Một số vấn đề trước khi đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam

Chủ đề   RSS   
 • #502898 23/09/2018

  Một số vấn đề trước khi đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam

  Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau. Nhãn hiệu có thể được thể hiện bằng chữ, bằng hình ảnh hoặc sự kết hợp của các yếu tố này.
   
  Để được đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam, nhãn hiệu phải đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ theo quy định của pháp luật. Cụ thể, nhãn hiệu đăng ký phải có khả năng phân biệt, không được tương tự gây nhầm lẫn với một nhãn hiệu của một chủ thể đã đăng ký trước đó. Nhãn hiệu không bao gồm các hình ảnh như hình quốc kỳ, quốc huy, quốc ca, là những yếu tố dễ nhận biết, phổ biến như chữ số, chữ cái, những hình ảnh đơn giản, hiển nhiên, những từ ngữ mang tính chất mô tả hàng hóa, dịch vụ.
   
  Khi chủ thể đăng ký và được cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu chủ thể có quyền độc quyền gắn nhãn hiệu, thương hiệu trên sản phẩm và dịch vụ của mình, có quyền cho người khác sử dụng thông qua hợp đồng li-xăng nhãn hiệu, có quyền chuyển nhượng quyền sở hữu nhãn hiệu, có quyền ngăn chặn bất kỳ bên thứ 3 nào có hành vi xâm phạm nhãn hiệu
   
  Để tiết kiệm thời gian và chi phí, trước khi đăng ký, chủ sở hữu nên tiến hành tra cứu khả năng đăng ký của nhãn hiệu. Sau khi có kết quả tra cứu, nếu kết luận nhãn hiệu có khả năng đăng ký, chủ sở hữu nên tiến hành đăng ký nhãn hiệu ngay lập tức để có ngày ưu tiên nộp đơn sớm nhất
   
   
   
  1371 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #502899   23/09/2018

  => Quy trình đăng ký và hồ sơ cần chuẩn bị khi đăng ký nhãn hiệu:

  + Quy trình đăng ký Nhãn hiệu:
    - Bước 1: Tra cứu khả năng đăng ký của Nhãn hiệu
    - Bước 2: Nộp đơn đăng ký Nhãn hiệu
    - Bước 3: Thẩm định hình thức đơn đăng ký Nhãn hiệu
    - Bước 4: Công bố đăng ký Nhãn hiệu
    - Bước 5: Thẩm định nội dung đơn đăng ký Nhãn hiệu
    - Bước 6: Cấp Văn bằng bảo hộ cho Nhãn hiệu
   
  + Các tài liệu cần cung cấp:
    - Mẫu Nhãn hiệu;
    - Danh mục hàng hoá/dịch vụ mang Nhãn hiệu
    - Quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể/nhãn hiệu chứng nhận;
    - Bản thuyết minh về tính chất, chất lượng đặc trưng (hoặc đặc thù) của sản phẩm mang nhãn hiệu (nếu nhãn hiệu được đăng ký là nhãn hiệu tập thể dùng cho sản phẩm có tính chất đặc thù hoặc là nhãn hiệu chứng nhận chất lượng của sản phẩm hoặc là nhãn hiệu chứng nhận nguồn gốc địa lý);
    - Bản đồ xác định lãnh thổ (nếu nhãn hiệu đăng ký là nhãn hiệu chứng nhận nguồn gốc địa lý của sản phẩm);
    - Tài liệu xác nhận quyền đăng ký nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đăng ký của người khác (chứng nhận thừa kế; chứng nhận hoặc thoả thuận chuyển giao quyền nộp đơn, kể cả chuyển giao đơn đã nộp; hợp đồng giao việc hoặc hợp đồng lao động...);
    - Các tài liệu chứng minh cơ sở hưởng quyền ưu tiên (trong trường hợp xin  quyền ưu tiên)
    - Giấy uỷ quyền theo mẫu cho IPCOM
   
   
  Báo quản trị |