Mức trích đóng kinh phí công đoàn

Chủ đề   RSS   
 • #556740 31/08/2020

  huynhthu95
  Top 50
  Female
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:05/06/2017
  Tổng số bài viết (1262)
  Số điểm: 12550
  Cảm ơn: 61
  Được cảm ơn 202 lần


  Mức trích đóng kinh phí công đoàn

  Theo quy định tại Khoản 2.4 Mục II Hướng dẫn 1609/HD-TLĐ năm 2019 về xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2020 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành:

  "Năm 2020, Công đoàn cơ sở được sử dụng 60% tổng số thu đoàn phí và 70% tổng số thu kinh phí công đoàn; công đoàn cấp trên (các cấp) được sử dụng 40% tổng số thu đoàn phí công đoàn và 30% tổng số thu kinh phí công đoàn.

  Như vậy, năm 2020 cụ thể như sau:

  - Đối với kinh phí công đoàn (dành cho tổ chức có công đoàn cơ sở) do doanh nghiệp đóng:

  + Mức đóng: 2% của quỹ tiền lương làm căn cứ đóng Bảo hiểm xã hội cho người lao động.

  + Phân phối: Công đoàn cơ sở được sử dụng 70% tổng số thu kinh phí công đoàn; Nộp 30% tổng số thu kinh phí công đoàn cho công đoàn cấp trên.

  - Đối với đoàn phí công đoàn do đoàn viên công đoàn đóng:

  + Mức đóng: NLĐ tham gia công đoàn: đóng 1% tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội, nhưng mức đóng đoàn phí hàng tháng tối đa chỉ bằng 10% mức lương cơ sở; NLĐ không tham gia công đoàn không phải đóng đoàn phí công đoàn.

  + Phân phối: Công đoàn cơ sở được sử dụng 60% tổng số thu đoàn phí công đoàn; Nộp 40% tổng số thu đoàn phí công đoàn cho công đoàn cấp trên.

   

   
  585 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận