Mua máy chuyên dùng trong y tế có được thực hiện theo hình thức chỉ định thầu

Chủ đề   RSS   
 • #545206 30/04/2020

  Mua máy chuyên dùng trong y tế có được thực hiện theo hình thức chỉ định thầu

  +  Mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 52 Luật quản lý, sử dụng tài sản công 2017. 
   
  Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chi tiết hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ hoạt động sự nghiệp y tế, giáo dục và đào tạo thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo - khoản 2 Điều 8 Quyết định 50/2017/QĐ-TTg.
   
  Tại Thông tư 08/2019/TT-BYT hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ hoạt động sự nghiệp y tế thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế. Phân loại máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế được quy định chi tiết tại Điều 2 Thông tư này.
   
   
  Căn cứ tại Điều 2 Thông tư 58/2016/TT-BTC về Phạm vi điều chỉnh, như sau:
   
  "Điều 2. Phạm vi Điều chỉnh
   
  1. Nội dung mua sắm gồm:
   
  a) Mua sắm trang thiết bị, phương tiện làm việc theo quy định của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc của các cơ quan và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước;
   
  b) Mua sắm máy móc, trang thiết bị phục vụ cho công tác chuyên môn, phục vụ an toàn lao động, phòng cháy, chữa cháy;
  [...]"
   
  => Việc mua sắm trang thiết bị y tế chuyên dùng thuộc phạm vi điều chỉnh tại Thông tư 58/2016/TT-BTC và được áp dụng thông tư này.
   
   
  + Đối với các gói thầu mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ đủ Điều kiện để áp dụng các hình thức mua sắm không phải đấu thầu; nếu cơ quan, đơn vị thấy cần thiết phải tổ chức đấu thầu để bảo đảm Mục tiêu quản lý và sử dụng có hiệu quả ngân sách nhà nước thì tổ chức thực hiện đấu thầu rộng rãi theo quy định và báo cáo cấp có thẩm quyền về kết quả mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ. - khoản 3 Điều 3 Thông tư 58/2016/TT-BTC.
   
  Tại khoản 2 Điều 15 Thông tư 58/2016/TT-BTC, quy định chỉ định thầu được áp dụng trong trường hợp"Gói thầu mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ thuộc đề án hoặc dự toán mua sắm thường xuyên có giá gói thầu không quá 100.000.000 đồng (một trăm triệu đồng)".
   
  => Theo đó, có thể nói trường hợp của anh mua sắm thiết bị y tế chuyên dùng với giá không quá  100.000.000 đồng thì thuộc trường hợp được áp dụng hình thức chỉ định thầu; tuy nhiên nếu cơ quan, đơn vị thấy cần thiết phải tổ chức đấu thầu để bảo đảm mục tiêu quản lý và sử dụng có hiệu quả ngân sách nhà nước thì tổ chức thực hiện đấu thầu rộng rãi theo quy định.
  Cập nhật bởi phuongdung003 ngày 01/05/2020 12:07:10 SA Cập nhật bởi phuongdung003 ngày 01/05/2020 12:00:18 SA
   
  472 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận