Mức hưởng bảo hiểm y tế của quân nhân mới nhất

Chủ đề   RSS   
 • #611469 13/05/2024

  btrannguyen
  Top 150
  Lớp 8

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:13/03/2024
  Tổng số bài viết (639)
  Số điểm: 10818
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 200 lần


  Mức hưởng bảo hiểm y tế của quân nhân mới nhất

  Những đối tượng quân nhân nào sẽ được Nhà nước cấp bảo hiểm y tế? Phạm vi và mức hưởng bảo hiểm y tế mới nhất là bao nhiêu? Bài viết sau đây sẽ giải đáp các thắc mắc trên.

  Đối tượng quân nhân nào được Nhà nước cấp bảo hiểm y tế?

  Theo Điều 2 Nghị định 70/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế đối với Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu, trong đó, đối tượng tham gia bảo hiểm y tế gồm:

  - Quân nhân tham gia bảo hiểm y tế gồm:

  + Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang tại ngũ;

  + Hạ sĩ quan, binh sĩ đang tại ngũ.

  - Công an nhân dân tham gia bảo hiểm y tế gồm:

  + Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ và sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật đang công tác trong lực lượng công an nhân dân;

  + Hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong lực lượng công an nhân dân;

  + Học viên công an nhân dân hưởng sinh hoạt phí từ ngân sách nhà nước.

  - Người làm công tác cơ yếu tham gia bảo hiểm y tế gồm:

  + Người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đang công tác tại Ban Cơ yếu Chính phủ;

  + Học viên cơ yếu hưởng sinh hoạt phí từ ngân sách nhà nước theo chế độ, chính sách như đối với học viên Quân đội;

  + Người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đang công tác tại tổ chức cơ yếu thuộc các Bộ, ngành, địa phương.

  Như vậy, các đối tượng quân nhân sẽ được tham gia bảo hiểm y tế và sẽ do ngân sách nhà nước đảm bảo toàn bộ chi phí đóng, bao gồm sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sỹ quân đội đang tại ngũ.

  Quân nhân được hưởng bảo hiểm y tế trong phạm vi nào?

  Theo Điều 10 Nghị định 70/2015/NĐ-CP quy định về phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế đối với Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu như sau:

  - Phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế đối với các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định 70/2015/NĐ-CP được thực hiện theo quy định tại Điều 21 Luật Bảo hiểm y tế đã được sửa đổi, bổ sung.

  - Ngoài phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế quy định như trên và không thuộc các trường hợp không được hưởng bảo hiểm y tế quy định tại Điều 23 Luật Bảo hiểm y tế đã được sửa đổi, bổ sung, các đối tượng trên còn được chi trả các chi phí khám bệnh, chữa bệnh khác bao gồm: 

  Thuốc, hóa chất, vật tư y tế được cấp phép lưu hành tại Việt Nam và các dịch vụ kỹ thuật y tế được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo chỉ định của chuyên môn.

  - Chi phí khám bệnh, chữa bệnh ngoài phạm vi trên được chi trả từ nguồn kinh phí bảo hiểm y tế dành cho khám bệnh, chữa bệnh của các đối tượng; trường hợp nguồn kinh phí này không đủ thì do ngân sách nhà nước bảo đảm.

  Theo đó, Điều 21 Luật Bảo hiểm y tế 2008 được sửa đổi bởi khoản 14 Điều 1 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014 quy định phạm vi hưởng bảo hiểm y tế như sau:

  Người tham gia bảo hiểm y tế được quỹ bảo hiểm y tế chi trả các chi phí sau đây:

  - Khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, khám thai định kỳ, sinh con;

  - Vận chuyển người bệnh từ tuyến huyện lên tuyến trên đối với đối tượng quy định tại các điểm a, d, e, g, h và i khoản 3 Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế 2008 trong trường hợp cấp cứu hoặc khi đang điều trị nội trú phải chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật.

  Như vậy, quân nhân sẽ được hưởng bảo hiểm y tế như quy định đối với người hưởng bảo hiểm thông thường tại Điều 21 Luật Bảo hiểm y tế 2008 như trên. Ngoài ra, các đối tượng trên còn được chi trả các chi phí khám bệnh, chữa bệnh khác như thuốc, hóa chất, vật tư y tế được cấp phép lưu hành tại Việt Nam và các dịch vụ kỹ thuật y tế được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo chỉ định của chuyên môn.

  Mức hưởng bảo hiểm y tế của quân nhân mới nhất

  Theo Điều 11 Nghị định 70/2015/NĐ-CP có quy định về mức hưởng bảo hiểm y tế đối với quân nhân như sau:

  - Quân nhân tại ngũ khi đi khám bệnh, chữa bệnh được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán trong phạm vi được hưởng quy định tại Điều 10 Nghị định 70/2015/NĐ-CP, với mức hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh.

  - Không áp dụng giới hạn tỷ lệ thanh toán đối với một số thuốc, hóa chất, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật y tế theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế đối với các trường hợp sau:

  + Khám bệnh, chữa bệnh đúng quy định tại các Điều 26, 27 và Điều 28 Luật Bảo hiểm y tế 2008Điều 15 Nghị định 70/2015/NĐ-CP;

  + Khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện tuyến huyện, hoặc chi phí điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến Trung ương đối với trường hợp đang công tác hoặc cư trú thường xuyên tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, hoặc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, hoặc công tác, cư trú tại xã đảo, huyện đảo khi tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến;

  + Từ 01/01/2016, nếu đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa, hoặc bệnh viện tuyến huyện và tương đương khi đi khám bệnh, chữa bệnh tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa, hoặc bệnh viện tuyến huyện và tương đương trong phạm vi cả nước;

  + Điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến tỉnh và tương đương từ ngày 01/01/2021 trong phạm vi cả nước.

  - Đối với quân nhân tại ngũ thuộc diện quản lý của Trung ương, hoặc của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, hoặc của tỉnh, thành phố thì ngoài quyền lợi về khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, còn được thực hiện theo quy định của Trung ương, hoặc của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, hoặc của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

  - Quân nhân tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán trong phạm vi được hưởng quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định 70/2015/NĐ-CP, với mức hưởng như sau:

  + 40% chi phí điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến Trung ương, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 và khoản 2 Điều 11 Nghị định 70/2015/NĐ-CP;

  + 60% chi phí điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến tỉnh và tương đương từ 15/10/2015 - 31/12/2020, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 và khoản 2 Điều 11 Nghị định 70/2015/NĐ-CP;

  + 70% chi phí khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện tuyến huyện và tương đương từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành đến ngày 31/12/2015, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 và khoản 2 Điều 11 Nghị định 70/2015/NĐ-CP;

  + Chi phí khám bệnh, chữa bệnh ngoại trú và phần còn lại của chi phí điều trị nội trú quy định tại các điểm a và b khoản 3 Điều 11 Nghị định 70/2015/NĐ-CP; phần còn lại của chi phí khám bệnh, chữa bệnh quy định tại điểm c khoản 3 Điều 11 Nghị định 70/2015/NĐ-CP và chi phí khám bệnh, chữa bệnh quy định tại khoản 2 Điều 10 Nghị định 70/2015/NĐ-CP (nếu có) do người bệnh tự thanh toán với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

  - Các trường hợp khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu hoặc sử dụng các dịch vụ kỹ thuật y tế xã hội hóa tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán trong phạm vi được hưởng và mức hưởng theo quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều 11 Nghị định 70/2015/NĐ-CP; phần chi phí còn lại do người bệnh tự thanh toán với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

  - Chi phí vận chuyển:

  + Quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế thanh toán chi phí vận chuyển cho quân nhân tại ngũ khi cấp cứu hoặc đang Điều trị nội trú phải chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật trong trường hợp: Chuyển từ tuyến huyện và tương đương trở lên lên tuyến trên; chuyển ngang tuyến; chuyển từ tuyến trên xuống tuyến dưới đến tuyến huyện và tương đương theo chỉ định chuyên môn hoặc theo yêu cầu nhiệm vụ;

  + Mức hưởng chi phí vận chuyển giao Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định;

  Như vậy, trong phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế, quân nhân sẽ được hưởng theo mức mới nhất quy định như trên.

   
  232 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn btrannguyen vì bài viết hữu ích
  admin (25/06/2024)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận