Năm 2021, ai thẩm định, phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở?

Chủ đề   RSS   
 • #567402 31/01/2021

  vuvanvan1

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:31/01/2021
  Tổng số bài viết (4)
  Số điểm: 95
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Năm 2021, ai thẩm định, phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở?

  Năm 2021, ai thẩm định, phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở?

   
  631 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #567405   31/01/2021

  jellannm
  jellannm
  Top 50
  Female
  Lớp 8

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/03/2019
  Tổng số bài viết (1330)
  Số điểm: 10627
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 195 lần


  Về thẩm quyền thẩm định thiết kế thực hiện theo Điều 82 Luật Xây dựng, được sửa đổi bổ sung bởi Khoản 24 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi 2020: 

  "Điều 82. Thẩm định, phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở

  1. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thẩm định bước thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở quy định tại khoản 2 Điều này làm cơ sở phê duyệt, trừ trường hợp người quyết định đầu tư có quy định khác tại quyết định đầu tư xây dựng. Đối với các bước thiết kế còn lại, chủ đầu tư quyết định việc kiểm soát thiết kế theo quy định tại hợp đồng giữa chủ đầu tư với nhà thầu và quy định của pháp luật có liên quan.

  ..."

  Theo quy định trên, chủ đầu tư sẽ là đơn vị thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở trừ trường hợp người quyết định đầu tư có quy định khác tại quyết định đầu tư xây dựng. 

   
  Báo quản trị |