Mức hưởng trợ cấp một lần của nhà giáo nghỉ hưu chưa được hưởng phụ cấp thâm niên trong lương hưu

Chủ đề   RSS   
 • #586917 30/06/2022

  maibng

  Sơ sinh

  Vietnam
  Tham gia:27/06/2022
  Tổng số bài viết (73)
  Số điểm: 455
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 4 lần


  Mức hưởng trợ cấp một lần của nhà giáo nghỉ hưu chưa được hưởng phụ cấp thâm niên trong lương hưu

  Điều kiện tính hưởng trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu

  Theo quy định tại Điều 3 Nghị định 14/2020/NĐ-CP về điều kiện tính hưởng trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu như sau:

  "Điều 3. Điều kiện tính hưởng trợ cấp

  Nhà giáo quy định tại Điều 2 Nghị định này được hưởng chế độ trợ cấp khi có đủ các điều kiện sau đây:

  1. Trực tiếp giảng dạy, giáo dục, hướng dẫn thực hành và tham gia đóng bảo hiểm xã hội từ 05 năm (đủ 60 tháng) trở lên;

  2. Nghỉ hưu trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 1994 đến ngày 31 tháng 5 năm 2011.

  3. Đang hưởng lương hưu tại thời điểm ngày 01 tháng 01 năm 2012. Trường hợp bị tạm dừng hưởng lương hưu theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội thì được hưởng trợ cấp sau khi được hưởng lại lương hưu."

  Mức trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu

  Theo quy định tại Điều 4 Nghị định 14/2020/NĐ-CP về mức trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu như sau:

  (1) Mức trợ cấp một lần bằng tiền, được tính như sau:

  Số tiền trợ cấp = (lương hưu tháng x 10%) x số năm được tính trợ cấp

  Trong đó:

  a) Lương hưu tháng là mức lương hưu của tháng tại thời điểm Nghị định này có hiệu lực thi hành;

  b) Số năm được tính trợ cấp là tổng thời gian trực tiếp giảng dạy, giáo dục, hướng dẫn thực hành trong các cơ sở giáo dục, thời gian tham gia giảng dạy ở các lớp học được tổ chức tại các đơn vị thanh niên xung phong, nếu không liên tục thì được cộng dồn, không gồm thời gian đã hưởng phụ cấp thâm niên của lực lượng vũ trang và phụ cấp thâm niên của các ngành khác (nếu có) trong lương hưu.

  Tháng lẻ từ 3 tháng đến 6 tháng được tính tròn là nửa năm; từ trên 6 tháng đến dưới 12 tháng được tính tròn là 1 năm.

  (2) Trường hợp nhà giáo đủ điều kiện hưởng trợ cấp theo quy định tại Nghị định này, chưa được giải quyết chế độ mà từ trần từ ngày 01 tháng 01 năm 2012 trở về sau thì đại diện theo ủy quyền của thân nhân người từ trần (bao gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, con đẻ, con nuôi của người từ trần) làm hồ sơ và nhận chế độ trợ cấp theo quy định. Người đại diện theo ủy quyền của thân nhân nhà giáo đã từ trần chịu trách nhiệm trước pháp luật về hồ sơ và khoản tiền trợ cấp nhận được.

   
  290 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #586942   30/06/2022

  Mức hưởng trợ cấp một lần của nhà giáo nghỉ hưu chưa được hưởng phụ cấp thâm niên trong lương hưu

  Cảm ơn chia sẻ của tác giả, nhờ nội dung chia sẻ mà tôi biết được thông tin Giáo viên đã nghỉ hưu nhưng chưa hưởng phụ cấp thâm niên sẽ được nhận trợ cấp một lần. và điều kiện hưởng trợ cấp. Tôi nghĩ thông tin bổ ích này cần được chia sẻ rộng rãi, đặc biệt là đến các giáo viên.

   
  Báo quản trị |  
 • #587078   30/06/2022

  Mức hưởng trợ cấp một lần của nhà giáo nghỉ hưu chưa được hưởng phụ cấp thâm niên trong lương hưu

  Cảm ơn thông tin chia sẻ từ bạn. Phụ cấp thâm niên là khoản phụ cấp dành cho những người công tác lâu năm trong ngành. Khoản phụ cấp này có ý nghĩa khích lệ, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức gắn bó lâu dài với nghề. Như vậy trường hợp những giáo viên có đóng góp lâu năm trong công tác giáo dục mà chưa được hưởng phụ cấp thâm niên thì việc bồi hoàn lại cho họ bằng một khoản trợ cấp tương xứng với công sức mà họ đã gắn bó để bồi dưỡng những mầm non tương lai của đất nước là điều cần thiết.
   
  Báo quản trị |