Mức phí chi trả khám bệnh của bảo trách nhiệm là bao nhiêu?

Chủ đề   RSS   
 • #598955 23/02/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2003 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Mức phí chi trả khám bệnh của bảo trách nhiệm là bao nhiêu?

  Trong cuộc sống chúng ta không thể lường trước được những sự cố bất ngờ xảy ra từ các phương tiện di chuyển cũng như thú, vật của chúng ta gây nên. Nhằm giảm tải thiệt hại bảo hiểm trách nhiệm là một cứu cánh quan trọng.
   
  Trường hợp bồi thường do phương tiện gây ra thì mức chi trả khám, chữa bệnh của bảo hiểm trách nhiệm dân quy định là bao nhiêu?
   
  muc-phi-chi-tra-kham-benh-cua-bao-trach-nhiem-la-bao-nhieu?
   
  1. Bảo hiểm trách nhiệm là gì?
   
  Hiện nay vẫn chưa có văn bản nào giải thích bảo hiểm trách nhiệm là gì, tuy nhiên có thể hiểu trách nhiệm dân sự không phải để chi trả chi phí chữa bệnh cho bệnh, tật của người mua mà để trả cho người thứ ba.
   
  Cụ thể, tại Điều 57 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 có quy định đối tượng bảo hiểm của hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm là trách nhiệm dân sự của người được bảo hiểm đối với người thứ ba theo quy định của pháp luật.
   
  2. Trách nhiệm của bên bảo hiểm 
   
  Căn cứ Điều 58 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 quy định trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài phải thực hiện:
   
  Theo đó, trách nhiệm của bên bảo hiểm chỉ phát sinh nếu người thứ ba yêu cầu người được bảo hiểm bồi thường do có hành vi gây thiệt hại cho người thứ ba trong thời hạn bảo hiểm. Trong trường hợp không có yêu cầu thì doanh nghiệp bảo hiểm sẽ không chi trả.
   
  Lưu ý, người thứ ba không có quyền trực tiếp yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài bồi thường, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác (có yêu cầu bồi thường nhưng người mua bảo hiểm không thực hiện thông báo).
   
  3. Giới hạn trách nhiệm bảo hiểm
   
  Doanh nghiệp bảo hiểm được giới hạn trách nhiệm bảo hiểm mà mình được phép bảo hộ chi trả theo Điều 59 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 bao gồm:
   
  Giới hạn trách nhiệm bảo hiểm là số tiền mà doanh nghiệp bảo hiểm phải trả cho người được bảo hiểm theo thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm.
   
  Đồng thời, trong phạm vi giới hạn trách nhiệm bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải trả cho người được bảo hiểm những khoản tiền mà theo quy định của pháp luật người được bảo hiểm có trách nhiệm bồi thường cho người thứ ba.
   
  Ngoài việc trả tiền bồi thường doanh nghiệp bảo hiểm còn phải trả các chi phí liên quan đến việc giải quyết tranh chấp về trách nhiệm đối với người thứ ba và lãi phải trả cho người thứ ba do người được bảo hiểm chậm trả tiền bồi thường theo chỉ dẫn của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài.
   
  Tổng số tiền bồi thường của doanh nghiệp bảo hiểm không vượt quá giới hạn trách nhiệm bảo hiểm, trừ trường hợp có thỏa thuận khác trong hợp đồng bảo hiểm.
   
  Trường hợp người được bảo hiểm phải đóng tiền bảo lãnh hoặc ký quỹ để bảo đảm cho tài sản không bị lưu giữ hoặc để tránh việc khởi kiện tại tòa án thì theo yêu cầu của người được bảo hiểm và thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài phải thực hiện việc bảo lãnh hoặc ký quỹ trong phạm vi giới hạn trách nhiệm bảo hiểm.
   
  4. Mức trách nhiệm bảo hiểm khi khám chữa bệnh
   
  Trường hợp thanh toán chi trả tiền phí khám chữa bệnh thì người được bảo hiểm trách nhiệm dân sự được theo mức trách nhiệm bảo hiểm tại Điều 5 Nghị định 102/2011/NĐ-CP như sau:
   
  Mức trách nhiệm bảo hiểm cho mỗi vụ khiếu nại thuộc phạm vi bảo hiểm là số tiền tối đa doanh nghiệp bảo hiểm phải trả nhưng không vượt quá tổng mức trách nhiệm bảo hiểm đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm. 
   
  Mức trách nhiệm bảo hiểm bao gồm cả chi phí pháp lý trong trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải chi trả theo quy định của pháp luật.
   
  Tổng mức trách nhiệm bảo hiểm đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh là tổng số tiền tối đa doanh nghiệp bảo hiểm phải trả theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm.
   
  Doanh nghiệp bảo hiểm và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được chủ động thỏa thuận phí bảo hiểm và mức trách nhiệm bảo hiểm trên cơ sở đánh giá rủi ro của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và những yếu tố liên quan.
   
  Như vậy, mức chi phí khám bệnh, chữa bệnh của người được bảo hiểm trách nhiệm dân sự bồi thường là tổng mức trách nhiệm bảo hiểm đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh là tổng số tiền tối đa doanh nghiệp bảo hiểm phải trả theo hợp đồng.
   
  131 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (23/02/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận