Mục tiêu cụ thể về đề án tái cơ cấu ngành Khoa học và Công nghệ đến năm 2020

Chủ đề   RSS   
 • #409809 15/12/2015

  tieuthong

  Male
  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:05/11/2015
  Tổng số bài viết (33)
  Số điểm: 225
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 5 lần


  Mục tiêu cụ thể về đề án tái cơ cấu ngành Khoa học và Công nghệ đến năm 2020

  Quyết định 2245/QĐ-TTg đã ban hành và có hiệu lực từ ngày 11/12/2015. Quyết định 2245 quy định về việc phê duyệt đề án tái cơ cấu ngành khoa học và công nghệ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng góp phần phát triển kinh tế. 

   

   

   

  Với quan điểm khoa học và công nghệ là đòn bẩy của quá trình tái cơ cấu kinh tế; sắp xếp, bố trí hệ thống tổ chức khoa học và công nghệ công lập gắn với chuyển đổi mô hình hoạt động, phát triển nguồn nhân lực và cơ cấu lại các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ gắn với việc phát triển các sản phẩm hàng hóa chủ lực – Chính phủ đã đề ra những mục tiêu cụ thể trong khoảng thời gian từ bây giờ đến năm 2020.

   

  Cụ thể, tại Điều 1, Mục II, Khoản II đã nêu ra mục tiêu cụ thể của đề án tái cơ cấu ngành Khoa học và Công nghệ đến năm 2020 như sau:

   

  - Đến năm 2020, phát triển đồng bộ các lĩnh vực khoa học và công nghệ, tập trung ưu tiên một số lĩnh vực có thế mạnh; có thứ hạng cao trên thế giới ở một số lĩnh vực như công nghệ thông tin và truyền thông, công nghệ sinh học trong y tế và nông nghiệp, công nghệ vật liệu mới; ứng dụng và phát triển các công nghệ có ảnh hưởng quyết định đến tốc độ và chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế, tạo ra các sản phẩm mới có tính cạnh tranh cao. Đến năm 2030, có một số lĩnh vực đạt trình độ tiên tiến thế giới, tiềm lực khoa học và công nghệ đáp ứng yêu cầu cơ bản của một nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

   

  - Đến năm 2020, thông qua yếu tố năng suất tổng hợp (TFP) hoạt động khoa học và công nghệ đóng góp khoảng 30% - 35% tăng trưởng kinh tế; giá trị sản phẩm công nghệ cao và sản phẩm ứng dụng công nghệ cao đạt khoảng 40% tổng giá trị sản xuất công nghiệp, tỷ lệ đổi mới công nghệ, thiết bị tăng trung bình 20%/năm, giá trị giao dịch của thị trường khoa học và công nghệ tăng trung bình 15%/năm. Đạt trình độ nhóm có thứ hạng khá trên thế giới về chỉ số đổi mới sáng tạo.

   

  - Hình thành đồng bộ đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ có trình độ cao; phát triển các tổ chức, tập thể khoa học và công nghệ mạnh, các nhà khoa học đầu ngành. Hoàn thành quy hoạch, sắp xếp lại hệ thống tổ chức khoa học và công nghệ công lập, xây dựng một số trung tâm nghiên cứu hiện đại. Phát triển mạnh các doanh nghiệp khoa học và công nghệ, nâng cao năng lực hệ thống các tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ.

   

  =>Như vậy, mục tiêu về đề án tái cơ cấu ngành khoa học công nghệ lần này bao gồm 3 nội dung chính:

   

  - Thứ nhất: chúng ta phải phát triển đồng bộ các lĩnh vực khoa học và công nghệ, tập trung ưu tiên một số lĩnh vực có thế mạnh, ứng dụng và phát triển các công nghệ có ảnh hưởng quyết định đến tốc độ và chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế.

   

  - Thứ hai: hoạt động khoa học và công nghệ đóng góp khoảng 30% - 35% tăng trưởng kinh tế, sản phẩm công nghệ cao và sản phẩm ứng dụng công nghệ cao đạt khoảng 40%.

   

  -Thứ ba: hình thành đồng bộ đội ngũ cán bộ, phát triển các tổ chức, tập thể khoa học và công nghệ mạnh.

   

  Trần Nguyễn Phước Thông - Trường Đại Học Kinh Tế Luật (ĐHQG TPHCM)

  Lớp: K15504 - Luật tài chính-ngân hàng-chứng khoán

  Member of Legal Research And Advisory Club (LRAC - Câu lạc bộ nghiên cứu và tư vấn pháp luật)

  Cộng tác viên của Thư Viện Pháp Luật ( Contributor of LAWSOFT incorporated company)

   
  3053 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận