Mục tiêu và yêu cầu cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020?

Chủ đề   RSS   
 • #545761 10/05/2020

  phungpham1973
  Top 150
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:30/01/2019
  Tổng số bài viết (549)
  Số điểm: 14940
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 139 lần


  Mục tiêu và yêu cầu cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020?

  Anh đang cần tìm hiểu một số thông tin sau đây:
  1. Quyền, nghĩa vụ,  những việc không được làm, đạo đức, văn hóa giao tiếp của cán bộ, công chức
  2. Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương
  3. Mục tiêu và yêu cầu cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020
   
  751 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #545775   10/05/2020

  minhpham1995
  minhpham1995
  Top 50
  Male
  Lớp 8

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/10/2017
  Tổng số bài viết (1310)
  Số điểm: 10873
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 199 lần


  1. Quyền, nghĩa vụ,  những việc không được làm, đạo đức, văn hóa giao tiếp của cán bộ, công chức

  Anh vui lòng xem tại Chương II (từ Điều 8 đến Điều 20) Luật Cán bộ, công chức 2008.

  2. Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương

  Anh vui lòng xem tại Quyết định 03/2007/QĐ-BNV ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành.

  3. Mục tiêu và yêu cầu cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020

  Anh vui lòng tham khảo một số văn bản sau: 

  Nghị quyết 30c/NQ-CP năm 2011 về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020;

  Quyết định 225/QĐ-TTg năm 2016 phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020.

   
  Báo quản trị |