Mức thuế giá trị gia tăng khi doanh nghiệp chế xuất đi thuê xưởng sản xuất

Chủ đề   RSS   
 • #598148 31/01/2023

  banhquecute
  Top 500
  Lớp 1

  Vietnam
  Tham gia:29/05/2022
  Tổng số bài viết (304)
  Số điểm: 2840
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 55 lần


  Mức thuế giá trị gia tăng khi doanh nghiệp chế xuất đi thuê xưởng sản xuất

  Căn cứ Điều 9 Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định:

  Điều 9. Thuế suất 0%

  1. Thuế suất 0%: áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài và ở trong khu phi thuế quan; vận tải quốc tế; hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu, trừ các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% hướng dẫn tại khoản 3 Điều này.

  [….] 3. Các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% gồm:

  […] - Các dịch vụ do cơ sở kinh doanh cung cấp cho tổ chức, cá nhân ở trong khu phi thuế quan bao gồm: cho thuê nhà, hội trường, văn phòng, khách sạn, kho bãi; dịch vụ vận chuyển đưa đón người lao động; dịch vụ ăn uống (trừ dịch vụ cung cấp suất ăn công nghiệp, dịch vụ ăn uống trong khu phi thuế quan);

  [...]”

  Ngoài ra, dựa vào tinh thần hướng dẫn tại Công văn 36952/CT-HTr năm 2016 về chính sách thuế đối với hoạt động cho thuê nhà xưởng của doanh nghiệp chế xuất do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành:

  Trường hợp Công ty cổ phần Thanh Sơn cho Công ty TNHH NC LED VINA (là doanh nghiệp chế xuất) thuê một phần xưởng sản xuất (8.064m2 đã được ghi trong Giấy chứng nhận đầu tư) thì hoạt động cho thuê diện tích xưởng sản xuất nêu trên được áp dụng mức thuế suất thuế GTGT là 0% nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

  Đối với hoạt động cho thuê nhà, hội trường, văn phòng...quy định tại Khoản 3, Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10%. Hai bên phải xác định cụ thể hoạt động cho thuê áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% và hoạt động cho thuê áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%, trường hợp không xác định được thì phải tính và nộp theo mức thuế suất cao nhất là 10%.”

  Như vậy, hoạt động cho thuê "xưởng sản xuất" không phải là cho thuê nhà, hội trường, văn phòng, khách sạn, kho bãi theo khoản 3 Điều 9 Thông tư 219/2013/TT-BTC nên sẽ được áp dụng mức thuế suất thuế GTGT là 0% nếu đáp ứng các điều kiện theo khoản 2 Điều 9 Thông tư 219/2013/TT-BTC.

   
  1919 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #599676   28/02/2023

  lvkhngoc
  lvkhngoc
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam
  Tham gia:10/07/2022
  Tổng số bài viết (420)
  Số điểm: 3729
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 74 lần


  Mức thuế giá trị gia tăng khi doanh nghiệp chế xuất đi thuê xưởng sản xuất

  Cám ơn thông tin chia sẻ từ bài viết của tác giả.

  Khu phi thuế quan bao gồm: khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất, kho bảo thuế, khu bảo thuế, kho ngoại quan, khu kinh tế thương mại đặc biệt, khu thương mại - công nghiệp và các khu vực kinh tế khác được thành lập và được hưởng các ưu đãi về thuế như khu phi thuế quan theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

  Căn cứ theo Khoản 3 Điều 9 Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định các dịch vụ sau khi cung ứng cho doanh nghiệp chế xuất không được áp dụng thuế suất GTGT 0%: cho thuê nhà, hội trường, văn phòng, khách sạn, kho bãi.

  Theo đó, hoạt động cho thuê nhà xưởng không thuộc phạm vi trên nên được áp dụng mức thuế suất GTGT 0% nếu đáp ứng được các điều kiện tại Khoản 2 Điều 9 Thông tư 219/2013/TT-BTC.

   

   
  Báo quản trị |