Mua cổ phần đối với Công ty cổ phần có vốn nhà nước

Chủ đề   RSS   
 • #514139 23/02/2019

  Mua cổ phần đối với Công ty cổ phần có vốn nhà nước

  Em có câu hỏi đó là " Công ty cổ phần A có vốn điều lệ do Nhà nước nắm giữ 75% muốn mua 12.000.000 ( Mười hai triệu cổ phần thứ cấp) tương đương với  65% vốn điều lệ  của một Công ty cổ phần B ( không phải là công ty đại chúng) thì cần có chấp thuận nội bộ và chấp thuận nhà nước gì?". Em xin cảm ơn!!!

   
  439 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn camtien778@gmail.com vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (01/06/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận