Mức khoán quỹ phụ cấp đối với Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố

Chủ đề   RSS   
 • #517774 06/05/2019

  thuytrangak
  Top 75
  Female
  Lớp 6

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:30/08/2017
  Tổng số bài viết (900)
  Số điểm: 7656
  Cảm ơn: 86
  Được cảm ơn 173 lần


  Mức khoán quỹ phụ cấp đối với Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố

  Đây là một nội dung mới Nghị định 34/2019/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố

  Theo đó, Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố có không quá 03 người được hưởng phụ cấp hàng tháng và chỉ áp dụng với các chức danh: Bí thư Chi bộ; Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng Tổ dân phố và Trưởng Ban công tác mặt trận.

  Ngân sách Nhà nước sẽ thực hiện khoán quỹ phụ cấp bằng 03 lần mức lương cơ sở để chi trả hàng tháng với các đối tượng nêu trên.

  Như vậy, mức khoán quỹ phụ cấp cụ thể như sau:

  - Từ nay đến 30/6/2019: Mức lương cơ sở là 1,39 triệu đồng x 3 = 4,17 triệu đồng

  - Từ 1/7/2019: Mức lương cơ sở là 1,49 triệu đồng x 3 = 4,47 triệu đồng.

  Nghị định cũng nói rõ thêm, trường hợp thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên, thôn thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; thôn thuộc xã biên giới hoặc hải đảo được khoán quỹ phụ cấp bằng 5 lần mức lương cơ sở. Và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quy định mức phụ cấp của từng chức danh, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách

   

   
  2322 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #518042   12/05/2019

  DT_DA
  DT_DA
  Top 75
  Male
  Lớp 11

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/06/2017
  Tổng số bài viết (903)
  Số điểm: 17463
  Cảm ơn: 265
  Được cảm ơn 346 lần


  Mình thấy rằng việc phụ cấp ở cấp thôn xã nó cũng một phần để khuyến khích các địa bàn đó làm các công việc của nhà nước như tuyên truyền các chính sách của phường, xã, trung ương và địa phương. Quỹ phụ cấp cho các chức danh không chuyên trách sẽ đảm bảo công tác của cấp xã, xóm được đảm bảo và được tuyên truyền đến tận nhân dân. Trước kia thì mức phụ cấp này khá thấp nên việc làm các chức danh này không được mặn mà lăm, không biết sau đợt dự thảo này thì việc này có làm nhân dân hăng hái tham gia vào không

   
  Báo quản trị |  
 • #518217   15/05/2019

  Theo mình nghĩ thì thay đổi như vậy cũng tốt là làm tăng thu nhập, mọi người sẽ hào hứng tham gia hơn. Tuy nhiên, để thực sự làm cho trưởng thôn, tổ dân phố có sức hút thì phải điều chỉnh nhiều vấn đề hơn: có thể là về quyền lợi không chỉ riêng lương mà là về chức danh, bảo hiểm, hay là ưu đãi con cái,... đây là đơn vị nhỏ nhất của cấu trúc nhà nước nên phải đặc biệt quan tâm.

   

   
  Báo quản trị |