Năm 2021: Các khoản chi ngoài lương nào của cán bộ, công chức, viên chức sẽ bị bãi bỏ?

Chủ đề   RSS   
 • #541044 13/03/2020

  TuyenBig
  Top 100
  Female
  Trung cấp

  Bắc Kạn , Việt Nam
  Tham gia:27/03/2018
  Tổng số bài viết (741)
  Số điểm: 27039
  Cảm ơn: 24
  Được cảm ơn 949 lần


  Năm 2021: Các khoản chi ngoài lương nào của cán bộ, công chức, viên chức sẽ bị bãi bỏ?

  Đây là một trong những nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện chính sách cải cách tiền lương, tại Nghị quyết 27/NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

  Ngoài việc Khẩn trương xây dựng và hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm, xây dựng và ban hành chế độ tiền lương mới thì sẽ quyết liệt thực hiện các giải pháp tài chính, ngân sách, coi đây là nhiệm vụ đột phá để tạo nguồn lực cho cải cách chính sách tiền lương. Đơn cử, sẽ bãi bỏ các khoản chi ngoài lương của cán bộ, công chức, viên chức có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước như:

  	 Năm 2021: Các khoản chi ngoài lương nào của cán bộ, công chức, viên chức sẽ bị bãi bỏ?

  + Tiền bồi dưỡng họp;

  + Tiền bồi dưỡng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đề án;

  + Hội thảo...

  - Thực hiện khoán quỹ lương gắn với mục tiêu tinh giản biên chế cho các cơ quan, đơn vị.

  - Mở rộng cơ chế khoán kinh phí gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ. Không gắn mức lương của cán bộ, công chức, viên chức với việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy định chính sách, chế độ không có tính chất lương.

  - Nghiên cứu quy định khoán các chế độ ngoài lương (xe ô tô, điện thoại...). Chỉ ban hành các chính sách, chế độ mới khi đã bố trí, cân đối được nguồn lực thực hiện.

  Như vậy, ngoài việc bãi bỏ một số phụ cấp để bảo đảm tổng quỹ phụ cấp chiếm tối đa 30% tổng quỹ lương thì cũng sẽ bãi bỏ mộ số khoản chi ngoài lương có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước. 

  Cập nhật bởi TuyenBig ngày 13/03/2020 08:43:30 SA
   
  5774 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn TuyenBig vì bài viết hữu ích
  tuanbp2468 (11/04/2020) admin (14/03/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận