Năm 2021: Hà Nội sẽ tạo việc làm cho hơn 30.000 lao động

Chủ đề   RSS   
 • #566864 26/01/2021

  hiesutran159
  Top 100
  Male
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/10/2020
  Tổng số bài viết (692)
  Số điểm: 11623
  Cảm ơn: 29
  Được cảm ơn 756 lần


  Năm 2021: Hà Nội sẽ tạo việc làm cho hơn 30.000 lao động

  Người lao động

  Giải quyết việc làm cho NLĐ - Minh họa

  Ngày 21/1/2021, UBND TP. Hà Nội công khai Kế hoạch 17/KH-UNBND Giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021, trong đó có tiến độ thực hiện từng quý trong năm.

  Cụ thể:

  a) Quý I/2021

  - Tổ chức 61 phiên giao dịch việc làm (GDVL), trong đó: 01 phiên GDVL chuyên đề, 01 phiên GDVL online, 03 phiên GDVL lưu động và 56 phiên GDVL hàng ngày tại các điểm, sản GDVL thuộc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội.

  - Giải quyết việc làm từ nguồn vốn ngân sách Thành phố ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội Thành phố cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn thành phố Hà Nội là 933 tỷ đồng, tạo việc làm cho 18.300 lao động.

  - Xuất khẩu lao động: 500 người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.

  b) Quý II/2021

  - Tổ chức 66 phiên GDVL, trong đó: 01 phiên GDVL chuyên đề, 01 phiên GDVL online, 01 phiên GDVL lồng ghép tuyển dụng lao động là người khuyết tật, 04 phiên GDVL lưu động và 59 phiên GDVL hàng ngày tại các điểm, sản GDVL thuộc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội.

  - Giải quyết việc làm từ nguồn vốn ngân sách Thành phố ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội Thành phố cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn thành phố Hà Nội là 340 tỷ đồng, tạo việc làm cho 6.700 lao động.

  - Xuất khẩu lao động: 1.000 người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.

  c) Quý III/2021

  - Tổ chức 70 phiên GDVL, trong đó: 02 phiên GDVL chuyên đề, 02 phiên GDVL online, 05 phiên GDVL lưu động và 61 phiên GDVL hàng ngày tại các điểm, sàn GDVL thuộc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội.

  - Giải quyết việc làm từ nguồn vốn ngân sách Thành phố ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội Thành phố cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn thành phố Hà Nội là 170 tỷ đồng, tạo việc làm cho 3.300 lao động.

  - Xuất khẩu lao động: 1.300 người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.

  d) Quý IV/2021

  - Tổ chức 65 phiên GDVL, trong đó: 01 phiên GDVL lồng ghép tuyển dụng lao động là người khuyết tật, 01 phiên GDVL online, 02 phiên GDVL chuyên đề và 61 phiên GDVL hàng ngày tại các điểm, sàn GDVL thuộc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội,

  - Giải quyết việc làm từ nguồn vốn ngân sách Thành phố ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội Thành phố cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn thành phố Hà Nội là 165 tỷ đồng, tạo việc làm cho 3.200 lao động.

  - Xuất khẩu lao động 1.200 người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.  

  Như vậy, năm 2021, Hà Nội sẽ chi hơn 1.600 tỷ đồng cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn, đồng thời tạo việc làm cho hơn 30.000 người lao động.

  Ngoài ra, tại Tiểu mục 2.2 của Kế hoạch này có nêu chi tiết Kế hoạch thực hiện của UBND TP. Hà Nội.

  Chi tiết tại file đính kèm.

   
  922 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn hiesutran159 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (26/01/2021)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận