Mức thu phí khai thác và sử dụng dữ liệu bản đồ trong quy hoạch xây dựng

Chủ đề   RSS   
 • #606538 02/11/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2005 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Mức thu phí khai thác và sử dụng dữ liệu bản đồ trong quy hoạch xây dựng

  Ngày 31/10/2023 Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư  65/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường.
   
  muc-thu-phi-khai-thac-va-su-dung-du-lieu-ban-do-trong-quy-hoach-xay-dung
   
  Theo đó, biểu mức thu phí khai thác và sử dụng dữ liệu bản đồ trong quy hoạch xây dựng được chi trả như sau:
   

  Số TT

  Loại tài liệu

  Đơn vị tính

  Mức phí
  (đồng)

  I

  Hồ sơ, tài liệu, báo cáo chuyên đề môi trường

   

   

  1

  Hồ sơ, tài liệu: quản lý chất lượng môi trường; quản lý chất thải và cải thiện môi trường; bảo tồn đa dạng sinh học; truyền thông môi trường; quản lý môi trường lưu vực sông, ven biển và biển

  Báo cáo

  800.000

  2

  Báo cáo kết quả quan trắc môi trường (theo đợt/năm): không khí xung quanh: nước mặt (sông, hồ); nước biển ven bờ; nước mưa; nước dưới đất; trầm tích (sông, nước biển); môi trường đất

  Báo cáo

  800.000

  II

  Bản đồ

   

   

  1

  Bản đồ mạng lưới quan trắc (nước mặt, không khí, đất)

   

   

  a

  Bản đồ mạng lưới quan trắc tỷ lệ 1/250.000

  Mảnh

  4.000.000

  b

  Bản đồ mạng lưới quan trắc tỷ lệ 1/100.000

  Mảnh

  2.290.000

  c

  Bản đồ mạng lưới quan trắc tỷ lệ 1/50.000

  Mảnh

  1.090.000

  d

  Bản đồ mạng lưới quan trắc tỷ lệ 1/25.000

  Mảnh

  870.000

  2

  Bản đồ hiện trạng môi trường (nước mặt, không khí, đất)

   

   

  a

  Bản đồ hiện trạng môi trường tỷ lệ 1/250.000

  Mảnh

  4.000.000

  b

  Bản đồ hiện trạng môi trường tỷ lệ 1/100.000

  Mảnh

  2.290.000

  c

  Bản đồ hiện trạng môi trường tỷ lệ 1/50.000

  Mảnh

  1.090.000

  d

  Bản đồ hiện trạng môi trường tỷ lệ 1/25.000

  Mảnh

  870.000

  3

  Bản đồ nhạy cảm môi trường các vị trí, khu vực trọng điểm của Việt Nam

   

   

  a

  Bản đồ nhạy cảm môi trường tỷ lệ 1/250.000

  Mảnh

  4.000.000

  b

  Bản đồ nhạy cảm môi trường tỷ lệ 1/100.000

  Mảnh

  2.290.000

  c

  Bản đồ nhạy cảm môi trường tỷ lệ 1/50.000

  Mảnh

  1.090.000

  d

  Bản đồ nhạy cảm môi trường tỷ lệ 1/25.000

  Mảnh

  870.000

  4

  Bản đồ hệ thống khu bảo tồn ở Việt Nam theo quy định của Luật Đa dạng sinh học

   

   

  a

  Bản đồ hệ thống khu bảo tồn ở Việt Nam tỷ lệ 1/250.000

  Mảnh

  4.000.000

  b

  Bản đồ hệ thống khu bảo tồn ở Việt Nam tỷ lệ 1/100.000

  Mảnh

  2.290.000

  c

  Bản đồ hệ thống khu bảo tồn ở Việt Nam tỷ lệ 1/50.000

  Mảnh

  1.090.000

  d

  Bản đồ hệ thống khu bảo tồn ở Việt Nam tỷ lệ 1/25.000

  Mảnh

  870.000

  5

  Bản đồ diễn biến tài nguyên đa dạng sinh học trên phạm vi toàn quốc

   

   

  a

  Bản đồ diễn biến tài nguyên đa dạng sinh học tỷ lệ 1/250.000

  Mảnh

  4.000.000

  b

  Bản đồ diễn biến tài nguyên đa dạng sinh học tỷ lệ 1/100.000

  Mảnh

  2.290.000

  c

  Bản đồ diễn biến tài nguyên đa dạng sinh học tỷ lệ 1/50.000

  Mảnh

  1.090.000

  d

  Bản đồ diễn biến tài nguyên đa dạng sinh học tỷ lệ 1/25.000

  Mảnh

  870.000

  6

  Bản đồ lớp phủ thực vật

   

   

  a

  Bản đồ lớp phủ thực vật tỷ lệ 1/250.000

  Mảnh

  4.000.000

  b

  Bản đồ lớp phủ thực vật tỷ lệ 1/100.000

  Mảnh

  2.290.000

  c

  Bản đồ lớp phủ thực vật tỷ lệ 1/50.000

  Mảnh

  1.090.000

  d

  Bản đồ lớp phủ thực vật tỷ lệ 1/25.000

  Mảnh

  870.000

  III

  Cơ sở dữ liệu

   

   

  1

  Cơ sở dữ liệu chuyên đề môi trường tỷ lệ 1/250.000; 1/500.000; 1/100.000

  Mảnh

  9.145.000

  2

  Cơ sở dữ liệu chuyên đề môi trường tỷ lệ 1/25.000; 1/50.000; 1/100.000

  Mảnh

  1.715.000

  3

  Cơ sở dữ liệu chuyên đề môi trường tỷ lệ 1/10.000

  Mảnh

  975.000

  4

  Cơ sở dữ liệu chuyên đề môi trường tỷ lệ 1/5.000

  Mảnh

  575.000

  5

  Cơ sở dữ liệu chuyên đề môi trường tỷ lệ 1/2.000

  Mảnh

  460.000

   
  Xem thêm Thông tư  65/2023/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 15/12/2023.
   
  200 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận