Mức lương đóng BHXH tối đa hiện nay là bao nhiêu?

Chủ đề   RSS   
 • #532855 12/11/2019

  lanbkd
  Top 150
  Female
  Lớp 6

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/08/2017
  Tổng số bài viết (518)
  Số điểm: 8260
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 488 lần


  Mức lương đóng BHXH tối đa hiện nay là bao nhiêu?

  >>> Mức tiền lương tháng tối đa đóng BHXH năm 2020 là bao nhiêu?

  >>>Những điều người lao động cần biết về bảo hiểm xã hội kể từ năm 2020

  >>>Những lợi thế khi thay thế sổ BHXH bằng thẻ BHXH

  >>>Danh sách điểm chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tại một số địa phương

  Để đảm bảo được quyền lợi của mình, người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (NSDLĐ) thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) sẽ phải đóng BHXH căn cứ vào mức thu nhập hàng tháng của NLĐ. Vậy, mức lương tối đa đóng BHXH là bao nhiêu?

  Hiện nay, pháp luật quy định về mức đóng BHXH đối với từng đối tượng như sau:

  Loại bảo hiểm

  Mức đóng

  Căn cứ pháp lý

  Đối với người lao động

  Bảo hiểm thất nghiệp

  1% mức tiền lương tháng của NLĐ

  Điểm a khoản 1 Điều 57 Luật việc làm 2013

  Bảo hiểm y tế

  Mức đóng BHYT hàng tháng bằng 4,5% tiền lương tháng của NLĐ. Trong đó NSDLĐ đóng 2/3 và NLĐ đóng 1/3:

  + Mức đóng BHYT của NSDLĐ: 3% tiền lương tháng

  + Mức đóng BHYT của NLĐ: 1,5% tiền lương tháng.

  Điều 7 Nghị định 146/2018/NĐ-CP;

  Khoản 1 Điều 13 Luật Bảo hiểm y tế 2008 sửa đổi bởi Điều 7 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014

  Quỹ hưu trí và tử tuất

  8% mức tiền lương tháng của NLĐ

  Khoản 1 Điều 85 Luật Bảo hiểm xã hội 2014

  Quỹ ốm đau, thai sản

  NLĐ không phải đóng BHXH vào quỹ ốm đau, thai sản

  Đối với người sử dụng lao động

  Bảo hiểm thất nghiệp

  1% mức tiền lương tháng của NLĐ

  Điểm b khoản 1 Điều 57 Luật việc làm 2013

  Bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp

  0,5% mức tiền lương hằng tháng của NLĐ

  Điểm a khoản 1 Điều 3 Nghị định 44/2017/NĐ-CP

  Bảo hiểm y tế

  3% tiền lương tháng của NLĐ

  Điều 7 Nghị định 146/2018/NĐ-CP;

  Khoản 1 Điều 13 Luật Bảo hiểm y tế 2008 sửa đổi bởi Điều 7 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014

  Quỹ hưu trí và tử tuất

  14% mức tiền lương tháng của NLĐ

  Điểm c Khoản 1 Điều 86 Luật Bảo hiểm xã hội 2014

  Quỹ ốm đau và thai sản

  3% mức tiền lương tháng của NLĐ

  Điểm a Khoản 1 Điều 86 Luật Bảo hiểm xã hội 2014

   Căn cứ theo quy định tại Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017 Ban hành quy trình thu BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ BHXH, thẻ bảo hiểm y tế, quy định mức lương tối đa đóng BHXH như sau:

  Loại bảo hiểm

  Mức đóng tối đa

  Căn cứ pháp lý

  Bảo hiểm xã hội

  Bảo hiểm y tế

  Mức tối đa không quá 20 lần mức lương cơ sở:

  Mức tối đa =1.490.000 x 20 = 29.800.000 đồng

  Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017 

  Nghị định 38/2019/NĐ-CP

  Bảo hiểm thất nghiệp

  Mức tối đa không quá 20 lần mức lương tối thiểu vùng;

  Mức tối đa = 20 x mức lương tối thiểu của từng vùng

  + Vùng I = 20 x 4.180.000 = 83.600.000 đồng

  + Vùng II = 20 x 3.710.000 = 74.200.000 đồng

  + Vùng III = 20 x 3.250.000 = 65.000.000 đồng

  + Vùng IV = 20 x 2.920.000 = 58.400.000 đồng

  Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017 

  Điều 3 Nghị định 157/2018/NĐ-CP

   

   
  4103 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn lanbkd vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (13/11/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận