Một số trường hợp doanh nghiệp có thể quản lý, sử dụng tài sản công và quy định liên quan

Chủ đề   RSS   
 • #582382 31/03/2022

  jellannm
  Top 50
  Female
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/03/2019
  Tổng số bài viết (1246)
  Số điểm: 9208
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 183 lần


  Một số trường hợp doanh nghiệp có thể quản lý, sử dụng tài sản công và quy định liên quan

  Doanh nghiệp có thể quản lý, sử dụng tài sản công trong trường hợp được cho thuê, liên doanh, liên kết đối với đơn vị quản lý tài sản công.

  Quy định chung về việc sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết bạn xem Điều 55 đến Điều 58 Luật quản lý tài sản công 2017. Điều này được hướng dẫn bởi Điều 42 đến Điều 47 Nghị định 151/2017/NĐ-CP.  

  Tài sản công tại tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp sẽ được quản lý theo Điều 69 Luật quản lý tài sản công 2017. Điều này được hướng dẫn bởi Điều 57 Nghị định 151/2017/NĐ-CP.

  Quản lý, sử dụng tài sản công tại tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật về hội được quy định tại Điều 70 Luật quản lý tài sản công 2017.

  Về cơ bản các đơn vị nêu trên muốn cho doanh nghiệp thuê, liên doanh, liên kết thì cần lập để án và được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt để án. Sau đó tiến hành lựa chọn đơn vị thuê, liên doanh, liên kết. Tiêu chí lựa chọn đơn vị thuê, liên doanh, liên kết như thế nào thì không có quy định chung mà sẽ dựa trên đề án mà đơn vị đó đã được phê duyệt. 

  Ngoài việc thuê, liên doanh, liên kết thì doanh nghiệp có thể quản lý, sử dụng tài sản công trong trường hợp được Nhà nước giao quản lý. Quy định về quản lý, sử dụng tài sản công tại doanh nghiệp bạn tham khảo từ Điều 97 đến Điều 99Luật quản lý tài sản công 2017. Các Điều này được hướng dẫn bởi Chương VIII Nghị định 151/2017/NĐ-CP.

  "Điều 97. Tài sản công tại doanh nghiệp

  1. Tài sản công do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý và đã được tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

  2. Tài sản công do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp." 

  Quản lý, sử dụng tài sản công do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý và đã được tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệpáp dụng theo Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp 2014 (tức Nhà nước góp vốn vào doanh nghiệp bằng tài sản).

  Tài sản công do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp được quy định tại Điều 87 Nghị định 151/2017/NĐ-CP. Quản lý, sử dụng tài sản công do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp được quy định tại Điều 88 Nghị định 151/2017/NĐ-CP. 

  Doanh nghiệp có thể quản lý, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng khi tham gia đầu tư theo hình thức đối tác công tư theo Điều 95, 96 Luật quản lý tài sản công 2017 và Nghị định 35/2021/NĐ-CP.

   

  Cập nhật bởi jellannm ngày 31/03/2022 12:32:00 CH
   
  228 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #583187   29/04/2022

  Một số trường hợp doanh nghiệp có thể quản lý, sử dụng tài sản công và quy định liên quan

  Ngày 01/01/2018, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017 chính thức có hiệu lực. Theo đó, tài sản công là tài sản thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý, bao gồm: tài sản công phục vụ hoạt động quản lý, cung cấp dịch vụ công, bảo đảm quốc phòng, an ninh tại cơ quan, tổ chức, đơn vị; tài sản kết cấu hạ tầng phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng; tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân; tài sản công tại doanh nghiệp; tiền thuộc ngân sách nhà nước, các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, dự trữ ngoại hối nhà nước; đất đai và các loại tài nguyên khác.

   
  Báo quản trị |