Mong mọi người hỗ trợ mình về vấn đề chuyển nhượng cổ phần mà công ty này góp vào công ty kia

Chủ đề   RSS   
 • #591749 28/09/2022

  huynhthanhch

  Mầm

  Vietnam
  Tham gia:22/07/2022
  Tổng số bài viết (28)
  Số điểm: 785
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 31 lần


  Mong mọi người hỗ trợ mình về vấn đề chuyển nhượng cổ phần mà công ty này góp vào công ty kia

  Mình có vấn đề cần được hỗ trợ ạ. Công ty mình là công ty cổ phần, có đầu tư góp vốn vào công ty khác, nhưng giờ muốn bán lại phần góp vốn đó cho cổ đông của công ty, công ty không góp vốn nữa thì cần làm thử tục pháp lý như thế nào ạ? Mong được mọi người giúp đỡ cho.

   
  143 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #591754   28/09/2022

  Mong mọi người hỗ trợ mình về vấn đề chuyển nhượng cổ phần mà công ty này góp vào công ty kia

  Chào bạn, mình xin có một số ý kiến hỗ trợ vấn đề của bạn như sau:

  Theo quy định tại Khoản 3 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020 thì:

  Điều 4. Giải thích từ ngữ

  Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

  [...]

  3. Cổ đông là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của công ty cổ phần.

  [...]”

  Như vậy, công ty bạn được xem là cổ đông tổ chức. Theo đó, vấn đề chuyển nhượng cổ phần được thực hiện theo quy định tại Điều 127 Luật Doanh nghiệp 2020 cụ thể như sau:

  Điều 127. Chuyển nhượng cổ phần

  1. Cổ phần được tự do chuyển nhượng, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 120 của Luật này và Điều lệ công ty có quy định hạn chế chuyển nhượng cổ phần. Trường hợp Điều lệ công ty có quy định hạn chế về chuyển nhượng cổ phần thì các quy định này chỉ có hiệu lực khi được nêu rõ trong cổ phiếu của cổ phần tương ứng.

  2. Việc chuyển nhượng được thực hiện bằng hợp đồng hoặc giao dịch trên thị trường chứng khoán. Trường hợp chuyển nhượng bằng hợp đồng thì giấy tờ chuyển nhượng phải được bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng hoặc người đại diện theo ủy quyền của họ ký. Trường hợp giao dịch trên thị trường chứng khoán thì trình tự, thủ tục chuyển nhượng được thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

  [...]

  7. Công ty phải đăng ký thay đổi cổ đông trong sổ đăng ký cổ đông theo yêu cầu của cổ đông có liên quan trong thời hạn 24 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu theo quy định tại Điều lệ công ty.”

  Như vậy, theo quy định nói trên, trước hết bạn cần kiểm tra xem công ty bạn có bị rơi vào trường hợp bị hạn chế chuyển nhượng cổ phần hay không. Sau đó:

  - Trường hợp công ty mà bên bạn mua cổ phần có giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán thì bên bạn sẽ thực hiện các thủ tục chuyển nhượng theo quy định của pháp luật về chứng khoán;

  - Trường hợp công ty mà bên bạn mua cổ phần không có giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán thì bên bạn sẽ tiến hành lập hợp đồng chuyển nhượng với cổ đông kia. Nội dung hợp đồng sẽ do hai bên tự thỏa thuận với nhau đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật.

  Ngoài ra, bên bạn cũng cần thực hiện họp HĐQT để đưa ra nghị quyết về việc chuyển nhượng này và lưu biên bản họp HĐQT. Bạn cũng cần lưu ý về thuế TNDN phát sinh khi chuyển nhượng cổ phần.

  Hy vọng thông tin của mình hữu ích với bạn.

   
  Báo quản trị |