Mức thu phí thẩm định, phân loại phim và việc cấp giấy phép phân loại phim được quy định thế nào?

Chủ đề   RSS   
 • #608970 29/02/2024

  Bao116

  Mầm

  Vietnam
  Tham gia:13/04/2023
  Tổng số bài viết (99)
  Số điểm: 555
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 2 lần


  Mức thu phí thẩm định, phân loại phim và việc cấp giấy phép phân loại phim được quy định thế nào?

  Thông tư 289/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định và phân loại phim trong lĩnh vực điện ảnh do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

  1. Mức thu phí thẩm định và phân loại phim

  Theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư 289/2016/TT-BTC, mức thu phí thẩm định kịch bản phim, thẩm định và phân loại phim như sau:

  TẢI VỀ Mức thu phí thẩm định và phân loại phim

  Thẩm định và phân loại phim

  Lưu ý: Mức thu quy định trên đây là mức thẩm định lần đầu. Trường hợp kịch bản phim và phim có nhiều vấn đề phức tạp phải sửa chữa để thẩm định lại thì các lần sau thu bằng 50% mức thu tương ứng trên đây.

  2. Những trường hợp được miễn phí thẩm định và phân loại phim

  Theo quy định tại Điều 5 Thông tư 289/2016/TT-BTC, miễn phí thẩm định và phân loại phim đối với chương trình chiếu phim nước ngoài tại Việt Nam phục vụ nhiệm vụ chính trị, đối ngoại cấp quốc gia hoặc theo các văn bản thỏa thuận hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và nước ngoài về lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật.

  Chương trình chiếu phim nước ngoài tại Việt Nam phục vụ nhiệm vụ chính trị, đối ngoại cấp quốc gia theo quy định tại Thông tư 289/2016/TT-BTC bao gồm các hoạt động chiếu phim sau:

  - Nhân kỷ niệm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao với các nước, kỷ niệm ngày quốc khánh các nước tại Việt Nam;

  - Tổ chức nhân chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao các nước đến Việt Nam;

  - Kỷ niệm ngày sinh nhật của một số lãnh tụ các nước tại Việt Nam hoặc nhân kỷ niệm sự kiện đặc biệt của nước ngoài được tổ chức tại Việt Nam.

  PHAN-LOAI-PHIM

  3. Cấp Giấy phép phân loại phim

  * Thẩm quyền cấp Giấy phép phân loại phim được quy định như sau:

  - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp Giấy phép phân loại phim phổ biến trong rạp chiếu phim; tại địa điểm chiếu phim công cộng; trên không gian mạng trong trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều 21 Luật Điện ảnh 2022; tại trụ sở cơ quan ngoại giao, cơ sở văn hóa nước ngoài được thành lập tại Việt Nam quy định tại Điều 24 Luật Điện ảnh 2022;

  - Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được cấp Giấy phép phân loại phim khi đáp ứng các điều kiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

  * Giấy phép phân loại phim do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp có giá trị trong toàn quốc.

  * Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép phân loại phim bao gồm:

  - Văn bản đề nghị cấp Giấy phép phân loại phim theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định;

  - Bản sao văn bản chứng minh quyền sở hữu phim hoặc quyền sử dụng phim hợp pháp;

  - Bản phim hoàn chỉnh;

  - Bản thuyết minh phim bằng tiếng Việt đối với phim nước ngoài.

  * Trình tự, thủ tục cấp Giấy phép phân loại phim được quy định như sau:

  - Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ qua Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 27 Luật Điện ảnh 2022;

  - Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện cấp Giấy phép phân loại phim theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định; trường hợp không cấp Giấy phép phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

  Trường hợp phim phải điều chỉnh nội dung hoặc hồ sơ phải sửa đổi, bổ sung thông tin theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 27 Luật Điện ảnh 2022, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản phim đã điều chỉnh nội dung, 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đã sửa đổi, bổ sung đầy đủ thông tin, cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện cấp Giấy phép.

  Tóm lại, mức thu phí thẩm định và phân loại phim thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư 289/2016/TT-BTC.

  TẢI VỀ Mức thu phí thẩm định và phân loại phim

   
  106 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận