Mục tiêu, giải pháp phát triển kinh tế tập thể ngành Giao thông vận tải năm 2024

Chủ đề   RSS   
 • #606278 20/10/2023

  Tranxuandung991994
  Top 150
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:05/09/2018
  Tổng số bài viết (496)
  Số điểm: 8990
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 85 lần


  Mục tiêu, giải pháp phát triển kinh tế tập thể ngành Giao thông vận tải năm 2024

  Đây là nội dung tại Quyết định 867/QĐ-BGTVT năm 2023 về Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2024 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành.

  Theo đó, mục tiêu, giải pháp phát triển kinh tế tập thể ngành Giao thông vận tải năm 2024 được quy định như sau:

  1. Mục tiêu phát triển kinh tế tập thể ngành Giao thông vận tải năm 2024

  - Mục tiêu tổng quát:

  - Đưa hoạt động kinh doanh vận tải trở lại hoạt động bình thường mới.

  - Tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực và hiệu quả của HTX, liên kết chặt chẽ và khai thác lợi thế đối với HTX ngành GTVT nhằm phát huy vai trò của HTX trong cơ chế thị trường vận tải.

  - Phát triển kinh tế tập thể với nòng cốt là HTX nhanh và bền vững, góp phần xây dựng xã hội hợp tác, đoàn kết, cùng chia sẻ sự thịnh vượng và quản lý một cách dân chủ, góp phần đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

  - Mục tiêu cụ thể:

  - Thực hiện củng cố và duy trì, giữ vững ổn định phát triển về chất các HTX vận tải hiện có, trong đó quan tâm tới quy mô của các HTX vận tải hiện nay, bổ sung nguồn lực cho các HTX hiện có.

  - Phấn đấu ổn định số lượng của các HTX tham gia kinh doanh vận tải.

  - Tập trung đầu tư phương tiện từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải, đặc biệt là tăng cường vai trò các HTX tham gia hoạt động kinh doanh vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trong các đô thị.

  - Đảm bảo cán bộ quản lý các HTX vận tải được qua đào tạo tập huấn kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ.

  - Các HTX đẩy mạnh công tác quản lý chặt chẽ hoạt động vận tải và an toàn giao thông.

  2. Các giải pháp phát triển kinh tế tập thể năm 2024

  - Tiếp tục tục tăng cường tuyên truyền hướng dẫn các HTX thực hiện hiệu quả Nghị quyết 20-NQ/TW năm 2022 của Ban Chấp hành Trung ương; Nghị quyết 09/NQ-CP năm 2023 của Chính phủ.

  - Tiếp tục chủ động tham mưu Chính phủ ban hành các cơ chế, chính sách nhằm tạo điều kiện cho các đơn vị kinh doanh vận tải hoạt động sản xuất kinh doanh được ổn định và phát triển.

  - Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung kịp thời các quy định pháp luật về kinh tế tập thể trong lĩnh vực đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải để nâng cao hiệu quả, chất lượng chính sách hỗ trợ của Nhà nước, quản lý nhà nước đối với kinh tế tập thể.

  - Thường xuyên tổ chức hội nghị tập huấn cho cán bộ, người lao động và thành viên của các HTX GTVT về các ưu đãi, hỗ trợ của Nhà nước về khuyến khích phát triển kinh tế tập thể, HTX và các quy định trong hoạt động kinh doanh vận tải và các quy định về bảo đảm an toàn giao thông.

  - Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra, trách nhiệm giải trình của các cơ quan, tổ chức đối với việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải và bảo đảm an toàn giao thông của các hợp tác xã vận tải.

  - Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với kinh tế tập thể…

  - Tổ chức tiếp xúc các doanh nghiệp vận tải và HTX GTVT để đánh giá hoạt động của các HTX vận tải, nhân rộng các HTX vận tải điển hình tiên tiến tạo hiệu ứng lan tỏa…

  - Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hoạt động vận tải của HTX, xây dựng đội ngũ HTX có công tác quản lý hiện đại, theo kịp yêu cầu quản lý của thị trường vận tải.

  Tuyên truyền, khuyến khích HTX GTVT sử dụng sàn giao dịch vận tải điện tử để nắm bắt, tiếp cận nguồn hàng, nâng cao hiệu quả hoạt động vận tải.

  - Nghiên cứu thực tiễn hoạt động của các HTX GTVT và các doanh nghiệp kinh doanh vận tải để đề xuất cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ về vốn, hạ tầng, phương tiện… đồng thời khuyến khích thành lập các liên hiệp hợp tác xã và liên đoàn hợp tác xã kinh doanh vận tải đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội.

  - Nghiên cứu và chủ động thực hiện Luật Hợp tác xã 2023.

  - Kiểm tra và phối hợp kiểm tra việc triển khai thực hiện các chỉ đạo của Đảng, nhà nước, các Bộ ngành liên quan đối với việc phát triển kinh tế tập thể.

  Quyết định 867/QĐ-BGTVT có hiệu lực từ ngày 20/07/2023.

   
  150 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận