Mức hưởng BHYT của trẻ sơ sinh chưa có thẻ BHYT

Chủ đề   RSS   
 • #570728 26/04/2021

  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1851)
  Số điểm: 12858
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 283 lần


  Mức hưởng BHYT của trẻ sơ sinh chưa có thẻ BHYT

  Tại khoản 1 Điều 10 Thông tư 30/2020/TT-BYT trẻ sau khi sinh ra được hưởng quyền lợi BHYT nhưng chưa được cơ quan BHXH cấp thẻ BHYT do chưa làm thủ tục cấp giấy khai sinh thì cơ sở KCB ghi mã thẻ BHYT tạm thời, gồm các nội dung:
   
  - Mã đối tượng: ghi ký hiệu là TE.
   
  - Mã mức hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế: ghi ký hiệu là số 1.
   
  Về mức hưởng bảo hiểm y tế tại Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014:
   
  "6. Sửa đổi, bổ sung Điều 12 như sau:
   
  “Điều 12. Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế
   
  ...
   
  3. Nhóm do ngân sách nhà nước đóng, bao gồm:
   
  ...
   
  e) Trẻ em dưới 6 tuổi;
   
  ...
   
  15. Sửa đổi, bổ sung Điều 22 như sau:
   
  “Điều 22. Mức hưởng bảo hiểm y tế
   
  1. Người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại các điều 26, 27 và 28 của Luật này thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức hưởng như sau:
   
  a) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại các điểm a, d, e, g, h và i khoản 3 Điều 12 của Luật này. Chi phí khám bệnh, chữa bệnh ngoài phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế của đối tượng quy định tại điểm a khoản 3 Điều 12 của Luật này được chi trả từ nguồn kinh phí bảo hiểm y tế dành cho khám bệnh, chữa bệnh của nhóm đối tượng này; trường hợp nguồn kinh phí này không đủ thì do ngân sách nhà nước bảo đảm;"
   
  Như vậy, đối với trẻ em chưa được cơ quan BHXH cấp thẻ BHYT do chưa làm thủ tục cấp giấy khai sinh thì cơ sở KCB ghi mã thẻ BHYT tạm thời thì được hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh và không áp dụng giới hạn tỷ lệ thanh toán thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật
   
  410 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận