Một số điểm mới về nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát trong giai đoạn điều tra theo BLTTHS 2015

Chủ đề   RSS   
 • #432242 30/07/2016

  eyestorm
  Top 500
  Male
  Lớp 2

  Tây Ninh, Việt Nam
  Tham gia:10/07/2013
  Tổng số bài viết (215)
  Số điểm: 3127
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 120 lần


  Một số điểm mới về nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát trong giai đoạn điều tra theo BLTTHS 2015

  1. So với BLTTHS năm 2003, Điều 169 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 quy định đầy đủ các trường hợp Viện kiểm sát quyết định chuyển vụ án để điều tra gồm: Khi có đề nghị chuyển vụ án của Cơ quan điều tra cùng cấp; khi Cơ quan điều tra cấp trên rút vụ án để điều tra; khi Điều tra viên bị thay đổi là Thủ trưởng Cơ quan điều tra; Viện kiểm sát đã yêu cầu chuyển vụ án mà Cơ quan điều tra không thực hiện.

  2. Ngoài 02 hoạt động bắt buộc có sự tham gia của Kiểm sát viên BLTTHS năm 2003 quy định là khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi thì BLTTHS năm 2015 bổ sung 05 trường hợp là: Đối chất, nhận dạng, nhận biết giọng nói, khám xét, thực nghiệm điều tra (các điều 189, 190, 191, 193, 201, 202, 204).
   
  3. Điều 179, Điều180 bổ sung trường hợp Viện kiểm sát yêu cầu bổ sung chứng cứ, tài liệu thì trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được chứng cứ, tài liệu bổ sung, Viện kiểm sát ra quyết định phê chuẩn hoặc hủy bỏ quyết định thay đổi hoặc bổ sung quyết định khởi tố bị can hoặc quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố bị can.
   
  4. Trong trường hợp đối với những vụ án đặc biệt nghiêm trọng mà thời hạn tạm giam đã hết và không có căn cứ để thay đổi hoặc hủy bỏ biện pháp tạm gia thì Viện trưởng VKSND tối cao có quyền quyết định việc tạm giam cho đến khi kết thúc việc điều tra (Điều 173).
   
  5. Bổ sung quy định trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được kiến nghị của cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp phải xem xét, giải quyết và thông báo kết quả giải quyết cho cơ quan đã kiến nghị (Điều 167).

  Hãy theo đuổi sự ưu tứu, thành công sẽ theo đuổi bạn !

   
  6057 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn eyestorm vì bài viết hữu ích
  giangvks (10/11/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #446952   19/02/2017

  tvthuong96
  tvthuong96

  Male


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:15/02/2017
  Tổng số bài viết (83)
  Số điểm: 1853
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 53 lần


  Ngoài việc tiếp nhận đầy đủ tố giác, tin báo về tội phạm như Luật tổ chức VKSND 2002, còn thêm các nhiệm vụ, quyền hạn sau:

  - Kiến nghị khởi tố do các cơ quan, tổ chức, cá nhân chuyển đến và chuyển ngay cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền giải quyết.

  - Kiểm sát việc tuân theo pháp luật của Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra trong việc tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra có trách nhiệm thông báo đầy đủ, kịp thời tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đã tiếp nhận cho VKSND.

  - Trực tiếp kiểm sát; kiểm sát việc kiểm tra, xác minh, lập hồ sơ và kết quả giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố của Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra. Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra có trách nhiệm thông báo đầy đủ, kịp thời kết quả xác minh, giải quyết cho VKSND.

  - Khi phát hiện việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố không đầy đủ, vi phạm pháp luật thì VKSND yêu cầu Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra thực hiện các hoạt động:

    + Tiếp nhận, kiểm tra, xác minh, ra quyết định giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đầy đủ, đúng pháp luật.

     + Kiểm tra việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và thông báo kết quả cho VKSND.

     + Cung cấp tài liệu về vi phạm pháp luật trong việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố.

     + Khắc phục vi phạm pháp luật và xử lý nghiêm người vi phạm.

  - Giải quyết các tranh chấp về thẩm quyền giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố.

  - Nhiệm vụ, quyền hạn khác trong kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo Bộ luật tố tụng hình sự.

  Trịnh Văn Thương- 097.395.0810

  Tvthuong96@gmail.com

  Khoa Hành chính- Tư pháp- Đại học Luật TPHCM

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn tvthuong96 vì bài viết hữu ích
  giangvks (25/11/2020)