Một số vấn đề trong đăng ký thuế lần đầu với hộ kinh doanh

Chủ đề   RSS   
 • #586231 27/06/2022

  minhcong99
  Top 500
  Lớp 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/03/2022
  Tổng số bài viết (329)
  Số điểm: 2860
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 32 lần


  Một số vấn đề trong đăng ký thuế lần đầu với hộ kinh doanh

  Thứ nhất: Vấn đề về hồ sơ đăng ký thuế lần đầu đối với hộ kinh doanh

  Căn cứ Khoản 3 Điều 31 Luật Quản lý thuế 2019 quy định hồ sơ đăng ký thuế như sau:

  3. Người nộp thuế là hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế thì hồ sơ đăng ký thuế bao gồm:

  a) Tờ khai đăng ký thuế hoặc tờ khai thuế;

  b) Bản sao giấy chứng minh nhân dân, bản sao thẻ căn cước công dân hoặc bản sao hộ chiếu;

  c) Các giấy tờ khác có liên quan.

  Như vậy, đối với hộ gia đình khi đăng ký thuế trực tiếp lần đầu cần phải chuẩn bị các giấy tờ trên.

  Thứ hai: Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký thuế trực tiếp lần đầu đối với hộ kinh doanh

  Theo Khoản 2 Điều 32 Luật Quản lý thuế 2019 quy định địa điểm nộp hồ sơ đăng ký thuế như sau:

  2. Người nộp thuế đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế thì địa điểm nộp hồ sơ đăng ký thuế được quy định như sau:

  a) Tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp hồ sơ đăng ký thuế tại cơ quan thuế nơi tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đó có trụ sở;

  b) Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm khấu trừ và nộp thuế thay nộp hồ sơ đăng ký thuế tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp tổ chức, cá nhân đó;

  c) Hộ gia đình, cá nhân không kinh doanh nộp hồ sơ đăng ký thuế tại cơ quan thuế nơi phát sinh thu nhập chịu thuế, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc nơi đăng ký tạm trú hoặc nơi phát sinh nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

  Theo đó, hộ kinh doanh nộp hồ sơ đăng ký thuế tại cơ quan thuế nơi hộ kinh doanh có trụ sở.

  Thứ 3: Thời hạn đăng ký thuế lần đầu đối với hộ kinh doanh

  Tại Điều 33 Luật Quản lý thuế 2019 quy định thời hạn đăng ký thuế như sau:

  1. Người nộp thuế đăng ký thuế cùng với đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh thì thời hạn đăng ký thuế là thời hạn đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

  2. Người nộp thuế đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế thì thời hạn đăng ký thuế là 10 ngày làm việc kể từ ngày sau đây:

  a) Được cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, giấy phép thành lập và hoạt động, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, quyết định thành lập;

  b) Bắt đầu hoạt động kinh doanh đối với tổ chức không thuộc diện đăng ký kinh doanh hoặc hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thuộc diện đăng ký kinh doanh nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

  c) Phát sinh trách nhiệm khấu trừ thuế và nộp thuế thay; tổ chức nộp thay cho cá nhân theo hợp đồng, văn bản hợp tác kinh doanh;

  d) Ký hợp đồng nhận thầu đối với nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài kê khai nộp thuế trực tiếp với cơ quan thuế; ký hợp đồng, hiệp định dầu khí;

  đ) Phát sinh nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân;

  e) Phát sinh yêu cầu được hoàn thuế;

  g) Phát sinh nghĩa vụ khác với ngân sách nhà nước.

  3. Tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập có trách nhiệm đăng ký thuế thay cho cá nhân có thu nhập chậm nhất là 10 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế trong trường hợp cá nhân chưa có mã số thuế; đăng ký thuế thay cho người phụ thuộc của người nộp thuế chậm nhất là 10 ngày làm việc kể từ ngày người nộp thuế đăng ký giảm trừ gia cảnh theo quy định của pháp luật trong trường hợp người phụ thuộc chưa có mã số thuế.

  Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, trong vòng 10 ngày làm việc thì hộ kinh doanh phải thực hiện đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế.

   
  79 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #586719   29/06/2022

  vuthienan134
  vuthienan134
  Top 500
  Lớp 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:14/06/2022
  Tổng số bài viết (298)
  Số điểm: 2795
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 23 lần


  Một số vấn đề trong đăng ký thuế lần đầu với hộ kinh doanh

  Cảm ơn bài viết mà bạn đã chia sẻ. Nhờ bài viết của bạn mà các hộ kinh doanh sẽ có cái nhìn rõ hơn về đăng ký thuế từ hồ sơ cho tới địa điểm nộp cho tới thời hạn đăng ký. Mong bài viết của bạn sẽ được chia sẻ rộng rãi để các hộ kinh doanh có thể biết đến những thông tin này nhiều hơn. Trong tương lai hãy chia sẻ thêm những điều hữu ích nha.

   
  Báo quản trị |