Mua bán thận có thể đi tù mấy năm?

Chủ đề   RSS   
 • #606048 12/10/2023

  katkumhat
  Top 75
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:31/08/2020
  Tổng số bài viết (812)
  Số điểm: 5465
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 85 lần


  Mua bán thận có thể đi tù mấy năm?

  Gần đây Công an Tp.HCM đang điều tra về một đường dây mua bán thận, đây là hành vi phạm tội theo quy định pháp luật hình sự. Như vậy thì những người có hành vi mua bán thận có thể phải đối mặt với những mức án nào?

  1. Mua bán thận có thể phải đối mặt với những mức án nào?

  Thận là một trong những bộ phận cơ thể người, hành vi mua bán thận được xem là mua bán bộ phận cơ thể người thì căn cứ Điều 154 Bộ luật Hình sự 2015 có quy định về tội mua bán, chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người như sau:

  Người nào (người có năng lực trách nhiệm hình sự) mua bán thận người khác (nếu tự bán thận của mình thì không phạm tội này), thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm.

  Nếu phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: Có tổ chức; Vì mục đích thương mại; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nghề nghiệp; Đối với từ 02 người đến 05 người; Phạm tội 02 lần trở lên; Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác với tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%.

  Nếu phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân: Có tính chất chuyên nghiệp; Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác với tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; Đối với 06 người trở lên; Gây chết người; Tái phạm nguy hiểm.

  Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

   mua-ban-than

  2. Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người mua bán thận là bao lâu?

  Căn cứ Điều 27 Bộ luật Hình sự 2015 có quy định về thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, theo đó:

  - Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự là thời hạn do Bộ luật này quy định mà khi hết thời hạn đó thì người phạm tội không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

  - Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự được quy định như sau:

  + 05 năm đối với tội phạm ít nghiêm trọng;

  + 10 năm đối với tội phạm nghiêm trọng;

  + 15 năm đối với tội phạm rất nghiêm trọng;

  + 20 năm đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.

  Căn cứ theo Điều 9 Bộ luật Hình sự 2015, được sửa đổi bởi khoản 2 Điều 1 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017 có quy định về phân loại tội phạm như sau:

  Căn cứ vào tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội được quy định trong Bộ luật này, tội phạm được phân thành 04 loại sau đây:

  - Tội phạm ít nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội không lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là phạt tiền, phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù đến 03 năm;

  - Tội phạm nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là từ trên 03 năm tù đến 07 năm tù;

  - Tội phạm rất nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội rất lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là từ trên 07 năm tù đến 15 năm tù;

  - Tội phạm đặc biệt nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội đặc biệt lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là từ trên 15 năm tù đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình.

  Từ các quy định trên thì thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người mua bán thận sẽ tùy theo khung hình phạt của tội này, nếu:

  Phạm tội thuộc khung có hình phạt tù từ 03 năm đến 07 năm (Tội phạm nghiêm trọng) thì thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự là 10 năm.

  Phạm tội thuộc khung có hình phạt tù từ 07 năm đến 15 năm (Tội phạm rất nghiêm trọng) thì thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự là 15 năm.

  Phạm tội thuộc khung có hình phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân (Tội phạm đặc biệt nghiêm trọng) thì thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự là 20 năm.

   
  369 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn katkumhat vì bài viết hữu ích
  lenguyentrung (12/10/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận