Một số vấn đề trong kế toán cần biết?

Chủ đề   RSS   
 • #587249 01/07/2022

  minhcong99
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/03/2022
  Tổng số bài viết (437)
  Số điểm: 3910
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 35 lần


  Một số vấn đề trong kế toán cần biết?

  1. Vấn đề về ký hiệu Đơn vị tiền tệ là Đồng Việt Nam trong kế toán.

  Căn cứ Điều 10 Luật kế toán 2015 có quy định đơn vị tính sử dụng trong kế toán như sau:

  1. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam, ký hiệu quốc gia là “đ”, ký hiệu quốc tế là “VND”. Trong trường hợp nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh bằng ngoại tệ, thì đơn vị kế toán phải ghi theo nguyên tệ và Đồng Việt Nam theo tỷ giá hối đoái thực tế, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác; đối với loại ngoại tệ không có tỷ giá hối đoái với Đồng Việt Nam thì phải quy đổi thông qua một loại ngoại tệ có tỷ giá hối đoái với Đồng Việt Nam.

  Đơn vị kế toán chủ yếu thu, chi bằng một loại ngoại tệ thì được tự lựa chọn loại ngoại tệ đó làm đơn vị tiền tệ để kế toán, chịu trách nhiệm trước pháp luật và thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Khi lập báo cáo tài chính sử dụng tại Việt Nam, đơn vị kế toán phải quy đổi ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá hối đoái thực tế, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

  2. Đơn vị hiện vật và đơn vị thời gian lao động sử dụng trong kế toán là đơn vị đo pháp định của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; trường hợp đơn vị kế toán sử dụng đơn vị đo khác thì phải quy đổi ra đơn vị đo pháp định của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

  3. Đơn vị kế toán được làm tròn số, sử dụng đơn vị tính rút gọn khi lập hoặc công khai báo cáo tài chính.

  4. Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều này.

  Theo đó, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam, ký hiệu quốc gia là “đ”, ký hiệu quốc tế là “VND”. Nếu phát sinh tài chính phát sinh bằng ngoại tệ, thì đơn vị kế toán phải ghi theo nguyên tệ và Đồng Việt Nam theo tỷ giá hối đoái thực tế theo quy định pháp luật.

  2. Vấn đề về chữ viết trong kế toán.

  Theo Điều 11 Luật kế toán 2015 quy định chữ viết và chữ số sử dụng trong kế toán như sau:

  1. Chữ viết sử dụng trong kế toán là tiếng Việt. Trường hợp phải sử dụng tiếng nước ngoài trên chứng từ kế toán, sổ kế toán và báo cáo tài chính tại Việt Nam thì phải sử dụng đồng thời tiếng Việt và tiếng nước ngoài.

  2. Chữ số sử dụng trong kế toán là chữ số Ả-rập; sau chữ số hàng nghìn, hàng triệu, hàng tỷ phải đặt dấu chấm (.); khi còn ghi chữ số sau chữ số hàng đơn vị thì sau chữ số hàng đơn vị phải đặt dấu phẩy (,).

  3. Doanh nghiệp, chi nhánh của doanh nghiệp nước ngoài hoặc của tổ chức nước ngoài phải chuyển báo cáo tài chính về công ty mẹ, tổ chức ở nước ngoài hoặc sử dụng chung phần mềm quản lý, thanh toán giao dịch với công ty mẹ, tổ chức ở nước ngoài được sử dụng dấu phẩy (,) sau chữ số hàng nghìn, hàng triệu, hàng tỷ; khi còn ghi chữ số sau chữ số hàng đơn vị thì sau chữ số hàng đơn vị được đặt dấu chấm (.) và phải chú thích trong tài liệu, sổ kế toán, báo cáo tài chính. Trong trường hợp này, báo cáo tài chính nộp cơ quan thuế, cơ quan thống kê và cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác phải thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều này.

  Như vậy, chữ viết sử dụng trong kế toán là tiếng Việt. Nếu chứng từ kế toán, sổ kế toán và báo cáo tài chính tại Việt Nam phải sử dụng tiếng nước ngoài thì phải sử dụng đồng thời tiếng Việt và tiếng nước ngoài.

  3. Các kỳ kế toán và thời gian tính các kỳ kế toán.

  Tại Khoản 1 Điều 12 Luật kế toán 2015 quy định như sau:

  1. Kỳ kế toán gồm kỳ kế toán năm, kỳ kế toán quý, kỳ kế toán tháng và được quy định như sau:

  a) Kỳ kế toán năm là 12 tháng, tính từ đầu ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 năm dương lịch. Đơn vị kế toán có đặc thù về tổ chức, hoạt động được chọn kỳ kế toán năm là 12 tháng tròn theo năm dương lịch, bắt đầu từ đầu ngày 01 tháng đầu quý này đến hết ngày cuối cùng của tháng cuối quý trước năm sau và phải thông báo cho cơ quan tài chính, cơ quan thuế;

  b) Kỳ kế toán quý là 03 tháng, tính từ đầu ngày 01 tháng đầu quý đến hết ngày cuối cùng của tháng cuối quý;

  c) Kỳ kế toán tháng là 01 tháng, tính từ đầu ngày 01 đến hết ngày cuối cùng của tháng.

  Vậy theo quy định, kỳ kế toán sẽ bao gồm kỳ kế toán năm, kỳ kế toán quý, kỳ kế toán tháng và thời gian sẽ được tính theo quy định trên.

   
  216 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #588016   24/07/2022

  lvkhngoc
  lvkhngoc
  Top 500
  Lớp 1

  Vietnam
  Tham gia:10/07/2022
  Tổng số bài viết (291)
  Số điểm: 2499
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 64 lần


  Một số vấn đề trong kế toán cần biết?

  Cám ơn những thông tin hữu ích từ bài viết của bạn. Ngoài các kỳ kế toán thông thường như ở trên thì theo mình tìm hiểu còn có các loại kỳ kế toán sau:

  - Kỳ kế toán đầu tiên

  - Kỳ kế toán cuối cùng

  - Kỳ kế toán trong trường hợp đặc biệt: 

   
  Báo quản trị |  
 • #588985   31/07/2022

  Kế toán viên là người hành nghề kế toán, công việc bao gồm việc tính toán, công bố hoặc cung cấp đảm bảo về thông tin tài chính giúp người quản lý, nhà đầu tư, cơ quan thuế và những người khác đưa ra các quyết định phân bổ nguồn lực. Người làm kế toán cần phải chỉnh chu, cẩn thận những con số ngay từ ban đầu thì những con số tiếp theo sẽ đúng và rất khó có những sai sót. Cũng như trong một doanh nghiệp cần lưu tâm đến vấn đề kế toán trong công ty để tránh những vấn đề rủi ro pháp lý phát sinh về sau. 

   
  Báo quản trị |  
 • #589245   31/07/2022

  vuthienan134
  vuthienan134
  Top 500
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:14/06/2022
  Tổng số bài viết (351)
  Số điểm: 3840
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 28 lần


  Một số vấn đề trong kế toán cần biết?

  Cảm ơn bài viết của bạn. Doanh nghiệp cần lưu tâm đến vấn đề kế toán trong công ty để tránh những vấn đề rủi ro pháp lý phát sinh về sau là điều cần thiết vì kế toán viên là người hành nghề kế toán, công việc bao gồm việc tính toán, công bố hoặc cung cấp đảm bảo về thông tin tài chính giúp người quản lý, nhà đầu tư, cơ quan thuế và những người khác đưa ra các quyết định phân bổ nguồn lực. Kế toán viên phải là người cẩn thận và chỉn chu để không xảy ra những trường hợp sai sót.

   
  Báo quản trị |