Mức đóng bảo hiểm xã hội của người lao động nước ngoài

Chủ đề   RSS   
 • #529485 30/09/2019

  Mức đóng bảo hiểm xã hội của người lao động nước ngoài

  - Mức đóng bảo hiểm xã hội của người lao động nước ngoài

        Theo quy định pháp luật, người lao động nước ngoài hiện nay không phải trích tiền lương của mình để đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Thay vào đó, người sử dụng lao động sử dụng người nước ngoài sẽ đóng các khoản bảo hiểm xã hội thay cho các đối tượng này. Bên cạnh đó, bắt đầu từ ngày 01/01/2022, người lao động nước ngoài là đối tượng áp dụng của Nghị định 143/2018/NĐ-CP đóng 8% mức tiền lương tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

        Mức đóng bảo hiểm y tế của người lao động nước ngoài được căn cứ vào Khoản 1 Điều 18 Quyết định 595/QĐ-BHXH về mức đóng BHYT như sau:

  1. Đối tượng tại Điểm 1.1, 1.2, Khoản 1 Điều 17: mức đóng hằng tháng bằng 4,5% mức tiền lương tháng, trong đó người sử dụng lao động đóng 3%; người lao động đóng 1,5%. Tiền lương tháng đóng BHYT là tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc quy định tại Điều 6.

       Theo đó, mức đóng BHXH 2018 của người lao động nước ngoài khi tham gia bảo hiểm y tế là 4,5% mức tiền lương. Trong đó, người lao động đóng 1,5% mức tiền đóng. Đối với 3% còn lại sẽ do người sử dụng lao động nước ngoài đóng.

   

   
  1040 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn thanhthuc30 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (30/09/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận