Năm 2014: Có thể cá nhân không được phép tặng, cho ngoại tệ

Chủ đề   RSS   
 • #294170 29/10/2013

  phamthanhhuu
  Top 25
  Male
  Dân Luật bậc 1


  Tham gia:20/07/2012
  Tổng số bài viết (3536)
  Số điểm: 109378
  Cảm ơn: 401
  Được cảm ơn 4353 lần


  Năm 2014: Có thể cá nhân không được phép tặng, cho ngoại tệ

  Theo quy định hiện hành cá nhân có ngoại tệ tiền mặt được quyền cất giữ, mang theo người, cho, tặng, thừa kế, bán cho tổ chức tín dụng được phép, chuyển, mang ra nước ngoài phục vụ cho các mục đích hợp pháp và thanh toán cho các đối tượng được thu ngoại tệ.

  Tuy nhiên, tại dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 160 thì cá nhân có ngoại tệ tiền mặt sẽ không được quyền tặng, cho mà chỉ được quyền cất giữ, mang theo người, thừa kế, bán cho tổ chức tín dụng được phép, chuyển, mang ra nước ngoài phục vụ cho các mục đích hợp pháp, thanh toán cho các đối tượng được phép thu ngoại tệ tiền mặt.

  Ngoài ra, tại khoản 2 điều 14 quy định: Người cư trú là công dân Việt Nam có ngoại tệ tiền mặt được gửi tiết kiệm ngoại tệ tại tổ chức tín dụng được phép, được rút tiền gốc, lãi bằng đồng tiền đã gửi. Như vậy, chỉ người cư trú phải là “công dân Việt Nam” mới được gửi tiết kiệm ngoại tệ.

  Dự kiến, dự thảo Nghị định này sẽ có hiệu lực vào năm 2014.

  Điều 32. Sử dụng ngoại tệ tiền mặt của cá nhân (Nghị định 160)

  1. Người cư trú, người không cư trú là cá nhân có ngoại tệ tiền mặt được quyền cất giữ, mang theo người, cho, tặng, thừa kế, bán cho tổ chức tín dụng được phép, chuyển, mang ra nước ngoài phục vụ cho các mục đích hợp pháp và thanh toán cho các đối tượng được thu ngoại tệ theo các quy định tại Nghị định này.

  2. Người cư trú là cá nhân có ngoại tệ tiền mặt được gửi tiết kiệm ngoại tệ tại tổ chức tín dụng được phép, được rút tiền gốc, lãi bằng ngoại tệ tiền mặt theo quy định của pháp luật về gửi tiết kiệm ngoại tệ.

  -----------------------------------------------------

  Điều 14. Sử dụng ngoại tệ tiền mặt của cá nhân (Dự thảo Nghị định thay thế)

  1. Người cư trú, người không cư trú là cá nhân có ngoại tệ tiền mặt được quyền cất giữ, mang theo người, thừa kế, bán cho tổ chức tín dụng được phép, chuyển, mang ra nước ngoài phục vụ cho các mục đích hợp pháp, thanh toán cho các đối tượng được phép thu ngoại tệ tiền mặt.

  2. Người cư trú là công dân Việt Nam có ngoại tệ tiền mặt được gửi tiết kiệm ngoại tệ tại tổ chức tín dụng được phép, được rút tiền gốc, lãi bằng đồng tiền đã gửi.

  Cập nhật bởi phamthanhhuu ngày 29/10/2013 06:47:42 CH
   
  5917 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn phamthanhhuu vì bài viết hữu ích
  admin (30/10/2013) tuanca0810 (29/10/2013)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #295951   07/11/2013

  phamthanhhuu
  phamthanhhuu
  Top 25
  Male
  Dân Luật bậc 1


  Tham gia:20/07/2012
  Tổng số bài viết (3536)
  Số điểm: 109378
  Cảm ơn: 401
  Được cảm ơn 4353 lần


  Tại bản dự thảo mới nhất đã bỏ quy định cấm này.

        Điều 14. Sử dụng ngoại tệ tiền mặt của cá nhân

           1. Người cư trú, người không cư trú là cá nhân có ngoại tệ tiền mặt được quyền cất giữ, mang theo người, cho, tặng, thừa kế, bán cho tổ chức tín dụng được phép, chuyển, mang ra nước ngoài phục vụ cho các mục đích hợp pháp, thanh toán cho các đối tượng được phép thu ngoại tệ tiền mặt.

           2. Người cư trú là công dân Việt Nam có ngoại tệ tiền mặt được gửi tiết kiệm ngoại tệ tại tổ chức tín dụng được phép, được rút tiền gốc, lãi bằng đồng tiền đã gửi.

  (Trích Dự thảo ngày 6/11/2013 Nghị định Hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối)

   
  Báo quản trị |