Mức ký quỹ đối với người đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc

Chủ đề   RSS   
 • #590118 27/08/2022

  minhhung456
  Top 500
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:29/01/2019
  Tổng số bài viết (180)
  Số điểm: 5025
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 56 lần


  Mức ký quỹ đối với người đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc

  Nghị định 112/2021/NĐ-CP có mức ký quỹ là 36 triệu là thay thế mức ký quỹ 100 triệu về ký quỹ lao động Hàn Quốc phải không?

   
  150 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #590127   27/08/2022

  linhtrang123456
  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1990)
  Số điểm: 14324
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 317 lần


  Mức ký quỹ đối với người đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc

  Tại Điều 29 Nghị định 112/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng:

  "Điều 29. Mức trần tiền ký quỹ của người lao động

  Doanh nghiệp dịch vụ và người lao động thỏa thuận về ngân hàng nhận ký quỹ, việc ký quỹ, trong đó tiền ký quỹ không vượt quá mức trần quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này và phải được ghi rõ trong Hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài."

  Theo đó, ở đây là tiền ký quỹ của người lao động đối với doanh nghiệp dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Có mức trần ký quỹ cụ thể.

  Tại Quyết định 12/2020/QĐ-TTg về thực hiện thí điểm ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  "Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

  Quyết định này quy định về thực hiện thí điểm ký quỹ, hỗ trợ vay để ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc (sau đây gọi là Chương trình EPS), hoàn trả tiền ký quỹ, xử lý tiền ký quỹ, quản lý và sử dụng tiền ký quỹ sau khi chuyển vào ngân sách nhà nước.

  Điều 2. Đối tượng áp dụng

  1. Người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS.

  2. Trung tâm Lao động ngoài nước thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

  3. Ngân hàng Chính sách xã hội.

  4. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS."

  Còn ở đây là ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc. Người lao động thực hiện ký quỹ tại Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn nơi người lao động đăng ký thường trú.

  Theo đó, 02 đối tượng áp dụng của 02 văn bản là khác nhau. Do đó, người lao động thuộc thuộc đối tượng nào thì thực hiện theo quy định tương ứng, không thay thế cho nhau. Đồng thời tại Quyết định 12/2020/QĐ-TTg cũng nêu rõ nếu người lao động thuộc đối tượng được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội để đi làm việc ở nước ngoài có nhu cầu vay vốn được vay đến 100.000.000 đồng tại Ngân hàng Chính sách xã hội để ký quỹ mà không phải thực hiện bảo đảm tiền vay.

   
  Báo quản trị |