Một số thay đổi khi tính tiền thai sản trong năm 2019

Chủ đề   RSS   
 • #511533 02/01/2019

  Phong_96
  Top 500
  Female
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:16/05/2018
  Tổng số bài viết (319)
  Số điểm: 3464
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 53 lần


  Một số thay đổi khi tính tiền thai sản trong năm 2019

  Cách tính tiền thai sản khi có một số thay đổi trong năm 2019 như sau:
   
  Thứ nhất, về trợ cấp thai sản:
   
  Trợ cấp thai sản đối với lao động nữ sinh con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con (Theo Điều 38 Luật bảo hiểm xã hội 2014).
   
  Theo đó, mức lương cơ sở hiện nay là 1.390.000 đồng/tháng (Theo quy định tại Nghị định 72/2018/NĐ-CP)
   
  Mức lương cơ sở từ 01/7/2019 tăng lên 1.490.000 đồng/tháng (Theo quy định tại Nghị quyết 70/2018/QH14)
   
  Sự thay đổi về tính trợ cấp thai sản như sau:
   
  -         Đến 30/06/2019 là 2.780.000 đồng.
   
  -         Từ 01/7/2019 trở đi là 2.980.000 đồng
   
  Thứ hai, về chế độ thai sản:
   
  Điều 39 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định:
   
  “a. Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật này là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội
   
  …”
   
  Như vậy, người lao động nữ nghỉ thai sản thì được hưởng chế độ thai sản mỗi tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.
   
   
   
  1360 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận