Mức chi trả BHYT tại bệnh viện tuyến huyện

Chủ đề   RSS   
 • #592630 23/10/2022

  lvkhngoc
  Top 500


  Vietnam
  Tham gia:10/07/2022
  Tổng số bài viết (264)
  Số điểm: 2289
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 64 lần


  Mức chi trả BHYT tại bệnh viện tuyến huyện

  Có thẻ BHYT đăng ký khám chữa bệnh tại bệnh viện tuyến tỉnh nhưng đi khám, chữa bệnh tại bệnh viện tuyến huyện thì BHYT chi trả như thế nào? 

  Căn cứ tại Điều 11 Thông tư 40/2015/TT-BYT quy định:

  Điều 11. Các trường hợp được xác định là đúng tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

  1. Người có thẻ bảo hiểm y tế đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện được quyền khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa, hoặc bệnh viện tuyến huyện trong cùng địa bàn tỉnh.

  2. Người có thẻ bảo hiểm y tế đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến xã chuyển tuyến đến bệnh viện huyện, bao gồm cả các bệnh viện huyện đã được xếp hạng I, hạng II và bệnh viện y học cổ truyền tỉnh (trong trường hợp bệnh viện huyện không có khoa y học cổ truyền).

  3. Người có thẻ bảo hiểm y tế được bệnh viện tuyến huyện, bao gồm cả bệnh viện đã được xếp hạng I, hạng II và bệnh viện đa khoa, bệnh viện chuyên khoa, viện chuyên khoa, trung tâm chuyên khoa tuyến tỉnh chuyển tuyến đến trung tâm chuyên khoa tuyến tỉnh hoặc bệnh viện đa khoa, bệnh viện chuyên khoa, viện chuyên khoa tuyến tỉnh cùng hạng hoặc hạng thấp hơn.

  …”

  Tại Điều 6 Thông tư 30/2020/TT-BYT quy định: 

  Điều 6. Khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế đúng tuyến

  Các trường hợp khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế đúng tuyến bao gồm:

  1. Người tham gia bảo hiểm y tế đến khám bệnh, chữa bệnh đúng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ban đầu ghi trên thẻ bảo hiểm y tế.

  2. Người tham gia bảo hiểm y tế đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện được quyền khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện khác trong cùng địa bàn tỉnh. Trường hợp trẻ em chưa có thẻ bảo hiểm y tế do chưa làm thủ tục khai sinh được sử dụng giấy chứng sinh đi khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quy định tại khoản này.

  …”

  Tại Khoản 15 Điều 1 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014 quy định:

  Điều 1.

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế: 

  15. Sửa đổi, bổ sung Điều 22 như sau:

  Điều 22. Mức hưởng bảo hiểm y tế

  1. Người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại các điều 26, 27 và 28 của Luật này thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức hưởng như sau:

  a) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại các điểm a, d, e, g, h và i khoản 3 Điều 12 của Luật này. Chi phí khám bệnh, chữa bệnh ngoài phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế của đối tượng quy định tại điểm a khoản 3 Điều 12 của Luật này được chi trả từ nguồn kinh phí bảo hiểm y tế dành cho khám bệnh, chữa bệnh của nhóm đối tượng này; trường hợp nguồn kinh phí này không đủ thì do ngân sách nhà nước bảo đảm;

  b) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với trường hợp chi phí cho một lần khám bệnh, chữa bệnh thấp hơn mức do Chính phủ quy định và khám bệnh, chữa bệnh tại tuyến xã;

  c) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến;

  d) 95% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại điểm a khoản 2, điểm k khoản 3 và điểm a khoản 4 Điều 12 của Luật này;

  đ) 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với các đối tượng khác.

  3. Trường hợp người có thẻ bảo hiểm y tế tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo mức hưởng quy định tại khoản 1 Điều này theo tỷ lệ như sau, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này:

  a) Tại bệnh viện tuyến trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú;

  b) Tại bệnh viện tuyến tỉnh là 60% chi phí điều trị nội trú từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2020; 100% chi phí điều trị nội trú từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 trong phạm vi cả nước;

  c) Tại bệnh viện tuyến huyện là 70% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2015; 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

  …”

  Căn cứ quy định trên, đối với trường hợp thẻ BHYT đăng ký khám chữa bệnh tại bệnh viện tuyến tỉnh nhưng đi khám chữa bệnh tại bệnh viện tuyến huyện, không thuộc trường hợp khám đúng tuyến theo Điều 11 Thông tư 40/2015/TT-BYT và Điều 6 Thông tư 30/2020/TT-BYT. 

  Đối với trường hợp khám chữa bệnh không đúng tuyến, mức hưởng BHYT được quy định tại Khoản 3 Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế 2008. 

  Theo đó, khi đi khám chữa bệnh tại bệnh viện tuyến huyện thì được hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh quy định tại khoản 1 Điều 22 Luật bảo hiểm y tế (căn cứ theo Điểm c Khoản 3 Điều 22 Luật bảo hiểm y tế).

   
  186 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn lvkhngoc vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (24/10/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #592655   23/10/2022

  Mức chi trả BHYT tại bệnh viện tuyến huyện

  Cảm ơn bài viết bổ ích của bạn. Hiện nay, việc khám bệnh trái tuyến diễn ra thường xuyên. Có trường hợp đăng ký bệnh viện tuyến tỉnh nhưng lại khám, chữa bệnh tại bệnh viện tuyến huyện. Cũng có nhiều người thắc mắc, liệu khám bệnh trái tuyến như vậy thì bảo hiểm y tế sẽ chi trả bao nhiêu % chi phí khám, chữa bệnh. Theo bài viết trên thì đi khám chữa bệnh tại bệnh viện tuyến huyện thì được hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho nên người dân không phải lo lắng về vẫn đề chi phí.

   
  Báo quản trị |  
 • #597757   29/01/2023

  anuyan0862
  anuyan0862
  Top 500


  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:05/12/2022
  Tổng số bài viết (135)
  Số điểm: 2130
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 23 lần


  Mức chi trả BHYT tại bệnh viện tuyến huyện

  Việc khám bệnh và chăm sóc sức khỏe ở tuyến huyện diễn ra thường xuyên và hầu như mọi người đều nghĩ đến khám bệnh sử dụng bảo hiểm y tế tại tuyến huyện, việc cung cấp các thông tin này của tác giả rất hữu ích để người dân nắm bắt được các cơ chế hỗ trợ của thẻ bảo hiểm y tế ở bệnh viện tuyến huyện.

   

   
  Báo quản trị |