Một cá nhân được thành lập tối đa bao nhiêu doanh nghiệp?

Chủ đề   RSS   
 • #532606 06/11/2019

  lanbkd
  Top 150
  Female
  Lớp 6

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/08/2017
  Tổng số bài viết (518)
  Số điểm: 8260
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 487 lần


  Một cá nhân được thành lập tối đa bao nhiêu doanh nghiệp?

  >>>So sánh các loại hình doanh nghiệp tại Việt Nam cụ thể nhất

   

  Theo quy định của Điều 18 Luật doanh nghiệp 2014 quy định chung về quyền thành lập doanh nghiệp thì các cá nhân, tổ chức có tư cách pháp nhân có thể góp vốn thành lập doanh nghiệp. Tuy nhiên, ngoại trừ các trường hợp sau không được phép thành lập doanh nghiệp:

  - Không được quyền thành lập và quản lý:

  + Cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;

  + Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;

  + Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp;

  + Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;

  + Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự; tổ chức không có tư cách pháp nhân;

  + Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành hình phạt tù, quyết định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị cấm hành nghề kinh doanh, đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định, liên quan đến kinh doanh theo quyết định của Tòa án; các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản, phòng, chống tham nhũng.

  - Không được quyền góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp vào công ty cổ phần, công ty TNHH:

  + Cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước góp vốn vào doanh nghiệp để thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình.

  + Các đối tượng không được góp vốn vào doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

   

  Một khi đã thỏa mãn điều kiện về chủ thể như trên, mỗi cá nhân có thể thành lập doanh nghiệp với với giới hạn về số lượng doanh nghiệp như sau:

  >>> Doanh nghiệp tư nhân

  Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Trên nguyên tắc đó, pháp luật doanh nghiệp hiện nay quy định:

  + Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên công ty hợp danh.

  + Doanh nghiệp tư nhân không được quyền góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần.

  Như vậy, một cá nhân chỉ được thành lập một doanh nghiệp tư nhân.

  >>>Công ty hợp danh

  Điều 175 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định như sau

  “Thành viên hợp danh không được làm chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc thành viên hợp danh của công ty hợp danh khác, trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại.”

  Với quy định trên, chúng ta hiểu rằng để một cá nhân được thành lập bao nhiêu công ty hợp danh là phụ thuộc vào người đó là thành viên hợp danh hay thành viên góp vốn của công ty:

  + Nếu là thành viên góp vốn, bạn có thể là thành viên góp vốn của nhiều công ty hợp danh

  + Nếu là thành viên hợp danh, được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại trong công ty, bạn có thể là thành viên hợp danh của công ty hợp danh khác.

  + Nếu là thành viên hợp danh, và không được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại trong công ty, thì bạn chỉ có thể là thành viên góp vốn của công ty hợp danh khác.

  >>>Công ty TNHH và công ty cổ phần

  Luật Doanh nghiệp 2014 hiện hành không quy định hạn chế về việc cá nhân làm chủ công ty TNHH và công ty cổ phần mà chỉ quy định một số hạn chế về chuyển nhượng vốn góp trong công ty TNHH và chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần.

  Theo đó, một cá nhân có thể được thành lập nhiều công ty TNHH và/hoặc nhiều công ty cổ phần.

   

   

  Cập nhật bởi lanbkd ngày 06/11/2019 12:05:22 CH
   
  5349 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn lanbkd vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (06/11/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận