Mức lãi suất cho vay tối đa năm 2020

Chủ đề   RSS   
 • #547412 29/05/2020

  Mức lãi suất cho vay tối đa năm 2020

  1/ Trường hợp lãi suất cho vay của ngân hàng thì theo quy định tại Điều 1 Quyết định 920/QĐ-NHNN 2020 thì:

  “1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (trừ Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô) áp dụng mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam là 5,0%/năm.

  2. Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô áp dụng mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam là 6,0%/năm.”

  => Theo đó, lãi ngân hàng cho vay ngắn hạn tối đa ngắn hạn bằng đồng Việt Nam là 5%/năm, lãi suất 1 tháng tối đa sẽ là 0.4166%/năm. 

  2/ Trường hợp vay bên ngoài mà không phải vay bên ngân hàng thì lãi suất tối đa quy định như sau:

  Theo quy định tại Điều 468 Bộ luật dân sự 2015 thì:

  - Lãi suất vay do các bên thỏa thuận.

  Trường hợp các bên có thỏa thuận về lãi suất thì lãi suất theo thỏa thuận không được vượt quá 20%/năm của khoản tiền vay, trừ trường hợp luật khác có liên quan quy định khác. Căn cứ tình hình thực tế và theo đề xuất của Chính phủ, Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định điều chỉnh mức lãi suất nói trên và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.

  Trường hợp lãi suất theo thỏa thuận vượt quá lãi suất giới hạn được quy định tại khoản này thì mức lãi suất vượt quá không có hiệu lực.

  - Trường hợp các bên có thỏa thuận về việc trả lãi, nhưng không xác định rõ lãi suất và có tranh chấp về lãi suất thì lãi suất được xác định bằng 50% mức lãi suất giới hạn quy định tại khoản 1 Điều này tại thời điểm trả nợ.

  Như vậy, thỏa thuận lãi vay trên 20%/năm được xem là cho vay nặng lãi

  Trường hợp các bên có thỏa thuận về lãi suất mà lãi suất vượt quá 20%/năm của khoản tiền vay theo quy định của Điều 468 Bộ luật dân sự 2015 thì bị phạt tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự theo quy định tại Điều 201 Bộ luật hình sự 2015:

  - Người nào trong giao dịch dân sự mà cho vay với lãi suất gấp 05 lần trở lên của mức lãi suất cao nhất quy định trong Bộ luật dân sự, thu lợi bất chính từ 30.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm.

  - Phạm tội mà thu lợi bất chính 100.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

  - Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

   

   
  1384 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận