Năm 2018, tiếp tục sửa đổi quy định về con dấu doanh nghiệp

Chủ đề   RSS   
 • #480005 27/12/2017

  trang_u
  Top 25
  Female
  Đại học

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/11/2015
  Tổng số bài viết (2972)
  Số điểm: 44888
  Cảm ơn: 1413
  Được cảm ơn 1692 lần


  Năm 2018, tiếp tục sửa đổi quy định về con dấu doanh nghiệp

  Nghị định 78/2015/NĐ-CP được ban hành đã có những bước tiến quan trọng trong cải cách đăng ký doanh nghiệp, khắc phục những hạn chế trước đó và nhận được đánh giá tích cực từ cộng đồng doanh nghiệp, các nhà tài trợ quốc tế cũng như các cơ quan quản lý nhà nước.

  Tuy nhiên, qua hơn 02 năm thi hành thì Nghị định 78 đã bộc lộ một số điểm hạn chế, cần thiết sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thay đổi về chủ trương, chính sách Nhà nước liên quan đến lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp và thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp.

  Cụ thể như sau:

  Thứ nhất, về con dấu doanh nghiệp

  Nghị định 96/2015/NĐ-CP quy định không được sử dụng hình ảnh Quốc kỳ, Quốc huy, biểu tượng cơ quan nhà nước... để làm mẫu con dấu. Tuy nhiên, Nghị định 96/2015/NĐ-CP và Nghị định 78/2015/NĐ-CP không có quy định về trách nhiệm thẩm tra nội dung mẫu con dấu, cũng như cơ chế xử lý đối với những mẫu con dấu vi phạm quy định tại Nghị định số 96/2015/NĐ-CP nêu trên.

  Do vậy, nội dung Nghị định 78 dự kiến được sửa đổi như sau:

  Điều 34. Thông báo sử dụng, thay đổi, hủy mẫu con dấu

  1. Doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, nội dung và số lượng con dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện. Doanh nghiệp có thể có nhiều con dấu với hình thức và nội dung như nhau.

  2. Doanh nghiệp không bắt buộc phải đóng dấu trong Giấy đề nghị, Thông báo trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

  3. Trước khi sử dụng, thay đổi, hủy mẫu con dấu, thay đổi số lượng con dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện đặt trụ sở để đăng tải thông báo về mẫu con dấu trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Nội dung thông báo bao gồm:

  a) Tên, mã số, địa chỉ trụ sở của doanh nghiệp hoặc chi nhánh hoặc văn phòng đại diện;

  b) Số lượng con dấu, mẫu con dấu, thời điểm có hiệu lực của mẫu con dấu.

  4. Khi nhận thông báo mẫu con dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện đăng tải mẫu con dấu trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

  5. Phòng Đăng ký kinh doanh không chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác, hợp pháp, phù hợp thuần phong mỹ tục, văn hóa, khả năng gây nhầm lẫn của mẫu con dấu và tranh chấp phát sinh do việc quản lý và sử dụng con dấu. Trường hợp phát hiện nội dung vi phạm của mẫu con dấu, Phòng Đăng ký kinh doanh ra Thông báo vi phạm và tiến hành gỡ bỏ nội dung mẫu con dấu trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

  6. Trường hợp thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện đã được đăng tải trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp thì  thông báo về việc đăng tải thông tin về mẫu con dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện của các lần trước đó không còn hiệu lực.

  7. Trường hợp thực hiện thủ tục thông báo mẫu dấu qua mạng điện tử, doanh nghiệp không cần nộp hồ sơ bằng bản giấy đến cơ quan đăng ký kinh doanh.

  Thứ hai, về việc đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử

  Củng cố khung pháp lý đối với việc đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử thay vì chỉ hướng dẫn tại Công văn như hiện nay, cụ thể như sau:

  Điều 36. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử hợp lệ

  3. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử phải được xác thực bằng chữ ký số công cộng hoặc Tài khoản đăng ký kinh doanh của một trong các chủ thể sau đây:

  a) Người đại diện theo pháp luật;

  b) Người được ủy quyền thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp. Trong trường hợp này, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử phải có các giấy tờ, tài liệu quy định tại Điều 11 Nghị định này.

  4. Thời hạn để doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là 180 ngày kể từ ngày Phòng Đăng ký kinh doanh ra Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Sau thời hạn nêu trên, nếu không nhận được hồ sơ sửa đổi, bổ sung của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ hủy hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy trình trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

  Thứ ba, về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

  Bổ sung thẩm quyền xác định hành vi giả mạo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và cơ chế giải quyết của Phòng Đăng ký kinh doanh đối với trường hợp có đến giải trình về việc thu hồi nhưng nội dung giải trình không phù hợp hoặc doanh nghiệp thiếu hợp tác.

  Thứ tư, về việc đăng ký hộ kinh doanh

  Bổ sung thủ tục đăng ký chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp cho phù hợp với Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017.

  Mời các bạn xem chi tiết tại Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp và Tờ trình Dự thảo tại file đính kèm.

  Cập nhật bởi trang_u ngày 27/12/2017 09:53:34 SA
   
  16300 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn trang_u vì bài viết hữu ích
  drphanhang (04/03/2018)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #484446   05/02/2018

  linhtrang123456
  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1687)
  Số điểm: 11528
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 245 lần


  Trong Dự thảo Nghị định có đề cập đến văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp. Theo Nghị định 78/2015/NĐ-CP và các văn bản hiện hành không quy định cụ thể về văn bản ủy quyền này có cần phải công chứng hay chứng thực hay không. Do đó, dẫn đến sự không thống nhất trong việc áp dụng trong quá trình thực hiện. Để khắc phục tình trạng trên thì Dự thảo Nghị định đã bổ sung quy định về văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp không bắt buộc phải công chứng hoặc chứng thực.

   
  Báo quản trị |