Mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu, mỡ nhờn trong năm 2024 là bao nhiêu?

Chủ đề   RSS   
 • #607995 06/01/2024

  Bao116

  Mầm

  Vietnam
  Tham gia:13/04/2023
  Tổng số bài viết (99)
  Số điểm: 555
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 2 lần


  Mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu, mỡ nhờn trong năm 2024 là bao nhiêu?

  Những loại xăng dầu, mỡ nhờn nào thuộc đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường? Mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu, mỡ nhờn trong năm 2024 là bao nhiêu?

  Những loại xăng dầu, mỡ nhờn nào thuộc đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường?

  Theo quy định tại Điều 1 Thông tư 152/2011/TT-BTC, những loại xăng dầu, mỡ nhờn nào thuộc đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường gồm có:

  - Xăng, trừ etanol;

  - Nhiên liệu bay;

  - Dầu diezel;

  - Dầu hỏa;

  - Dầu mazut;

  - Dầu nhờn;

  - Mỡ nhờn.

  Xăng dầu, mỡ nhờn quy định tại khoản này là các loại xăng dầu, mỡ nhờn (sau đây gọi chung là xăng dầu) gốc hoá thạch xuất bán tại Việt Nam, không bao gồm chế phẩm sinh học (như etanol, dầu thực phẩm, mỡ động vật...).

  Đối với nhiên liệu hỗn hợp chứa nhiên liệu sinh học và xăng dầu gốc hoá thạch thì chỉ tính thu thuế bảo vệ môi trường đối với phần xăng dầu gốc hoá thạch.

  THUE-BAO-VE-MOI-TRUONG

  Mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn trong năm 2024 là bao nhiêu?

  Theo quy định tại Điều 1 Nghị quyết 42/2023/UBTVQH15 về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024 được quy định như sau:

  Mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn

  Mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn từ ngày 01 tháng 01 năm 2025 tiếp tục được thực hiện theo quy định tại Mục I khoản 1 Điều 1 của Nghị quyết 579/2018/UBTVQH14 ngày 26 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Biểu thuế bảo vệ môi trường.

  Việc khai thuế, tính thuế và nộp thuế bảo vệ môi trường được quy định như thế nào?

  Theo quy định tại Điều 10 Luật Thuế bảo vệ môi trường 2010, việc khai thuế, tính thuế và nộp thuế bảo vệ môi trường được quy định như sau:

  - Việc khai thuế, tính thuế, nộp thuế bảo vệ môi trường đối với hàng hóa sản xuất bán ra, trao đổi, tiêu dùng nội bộ, tặng cho được thực hiện theo tháng và theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

  - Việc khai thuế, tính thuế, nộp thuế bảo vệ môi trường đối với hàng hóa nhập khẩu được thực hiện cùng thời điểm với khai thuế và nộp thuế nhập khẩu.

  - Thuế bảo vệ môi trường chỉ nộp một lần đối với hàng hóa sản xuất hoặc nhập khẩu.

  Đồng thời theo quy định tại Điều 5 Nghị định 67/2011/NĐ-CP hướng dẫn việc khai thuế, tính thuế và nộp thuế bảo vệ môi trường được quy định như sau:

  - Đối với hàng hóa sản xuất bán ra, trao đổi, tiêu dùng nội bộ, tặng cho thực hiện khai thuế, tính thuế và nộp thuế theo tháng. Đối với hàng hóa nhập khẩu, hàng hóa nhập khẩu ủy thác thực hiện khai thuế, tính thuế và nộp thuế theo từng lần phát sinh.

  - Khai thuế, tính thuế và nộp thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn: Các công ty kinh doanh xăng dầu đầu mối thực hiện khai, nộp thuế bảo vệ môi trường và ngân sách nhà nước đối với lượng xăng dầu xuất, bán (bao gồm cả xuất để tiêu dùng nội bộ, xuất để trao đổi sản phẩm hàng hóa khác, xuất trả hàng nhập khẩu ủy thác, bán cho tổ chức, cá nhân khác; trừ bán cho công ty kinh doanh xăng dầu đầu mối khác) tại địa phương nơi kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng.

  Bộ Tài chính quy định công ty đầu mối kê khai nộp thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu.

  - Khai thuế, tính thuế và nộp thuế bảo vệ môi trường đối với than thực hiện theo nguyên tắc: Than tiêu thụ nội địa phải khai, nộp thuế bảo vệ môi trường; than xuất khẩu không thuộc đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương hướng dẫn cụ thể quy định tại Khoản này.

  - Thuế bảo vệ môi trường chỉ phải nộp một lần đối với hàng hóa sản xuất hoặc nhập khẩu. Trường hợp hàng hóa xuất khẩu đã nộp thuế bảo vệ môi trường nhưng phải nhập khẩu trở lại Việt Nam thì không phải nộp thuế bảo vệ môi trường khi nhập khẩu.

  Tóm lại, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024 được quy định như sau:

  Mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn

   

   
  231 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận