Mức phạt tối đa mà cảnh sát giao thông được thu tại chỗ?

Chủ đề   RSS   
 • #600072 11/03/2023

  Hong312
  Top 75
  Lớp 5

  Vietnam --> Đăk Lăk
  Tham gia:05/05/2021
  Tổng số bài viết (812)
  Số điểm: 6880
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 131 lần


  Mức phạt tối đa mà cảnh sát giao thông được thu tại chỗ?

  Theo Điều 56 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012  quy định về mức phạt tối thiểu để lập biên bản.

  “Điều 56. Xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản

  1. Xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản được áp dụng trong trường hợp xử phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đến 250.000 đồng đối với cá nhân, 500.000 đồng đối với tổ chức và người có thẩm quyền xử phạt phải ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính tại chỗ.

  Trường hợp vi phạm hành chính được phát hiện nhờ sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật, nghiệp vụ thì phải lập biên bản.

  2. Quyết định xử phạt vi phạm hành chính tại chỗ phải ghi rõ ngày, tháng, năm ra quyết định; họ, tên, địa chỉ của cá nhân vi phạm hoặc tên, địa chỉ của tổ chức vi phạm; hành vi vi phạm; địa điểm xảy ra vi phạm; chứng cứ và tình tiết liên quan đến việc giải quyết vi phạm; họ, tên, chức vụ của người ra quyết định xử phạt; điều, khoản của văn bản pháp luật được áp dụng. Trường hợp phạt tiền thì trong quyết định phải ghi rõ mức tiền phạt.”

  Theo đó, đối với hành vi vi phạm giao thông của cá nhân thì mức phạt tiền tối đa mà cảnh sát giao thông được thu tại chỗ là 250.000 đồng trừ trường hợp vi phạm hành chính được phát hiện nhờ sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật, nghiệp vụ. CSGT vẫn phải ra quyết định xử phạt tại chỗ làm căn cứ cho người vi phạm nộp phạt.

  Những lỗi xử phạt tại chỗ mà không cần lập biên bản

  Theo Khoản 1, Điều 6, Nghị định 100/2019/NĐ-CP, những lỗi dưới đây được xử phạt tại chỗ:

  Đối với xe máy

  - Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu,...

  - Không có báo hiệu xin vượt trước khi vượt (ví dụ như không còi, xi-nhan khi vượt trước).

  - Không giữ khoảng cách an toàn để xảy ra va chạm với xe chạy liền trước hoặc không giữ khoảng cách theo quy định của biển báo hiệu “Cự ly tối thiểu giữa hai xe”.

  - Chuyển hướng không nhường quyền đi trước ,...

  Đối với xe ôtô: Theo Nghị định 123/2021/NĐ-CP người điều khiển xe ôtô vi phạm Luật giao thông sẽ không được áp dụng phạt hành chính tại chỗ mà phải lập biên bản.

  Về thời hạn chậm nhất cần nộp phạt:

  Theo quy định tại Điều 78 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 (được sửa đổi bởi khoản 39 Điều 1 Luật sửa đổi Luật Xử lý vi phạm hành chính) quy định thời hạn nộp phạt vi phạm giao thông tùy vào mỗi trường hợp. Thông thường là 10 ngày, kể từ ngày nhận quyết định xử phạt; trường hợp quyết định xử phạt có ghi thời hạn thi hành nhiều hơn 10 ngày thì thực hiện theo thời hạn đó.

  Qúa thời hạn trên mà người vi phạm không nộp phạt sẽ phải chịu lãi suất trên tổng số tiền chậm nộp là 0,05%/số ngày chậm nộp (Khoản 39 Điều 1 Luật sửa đổi Luật Xử lý vi phạm hành chính 2020).

  Vậy, đối với hành vi vi phạm giao thông của cá nhân thì mức phạt tiền tối đa mà cảnh sát giao thông được thu tại chỗ là 250.000 đồng và khi xử phạt vi phạm hành chính các lỗi trên thì người có thẩm quyền xử phạt không lập biên bản nhưng phải ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính tại chỗ.

   

   
  507 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #600919   30/03/2023

  anuyan0862
  anuyan0862
  Top 500
  Lớp 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:05/12/2022
  Tổng số bài viết (165)
  Số điểm: 2760
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 25 lần


  Mức phạt tối đa mà cảnh sát giao thông được thu tại chỗ?

  Cảm ơn tác giả đã chia sẻ về quy định liên quan đến mức phạt tối đa mà cảnh sát giao thông được thu tại chỗ, những thông tin này cung cấp c ho người đọc kiến thực về quy định của pháp luật đối với mức phạt tiền mà cảnh sát giao thông được thu tại chỗ và cũng là căn cứ để người dân bảo vệ quyền lợi của mình.

   
  Báo quản trị |