy ban nhân dân thành phố thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố trước khi thực hiện và báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố vào kỳ họp trong năm 2023.

  Xem chi tiết tại Nghị quyết 27/NQ-HĐND ngày 08/12/2022. 

   
  76 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn xuanuyenle vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (04/02/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận