Năm 2021: Thay đổi 3 điều kiện bổ nhiệm người quản lý DN Nhà nước

Chủ đề   RSS   
 • #566473 12/01/2021

  vankhanhnhu
  Top 200
  Female
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:10/11/2020
  Tổng số bài viết (445)
  Số điểm: 8732
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 535 lần


  Năm 2021: Thay đổi 3 điều kiện bổ nhiệm người quản lý DN Nhà nước

   

  Người quản lý doanh nghiệp nhà nước

  Bổ nhiệm Người quản lý doanh nghiệp nhà nước - Ảnh minh họa

  Luật doanh nghiệp 2020 có hiệu lực từ 2021, một trong số những thay đổi lớn của Luật này là việc xác định lại khái niệm “Doanh nghiệp nhà nước”. Đồng thời, tại Nghị định 159/2020/NĐ-CP hướng dẫn LDN 2020 có thay đổi về điều kiện bổ nhiệm người quản lý doanh nghiệp Nhà nước.

  Trước đây, quy định về Điều kiện bổ nhiệm người quản lý công ty TNHH một thành viên mà nhà nước nắm 100% vốn chủ sở hữu được quy định tại Điều 27 Nghị định 97/2015/NĐ-CP, khi đó “Doanh nghiệp nhà nước” là những công ty mà toàn bộ vốn điều lệ thuộc về Nhà nước, nên chỉ có 1 loại hình doanh nghiệp duy nhất là Cty TNHH 1 thành viên.

  Từ 1/1/2021, một doanh nghiệp chỉ cần có 50% vốn chủ sở hữu thuộc về nhà nước đã có thể được xem là Doanh nghiệp nhà nước, điều kiện để được bổ nhiệm làm người quản lý những công ty thuộc nhóm này quy định tại Điều 28 Nghị định 159/2020/NĐ-CP. So sánh quy định cũ và quy định mới, ta có bảng sau:

  Điều kiện bổ nhiệm theo Nghị định 97

  Điều kiện bổ nhiệm theo Nghị định 159

  Ghi chú về thay đổi

  Đạt tiêu chuẩn chung của Đảng, Nhà nước và tiêu chuẩn của chức danh do cấp có thẩm quyền ban hành.

  Đạt tiêu chuẩn chung của Đảng, Nhà nước và tiêu chuẩn của chức danh do cấp có thẩm quyền ban hành.

  Không thay đổi

  Được quy hoạch cho chức danh bổ nhiệm đối với nguồn nhân sự tại chỗ hoặc được quy hoạch vào chức danh tương đương với chức danh bổ nhiệm đối với nguồn nhân sự từ nơi khác.

   

  Được quy hoạch vào chức danh bổ nhiệm đối với nguồn nhân sự tại chỗ hoặc được quy hoạch vào chức danh tương đương nếu là nguồn nhân sự từ nơi khác. Trường hợp doanh nghiệp mới thành lập chưa thực hiện việc phê duyệt quy hoạch thì do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

  Thay đổi do mở rộng đối tượng là “doanh nghiệp nhà nước”

  Có đủ hồ sơ cá nhân được cấp có thẩm quyền thẩm định, xác minh, xác nhận.      

  Có hồ sơ, lý lịch cá nhân được xác minh, có bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định.

  Thực hiện theo Luật Phòng, chống tham nhũng 2018, Nghị định 59/2020/NĐ-CPNghị định 130/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật này.

  Tuổi bổ nhiệm:

  - Phải đủ tuổi (tính theo tháng) để công tác được ít nhất 01 nhiệm kỳ của chức danh quản lý tính đến ngày cấp có thẩm quyền ký phê duyệt chủ trương bổ nhiệm.

  - Trường hợp người quản lý doanh nghiệp do nhu cầu công tác mà được giao giữ chức vụ mới tương đương hoặc thấp hơn chức vụ đang giữ thì không tính tuổi bổ nhiệm như trên

  - Sau 01 năm kể từ ngày bị cấp có thẩm quyền đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ hoặc kể từ ngày quyết định kỷ luật, từ chức, miễn nhiệm có hiệu lực thi hành, nếu được xem xét, đề nghị bổ nhiệm giữ chức vụ quản lý thì điều kiện về tuổi bổ nhiệm thực hiện như trên.

  Tuổi bổ nhiệm:

  - Phải đủ tuổi (tính theo tháng) để công tác trọn một nhiệm kỳ của chức danh quản lý, tính từ khi thực hiện quy trình bổ nhiệm; trường hợp đặc biệt báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định;

  - Trường hợp do nhu cầu công tác mà được giao giữ chức vụ mới tương đương hoặc thấp hơn chức vụ đang giữ thì không tính tuổi bổ nhiệm như trên.

  Có thể hiểu quy định này đã nới lỏng quy chế liên quan đến đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, người đã bị đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ, bị kỷ luật không bị mất quyền được bổ nhiệm lại.

  Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao do cơ quan y tế có thẩm quyền chứng nhận. Thời điểm chứng nhận sức khỏe đến ngày nộp hồ sơ cho cơ quan tham mưu về tổ chức cán bộ không quá 06 tháng.

  Đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

  Không thay đổi

  Không thuộc các trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định của pháp luật.

  Không thuộc các trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định của pháp luật.

   

  Không thay đổi

  - Không đang trong thời gian thi hành kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên.

  - Không đang trong thời gian xem xét xử lý kỷ luật, điều tra, truy tố, xét xử.

  - Trường hợp nhân sự được đề nghị bổ nhiệm đang trong thời gian cơ quan có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra thì cấp có thẩm quyền quyết bổ nhiệm trao đổi với trưởng đoàn thanh tra, kiểm tra trước khi bổ nhiệm.

  Không trong thời hạn xử lý kỷ luật, đang bị điều tra, truy tố, xét xử. Trường hợp doanh nghiệp đang trong thời gian cơ quan có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra thì cấp có thẩm quyền trao đổi với cơ quan thanh tra, kiểm tra về nhân sự được đề nghị bổ nhiệm trước khi quyết định.

  Không thay đổi

   

  Cập nhật bởi vankhanhnhu ngày 12/01/2021 10:22:07 SA
   
  1204 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận