Mức hưởng trợ cấp tiền tuất một lần cho thân nhân khi người lao động qua đời

Chủ đề   RSS   
 • #594044 21/11/2022

  Mức hưởng trợ cấp tiền tuất một lần cho thân nhân khi người lao động qua đời

  Những đối tượng hưởng mai táng phí thuộc một trong các trường hợp sau khi chết thân nhân của họ được hưởng tiền tuất một lần (người chết không thuộc đối tượng hưởng trợ cấp hàng tháng và người chết thuộc đối tượng hưởng trợ cấp hàng tháng nhưng không có thân nhân hưởng tiền tuất hằng tháng theo quy định pháp luật).

  Đối với mức hưởng trợ cấp tiền tuất một lần được quy định rõ tại khoản 1, 2 Điều 70 Luật Bảo hiểm xã hội 2014:

  1. Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội hoặc người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng bảo hiểm xã hội trước năm 2014; bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho các năm đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2014 trở đi; mức thấp nhất bằng 03 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội làm căn cứ tính trợ cấp tuất một lần thực hiện theo quy định tại Điều 62 của Luật này.

  2. Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người đang hưởng lương hưu chết được tính theo thời gian đã hưởng lương hưu, nếu chết trong 02 tháng đầu hưởng lương hưu thì tính bằng 48 tháng lương hưu đang hưởng; nếu chết vào những tháng sau đó, cứ hưởng thêm 01 tháng lương hưu thì mức trợ cấp giảm đi 0,5 tháng lương hưu, mức thấp nhất bằng 03 tháng lương hưu đang hưởng”.

  Mức trợ cấp này cũng tương tự như trợ cấp tiền tuất hằng tháng, nhưng dành cho những trường hợp không đủ điều kiện để hưởng vẫn có thể hưởng trợ cấp tuất một lần để đảm bảo được cuộc sống ổn định. Mức hưởng trợ cấp được quy định trong trường hợp không có sự giống nhau mà xác định tùy thuộc vào việc người lao động trước khi chết đang còn tham gia hay không còn tham gia quan hệ lao động.

   
  725 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhan3310@gmail.com vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (22/11/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #594063   22/11/2022

  nguyenthikimdung2000
  nguyenthikimdung2000
  Top 500
  Lớp 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/08/2022
  Tổng số bài viết (241)
  Số điểm: 2480
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 67 lần


  Mức hưởng trợ cấp tiền tuất một lần cho thân nhân khi người lao động qua đời

  Cảm ơn những thông tin bạn đã chia sẻ, mình xin được bổ sung như sau:   Chế độ tử tuất là chế độ bảo hiểm xã hội bù đắp phần thu nhập của người lao động dùng để đảm bảo cuộc sống cho thân nhân họ hoặc các chi phí khác phát sinh do người lao động đang tham gia quan hệ lao động hoặc đang hưởng bảo hiểm xã hội bị chết.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #594488   29/11/2022

  lvkhngoc
  lvkhngoc
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam
  Tham gia:10/07/2022
  Tổng số bài viết (420)
  Số điểm: 3759
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 75 lần


  Mức hưởng trợ cấp tiền tuất một lần cho thân nhân khi người lao động qua đời

  Cám ơn thông tin từ bài viết của tác giả. Khác với chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, mỗi loại trợ cấp của chế độ tử tuất sẽ có đối tượng hưởng cũng như điều kiện hưởng khác nhau. Đối với trợ cấp tuất một lần, thân nhân của người lao động thuộc các trường hợp sau thì được hưởng trợ cấp tuất một lần: 

  - Người lao động chết không thuộc các trường hợp để thân nhân được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng;

  - Người lao động chết thuộc một trong các trường hợp thân nhân được hưởng tiền tuất hàng tháng nhưng lại không có thân nhân đủ điều kiện hưởng;

  - Thân nhân thuộc diện hưởng trợ cấp tuất hàng tháng có nguyện vọng hưởng trợ cấp tuất 1 lần, trừ trường hợp con dưới 06 tuổi, con hoặc vợ hoặc chồng bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

  - Người lao động chết mà không có thân nhân (con đẻ, con nuôi, vợ/chồng, cha/mẹ đẻ, cha/mẹ nuôi, cha vợ/chồng, mẹ vợ/chồng hoặc thành viên khác trong gia đình mà người lao động đang có nghĩa vụ nuôi dưỡng) thì trợ cấp tuất 1 lần được thực hiện theo pháp luật thừa kế.

  Thân nhân của người lao động chết nộp hồ sơ hưởng trợ cấp tuất 1 lần quy định tại Điều 111 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 đến cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc cho người sử dụng lao động trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày người lao động chết để được giải quyết hưởng chế độ tử tuất.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn lvkhngoc vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (29/11/2022)
 • #594490   29/11/2022

  Mức hưởng trợ cấp tiền tuất một lần cho thân nhân khi người lao động qua đời

  Cảm ơn bài viết hữu ích của bạn! Theo quy định pháp luật, người thân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong một số trường hợp.
   
  Theo Điều 69 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định những người quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 66 của Luật này thuộc một trong các trường hợp sau đây khi chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần:
   
  - Người lao động chết không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 67 của Luật này;
   
  - Người lao động chết thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 67 nhưng không có thân nhân hưởng tiền tuất hằng tháng quy định tại khoản 2 Điều 67 của Luật này;
   
  - Thân nhân thuộc diện hưởng trợ cấp tuất hằng tháng theo quy định tại khoản 2 Điều 67 mà có nguyện vọng hưởng trợ cấp tuất một lần, trừ trường hợp con dưới 06 tuổi, con hoặc vợ hoặc chồng mà bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;
   
  - Trường hợp người lao động chết mà không có thân nhân quy định tại khoản 6 Điều 3 của Luật này thì trợ cấp tuất một lần được thực hiện theo quy định của pháp luật về thừa kế.
   
  Như vậy, thân nhân của người chết bao gồm: vợ, con, cha đẻ, mẹ đẻ, cha đẻ của vợ, chồng, mẹ đẻ của vợ, chồng, người thân khác mà người chết có nghĩa vụ nuôi dưỡng theo pháp luật được hưởng trợ cấp tuất 1 lần trong các trường hợp sau:
   
  + Không thuộc các trường hợp tại khoản 2 Điều 67 Luật này hoặc;
   
  + Thuộc các truờng hợp tại khoản 2 Điều 67 Luật này nhưng có nguyện vọng được hưởng trợ cấp tuất 1 lần, trừ trường hợp con dưới 06 tuổi, con hoặc vợ hoặc chồng mà bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên (những đối tượng này không đuợc yêu cầu hưởng trợ cấp tuất 1 lần mà sẽ được nhận trợ cấp tuất hàng tháng).
   
  Báo quản trị |  
 • #594504   29/11/2022

  Mức hưởng trợ cấp tiền tuất một lần cho thân nhân khi người lao động qua đời

  Cảm ơn bài viết của bạn. Hiện tại, mức trợ cấp tuất hàng tháng cho mỗi thân nhân bằng 50% x 1.490.000 đồng/tháng = 745.000 đồng/tháng; với thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng bằng 70% x 1.490.000 đồng/tháng = 1.043.000 đồng/tháng. Lưu ý: - Một người lao động chết thì tối đa 04 thân nhân được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn levuban97dn@gmail.com vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (29/11/2022)
 • #594593   29/11/2022

  maithuan415
  maithuan415
  Top 150
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:26/06/2020
  Tổng số bài viết (561)
  Số điểm: 5031
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 61 lần


  Mức hưởng trợ cấp tiền tuất một lần cho thân nhân khi người lao động qua đời

  Cảm ơn bài viết của bạn. Khi không còn ở độ tuổi lao động, người lao động thường quan tâm nhiều hơn đến chế độ hưu trí và tử tuất. Không như chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, mỗi loại trợ cấp của chế độ tử tuất sẽ có đối tượng hưởng cũng như điều kiện hưởng khác nhau

   

   
  Báo quản trị |  
 • #594957   30/11/2022

  Mức hưởng trợ cấp tiền tuất một lần cho thân nhân khi người lao động qua đời

  Theo quy định pháp luật hiện nay thì khi người lao động chết thân nhân người lao động sẽ được nhận trợ cấp mai táng, trợ cấp tuất hàng tháng và trợ cấp tuất một lần. Có thể nhận thấy chế độ tử tuất hướng tới là xoa dịu nỗi đau về tinh thần cũng như trợ giúp về tài chính đối với gia đình có người lao động không may qua đời. Chế độ tử tuất này hướng đến các đối tượng là thụ hưởng không phải người lao động mà là những người thân thích của họ. Do đó, không chỉ là người lao động mà tất cả mọi người nên nắm rõ quy định của pháp luật để bảo vệ được quyền lợi của mình. 
   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn Thanhngoc209 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (01/12/2022)
 • #596722   31/12/2022

  dtlanh99
  dtlanh99
  Top 150
  Lớp 3

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/12/2021
  Tổng số bài viết (568)
  Số điểm: 4103
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 55 lần


  Mức hưởng trợ cấp tiền tuất một lần cho thân nhân khi người lao động qua đời

  Cảm ơn chia sẻ của bạn. Căn cứ quy định trên, có thể cụ thể công thức tính mức trợ cấp tuất 1 lần được quy định tại Điều 70 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 như sau:

  Đối với thân nhân của người đang tham gia BHXH hoặc đang bảo lưu thời gian đóng BHXH:

  Mức trợ cấp tuất 1 lần = 1,5 x mức bình quân tiền lường x số năm đóng BHXH trước 2014 + 2 x mức bình quân tiền lường x số năm đóng BHXH sau 2014

  Đối với thân nhân của người đang hưởng lương hưu:

  Mức trợ cấp tuất 1 lần =48 x lương hưu – 0,5 x (số tháng đã hưởng lương hưu -2) x lương hưu

   

   
  Báo quản trị |  
 • #596762   31/12/2022

  anhhong58
  anhhong58
  Top 150
  Lớp 4

  Vietnam
  Tham gia:16/03/2022
  Tổng số bài viết (497)
  Số điểm: 5101
  Cảm ơn: 10
  Được cảm ơn 51 lần


  Mức hưởng trợ cấp tiền tuất một lần cho thân nhân khi người lao động qua đời

  Cảm ơn tác giả vì đã cung cấp thông tin thiết thực với người lao động này.

  Như vậy nếu không đủ điều kiện để được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng khi người lao động đang đóng bảo hiểm xã hội qua đời thì vẫn có thể được hưởng trợ cấp tuất một lần.

   
  Báo quản trị |