Mua BHTN và BHSK cho người thân của NLĐ có phải đóng thuế doanh nghiệp?

Chủ đề   RSS   
 • #603845 07/07/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 50
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2007)
  Số điểm: 65496
  Cảm ơn: 98
  Được cảm ơn 1711 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Mua BHTN và BHSK cho người thân của NLĐ có phải đóng thuế doanh nghiệp?

  Chi mua bảo hiểm tai nạn (BHTN) và bảo hiểm sức khỏe (BHSK) là những phúc lợi mà doanh nghiệp dành cho người lao động (NLĐ). Vậy mua các loại bảo hiểm trên cho NLĐ thì có phải đóng thuế doanh nghiệp không?
   
  mua-bhtn-va-hbsk-cho-nguoi-than-cua-nld-co-phai-dong-thue-doanh-nghiep
   
  1. Thuế thu nhập doanh nghiệp là gì?
   
  Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) được hiểu là loại thuế trực thu, đánh vào doanh nghiệp, tổ chức kinh tế có mức thu nhập phải chịu thuế bao gồm từ hoạt động kinh doanh, hoạt động sản xuất, hoạt động vận chuyển hàng hóa, dịch vụ và những thu nhập khác của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
   
  2. Những khoản chi nào của doanh nghiệp phải chịu thuế?
   
  Tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC (sửa đổi bởi Thông tư 78/2014/TT-BTC) quy định về các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế như sau:
   
  Các khoản chi không tương ứng với doanh thu tính thuế, trừ các khoản chi sau:
   
  - Khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động như: 
   
  + Chi đám hiếu, hỷ của bản thân và gia đình người lao động.
   
  + Chi nghỉ mát, chi hỗ trợ điều trị; chi hỗ trợ bổ sung kiến thức học tập tại cơ sở đào tạo.
   
  + Chi hỗ trợ gia đình người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, địch họa, tai nạn, ốm đau.
   
  + Chi khen thưởng con của người lao động có thành tích tốt trong học tập.
   
  + Chi hỗ trợ chi phí đi lại ngày lễ, tết cho người lao động.
   
  + Chi bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tự nguyện khác cho NLĐ và những khoản chi có tính chất phúc lợi khác. 
   
  Tổng số chi có tính chất phúc lợi nêu trên không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp.
   
  3. Xác định lương bình quân thực tế để tính thuế
   
  Việc xác định 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp được xác định bằng quỹ tiền lương thực hiện trong năm chia (:) 12 tháng. 
   
  - Trường hợp doanh nghiệp hoạt động không đủ 12 tháng thì:
   
  Việc xác định 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế được xác định bằng quỹ tiền lương thực hiện trong năm chia (:) số tháng thực tế hoạt động trong năm.
   
  - Quỹ tiền lương thực hiện là tổng số tiền lương thực tế đã chi trả của năm quyết toán đó đến thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ quyết toán theo quy định.
   
  Căn cứ theo các quy định nêu trên, trường hợp Công ty có chi trực tiếp khoản tiền phí và học phí cho con người lao động Việt Nam và khoản chi nêu trên được ghi trong quy chế của Công ty, có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định thì được coi là khoản chi có tính chất phúc lợi và được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. 
   
  Tổng số chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động theo quy định tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp.
   
  Như vậy, các phúc lợi mà doanh nghiệp chi tiền mua bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tai nạn cho người thân của NLĐ là chi phí vẫn được tính vào chi phí chịu thuế của doanh nghiệp.
   
  176 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  admin (21/07/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận